Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    horniny vulkanické
Článek
    70 let Hibschovy naučné stezky na Dlouhém vrchu u Žitenic v Českém středohoří
    Achát, kámen dvakrát nalezený
    Activity timing of the main tectonic systems in the Carpathian-Pannonian region in relation to the rollback destruction of the lithosphere
    Ametyst u Malého Hlavákova v Doupovských horách
    AMS Fabric of Acid Alkaline Volcanics and Implications to Flow Mechanisns and Emplacement Mode: Examples from České Středohoří Mts. - North Bohemia
    Andradite-grossular garnets in phyllitic basement below Upper Cretaceous sediments hosting uranium deposit Hamr na Jezeře, northern Bohemia
    Apatite enrichment in olivine-poor nephelinite from Slánská hora Hill, Central Bohemia
    Apatite fission track implications for timing of hydrothermal fluid flow in Tertiary volcanics of the Bohemian Massif
    Bájný vrch Kozákov
    Basalt dykes of the Brno massif, Moravia, Czech Republic
    Bewertungskriterien für Industrieminerale, Steine und Erden. Teil 4, Vulkanische Gesteine und Leichtzuschläge
    Cenozic rifting vs. volcanism in the Dead Sea area
    Cenozoic alkaline volcanic series in W Bohemia: age relations and geochemical constraints
    Cenozoic alkaline volcanic series in Western Ohře (Eger) rift: age relations and geochemical constraints
    Cenozoic intraplate volcanic rock series of the Bohemian Massif (Czech part): A review
    Chalcedony z Petřkovické hůrky
    Chemické složení terciérních vulkanitů v jv. části šluknovského výběžku a jeho jižním předpolí, severní Čechy
    Chemizmus podkrkonošských melafyrů a jejich horninotvorných minerálů
    Coexisting Miocene alkaline volcanic series associated with the Cheb-Domažlice Graben (W Bohemia): Geochemical characteristics
    Compositional variation of clinopyroxenes of basaltic, essexitic and tephriphonolitic rocks from the Doupovské hory Volcanic Complex, NW Bohemia
    Connellit ze Studence u Jilemnice
    Contrasting petrogenesis of two volcanic suites in the Devonian Vrbno Group (Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic)
    Contribution of Geophysical Data of the Solution of Geological Problems in the Central Bohemian Pluton and Adjacent Barrandian Upper Proterozoic (Bohemian Massif)
    Czech-Bavarian Geopark in W Bohemia
    Čedičový amfibol a augit v Českém středohoří
    České Švýcarsko
    Českolipsko
    Dachiardit-Ca z Proseče pod Ještědem u Liberce : 03-14 Liberec
    Day 1, stop 1: Čertova skála
    Doprovodné nerosty na výskytech achátů v Podkrkonoší a na Broumovsku
    Doupovské hory - krajina v úschovně
    Doupovské hory Mts. - new geological data
    Drobné proudové sesuvy ve Zbraslavi
    Dvojí předmesozoické vulkanity mongolského fluoritového ložiska Čulut Cagan Del - neobvyklý případ látkové konvergence
    Dynamic relief development and geological risks of the San Cristobal and Casita Volcanic Groups, Nicaragua
    Early Palaeozoic intracontinental rifting in the Bohemian terrane: correlation of volcanic rocks of the central West Sudetes and Barrandian
    Elbezone und Osterzgebirge
    Erratum to: "Petrology and geochemistry of the Tertiary alkaline intrusive rocks at Doupov, Doupovské hory Volcanic Complex (NW Bohemian Massif)" Journal of Geosciences 55: 251-278
    Fe-spinelides in young volcanics of the České středohoří Mts.
