Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    experimentální metody
Článek
    Laboratory-scale simulation of underground coal classification
    Možnosti spracovania scheelitových koncentrátov
    Možnosti získávání koncentrátu molybdenitu
    Povrchové sily a ich vplyv na agregáciu ultrajemných častíc magnezitu, dolomitu a kremeňa
    Příspěvek k využití odpadních surovin s obsahem stříbra
    Výskum problematiky zefektívnenia úpravy karbonátových rúd
    Základní přístupy k ekonomickému hodnocení využitelnosti zdrojů nerostných surovin