Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    gudmundit
Článek
    Charakteristika výskytů gudmunditu v příbramském uran-polymetalickém revíru