    Fe-Ti magnetic minerals of basaltic rocks: a study of their nature and composition
    Fe-Ti Oxides in selectes Volcanic Rocks of the České Středohoří Mts
    Fluor v podzemní vodě na riftu v Etiopii
    Fluorit z Bezděčína s. od Turnova
    Formy zvětrávání skalního podloží v Průčelské rokli a Čertově jizbě v Českém středohoří : 02-41 Ústí nad Labem
    Geochemically anomalous olivine-poor nephelinite of Říp Hill, Czech Republic
    Geofyzikální indikace neznámých vulkanických center na Mělnicku : 12-22 Mělník, 13-11 Benátky nad Jizerou
    Geological interpretation of major regional units: Young alkaline volcanic rocks in the Western Part of the Czech Republic
    Geologická interpretace anomálií geomagnetického pole sv. Moravy a Slezska
    Geologická pozice výskytu hvězdového křemene u Peřimova v Podkrkonoší
    Geologické zajímavosti USA
    Geologie flyšových jednotek na území listu 31-12 Strání
    Geologie sesuvné lokality Čeřeniště a jejího okolí (02-41 Ústí nad Labem)
    Geology of the Ohře Rift region
    Geomorphologic analysis of the Javoří hory Mountains relief
    Geotermální teplo- významný energetický zdroj Kostariky
    Geothermal energy of the Ohře Rift region
    The gravity field of the Vogtland and NW Bohemia: presentation of a project
    Harmotom ze Straníka a analcim z Kojetína na Novojičínsku
    Hodnocení geomorfologické odolnosti hornin v Rokycanské kotlině
    Hodnocení geomorfologické odolnosti hornin v Rokycanské kotlině
    Hodnocení náchylnosti svahů k sesouvání na lokalitách Dobkovice a Bohyně okres Děčín (02-23 Děčín, 02-41 Ústí nad Labem)
    Hořenec - ložisko červeného pigmentu
    Hydrogeologická role vulkanických hornin těšínitové asociace v rámci paleogenních sedimentů flyšového pásma Západních Karpat na Moravě : 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Informace obsažené v minerálech vulkanických hornin Geoparku Český ráj
    Interdisciplinární výzkum hlubokých svahových deformací na lokalitě Čeřeniště, okres Litoměřice (02-41 Ústí nad Labem)
    K petrologii znělce na Červeném vrchu sz. od Braňan
    Kamenický Šenov - Panská skála Hill
    Karl-Hermann Scheumann (*1881 Metz - ?1964 Bad Hersfeld): před 100 lety zazářila petrografická nova na horním toku Ploučnice
    Kenozoické vulkanity mezi silnicí E 48 úseku Lubenec - Žalmanov a střední až dolní Mží, jejich postavení v petrografickém systému a význam pro rekonstrukci morfologie terciérního povrchu, západní Čechy
    Klasifikace hrubozrnných a lamprofyrických neovulkanitů Českého masívu
    Klasifikácia a nomenklatúra eruptívnych hornín subkomise IUGS - dočasná definitíva?
    Klinoptilolit-Na z Doubravice u Jičína : 03-43 Jičín
    Krátká informace o těžbě některých surovin na řeckých vulkanických ostrovech
    Křemenné geody v kremnicko-štiavnických ryolitech
    Kumulátové štruktúry v acidných vulkanitoch paleozoika gemerika
    Kvartérní morfogeneze labského údolí ve střední části Českého středohoří: nová data z GIS analýz a relativního datování kamenitých akumulací a svahových depresí : (02-41 Ústí nad Labem)
    Kvartérní sedimenty lokality Jedlka v Českém středohoří a jejich význam pro poznání svahových pohybů (02-41 Ústí nad Labem)
    Late Eocene landscape, ecosystems and climate in northern Bohemia with particular reference to the locality of Kučlín near Bílina
    Late variscan tectonomagmatic activity in Western Europe and surrounding areas: the Mid-Permian Episode
    Leucit chybí v severočeské neovulkanické oblasti
    Litostratigrafické členenie produktov mezozoického vulkanizmu Západných Karpát
    Lze ještě objevit neznámý vulkán v Českém masívu? Geofyzikální inspirace
    Magnetické měření v oblasti Řípu : 02-43 Litoměřice, 12-21 Kralupy nad Vltavou
    Melafyrové skály na Strážníku
    Melilite-bearing igneous rocks in the Bohemian Massif: occurrences in the western Ohře (Eger) Rift
    Mellilite from melilitolites, polzenites and cognate rocks from Ploučnice River region, Czechoslovakia
