Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    horniny tufogenní
Článek
    Uhelné tonsteiny a další tufogenní horniny jako významné korelační horizonty v čs. části hornoslezské pánve