    Metaboninite in the Proterozoic Jílové Belt of Central Bohemia
    Metamorfóza kyslých až intermediárnych vulkanitov staršieho paleozoika gemerika
    Metavulkanity boninitového typu v ostrovní zóně středočeského plutonu
    Mineralizace Cu-Ag-V-Hg v melafyru ze Studence u Jilemnice (Podkrkonoší)
    Mineralogicko-geologické poměry Míšeňské doliny (Lužické hory) (02-242 Nový Bor)
    Mineralogie lomu Rožmitál u Broumova
    Mineralogie melilitických hornin v severních Čechách
    Mineralogy and petrology of some artefacts from Kosoř near Prague
    Minerály mědi v melafyrech v Morcinově u Lomnice nad Popelkou
    Minerály permokarbonských hornin Broumovska
    Mladá maarová struktura na Podbořansku : (11-22 Kadaň, 12-11 Žatec)
    Mladopaleozoické vulkanity podkrkonošské pánve
    The Moho structure in the western Eger Rift: a receiver function experiment
    Morfogenetická podobnost vulkánů Vesuv a Fogo
    Morfologicky výrazné skalní výchozy v údolí Ohře
    Mud volcanoes in the Khar Argalantyn Nuruu, NW Gobi Altay, Mongolia as manifestation of recent seismic activity
    Národní park Hinchinbrook Island
    Návrh na rozšíření chráněné oblasti Národní přírodní památky Čertova zeď v severních Čechách (Český Dub-Osečná) a vytvoření chráněné oblasti Velká Čertova zeď
    Nekrasové mezoformy podzemních prostor v neovulkanitech Ústeckého kraje
    Neobvyklá žilná hornina ze štoly pod Matčinou horou u Zbiroha : 12-32 Zdice
    Neovulkanity v okolí Liberce, jejich geofyzikální indikace a regionálně-geologický význam (03-14 Liberec)
    Newly identified faults inside the volcanic complex of the České středohoří Mts., Ohře/Eger Graben, North Bohemia
    North Bohemian volcanics as lifelong love - In memory of Lubomír Kopecký
    Nová tělesa tercierních vulkanitů na listu 02-242 Dolní Podluží (02-24 Nový Bor)
    Nové poznatky z mapování terciéru v Doupovských horách (11-221 Stráž nad Ohří)
    Nové vulkanologické poznatky z Litoměřicka : (02-43 Litoměřice)
    Nový výskyt harmotomu z Přísečnice v Krušných horách
    Occurrence of Sn-W mineralization in the Barrandian Proterozoic near Erpužice NNE of Stříbro
    Occurrences of gold, copper, vanadium and silver minerals in volcanic rocks of the Permo-Carboniferous Basin in the Krkonoše Mts. piedmont area
    Odkaz Oldřicha Pacáka pro poznání českých mladopaleozoických vulkanitů
    Oligocene flora of Bechlejovice at Děčín from the neovolcanic area of the České středohoří Mountains, Czech Republic
    Olivines-monticellites and clinopyroxenes in melilitic rocks, Ploučnice river region, Czechoslovakia
    On the effect of lava viscosity on the magnetic fabric intensity in alkaline volcanic rocks
    Paleomagnetic geotraverse from Southern Alps to Thuringian Forest and its tectonic significance
    Paleozoic volcanism of the Karkonosze Piedmont Basin: overview
    Palygorskit ze Studence u Jilemnice
    Petrogenesis of mafic igneous rocks of the Cenozoic European Volcanic Province (CEVP) from the Rhön to the Eger-Graben
    Petrografický výzkum terciérních vulkanitů na listech 02-224 Varnsdorf a 02-242 Dolní Podluží v severních Čechách (02-22 Varnsdorf a 02-24 Nový Bor)
    Petrologické studium hádského slepence provenience a genetický význam exotických valounů
    Petrologie, geochemický charakter a petrogeneze bazických zaobloukových vulkanitů ve východní Nikaragui
    Petrologie plášťových xenolitů z alkalických neovulkanitů severních Čech (02-42 Česká Lípa, 02-43 Litoměřice)
    Phlogopites from subvolcanic melilitic rocks, Ploučnice River region, Czechoslovakia
    Piton de la Fournaise, vulkán v Indickém oceáně
    Podkrkonošské drahé kameny
    Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v širším okolí Leónu (Nikaragua)
    Polodrahokamy z Novopacka
    Polymetalické ložisko Roztoky v Českém středohoří
    Poznámky k výskytu hvězdového křemene na vrchu Strážník u Jilemnice
    The present state of some mineralogical localities of the České středohoří Mts.
    Problémy geologické stavby Drahanské vrchoviny v okolí Drahan
    Problémy vyčleňovania vulkanických hornín v ložiskovom poli Novoveská Huta
    Proposal of lithostratigraphy for the České středohoří Mts. volcanics
    Průzkum a těžba ložisek kamene v severočeském kraji
    Přehled geologických a geochemických poměrů v západním okolí Neveklova (netvořicko-neveklovský metamorfovaný ostrov) (12-44 Týnec nad Sázavou)
    Přehled vulkanismu podkrkonošské pánve
    Přehled významných současných lokalit aragonitu v Českém středohoří
    Příspěvek magnetické anizotropie ke strukturně geologickému výzkumu Českého masivu
    Pseudokrasové javy Polany
    Quartz phenocrysts stratigraphy of the Teplice rhyolite a window into stratified magma chambers
    The Question of Metasomatite Analyse in Neovolcanites of Slovakia
    Radon database - the statistical evaluation
    Recent tectonic activity in the area northwards of Šternberk (Nízký Jeseník Mts.) - present knowledge
    Remagnesation from the Bohemian Massif and determination of the primary remanence direction
    Roşia Montană, Rumunsko, Au : Likvidace starobylé hornické osady
    Sbírkové amfiboly českých vulkanitů
    Sedimentární vložky povrchového vulkanismu středohorského komplexu v okolí Čeřeniště a jejich vliv na stabilitu svahů (02-41 Ústí nad Labem)
    Separation and characterization of pyrophyllite from Lukavice (E. Bohemia)
    Skalní výchozy neovulkanitů v Českém středohoří
    Sklovité fonolity a trachyty ostrova Tenerife
    Slope movements in Callejón de Huaylas, Peru
    Směry toku lávových proudů podkrkonošských mladopaleozoických andezitoidů a lokalizace jejich vulkanických center (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-41 Semily, 03-43 Jičín)
    Soil gas radon concentration and permeability at "Valle della Caffarella" test site (Roma, Italy). Evaluation of gas sampling techniques and radon measurements using different approaches
    Současné nálezy flóry a fauny na některých známých a nových paleontologických lokalitách terciéru ve střední a západní části Českého středohoří
    Současný stav některých lokalit zeolitů v Českém středohoří
    Spodnoautunské vulkanity Kozákova, severní Čechy (03-32 Jablonec nad Nisou)
    Sr isotopic evidence for ancient mantle metasomatism recorded in mantle peridotite xenoliths from the Erzgebirge
    Strukturní aspekty vývoje vulkanického centra Českého středohoří
    A study of volcanic rocks using digital image processing of atellite and geophysical data
    Suletice - staronová lokalita amfibolu v Českém středohoří
    Sulfidická mineralizace v křemen-karbonátové žíle v Lomnici nad Popelkou
    Suroviny využívané k výrobě broušené kamenné industrie v neolitu a eneolitu Čech
    Svrchní proterozoikum
    Sympozium o alkalických vulkanických horninách střední Evropy, SCEAVR 91
    Synchronous contrasting Late Miocene alkaline volcanic series related to the Cheb-Domažlice Graben, Western Bohemia: geochemistry and mineralogy
    Tectonic controls on the emplacement of the dyke swarm in the volcanic centre of the České středohoří Mts., Bohemia : preliminary report on a running research project
    Tíhové pole západočeského proterozoika
    Two contrasting alkaline volcanic series in North Bohemia
    Two Genetic Types of Ocelli in Some Mafic Rocks from the Central Bohemian Plutonic Complex: No Room for Transformistic Speculations
    Ultrabazické horniny v podloží terciérních vulkanitů Doupovských hor : 11-223 Kyselka
    Valouny kyselých vulkanitů - významná složka slepenců viséských souvrství osoblažské kry (Slezsko) (15-11, Zlaté Hory; 15-13, Vrbno pod Pradědem)
    Variabilita struktur achátů z centrální části Vysokého Atlasu
    Variation of magma generation and mantle sources during continental rifting observed in Cenozoic lavas from the Eger Rift, Central Europe
    Variation of mantle sources and magma generation in Tertiary to Quaternary lavas from the Eger Rift
    Variolit ve vrtu Np-1 Nepasice ve východních Čechách : 13-24 Hradec Králové
    VENTS 2007, meeting in Turnov-Sedmihorky, 15th-19th June 2007 : excursion guide - volcanic activity in the Karkonosze Piedmont Basin
    VENTS 2007, setkání v Turnově-Sedmihorkách, 15.-19. červan June 2007 [sic, 15.-19. červen 2007] : exkurzní průvodce - vulkanická aktivita v Podkrkonošské pánvi
    Vlčí hora u Černošína a její místo v dějinách geologie a mineralogie Čech
    Volcanic activity in Late Variscan Krkonoše Piedmont Basin: petrological and geochemical constraints
    Volcanic infilling of S part of the Altenberg-Teplice Caldera; 700 m deep vertical profile through ignimbrites
    Volcanic rocks as possible raw material for Neolithic stone artefacts in Europe - an overview
    Vorerzgebirgs-Senke und Erzgebirge
    Vratislavický zlom - nový odkryv u Liberce v severních Čechách : 03-14 Liberec
    Vulkanické centrum Českého středohoří, strukturní aspekty vývoje
    Vulkanismus na pobřeží Adenského zálivu: Adenská vulkanická série
    Vulkanogenní edaphoidy v okolí Leónu (Nikaragua)
    Východoslovenské obsidiány a jejich využití
    Výskyt vulkanitů se sulfidickou mineralizací v metabazitové zóně brněnského masívu u České (24-32 Brno)
    Využití gamaspektrometrie pro výzkum draslíkem bohatých hornin v draslíkem chudých vulkanických komplexech - Doupovské hory, severozápadní Čechy
    Význam magnetické susceptibility pro geologické mapování hornin těšínitové asociace na listu 1:25 000 Starý Jičín (25-124) : 25-124 Starý Jičín
    Yellowstone - časovaná bomba
    Za acháty a zajímavými zeolity na Liberecko
    Zajímavé skalní útvary v Českém středohoří
    Základní principy označování a klasifikace magmatických hornin
    Zbytky paleogenního zarovnaného povrchu v okolí Pěnkavčího vrchu v Lužických horách (02-24 Nový Bor)
    Zeolite-bearing trachyandesite from Dobranka, České středohoří Mts. : petrography, geochemistry and amygdale mineralogy
    Zeolites of the České středohoří Mts., Czech Republic
    Zeolity - význačné minerály podbeskydských vyvřelin
    Zeolity Českolipska
    Zeolity melafyrů SV Čech
    Zeolity podkrkonošské pánve
    Zirconium mineralization of young volcanic rocks from northern Bohemia
    Zjílovatělé porfyroidy Železných hor
    Zoning of Cenozoic volcanics in the Nový Bor-Šluknov strip, N Bohemia
    Žilami propletený ostrov Sao Nicolau