Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    hořčík
Článek
    Acidification potential of deposition in Norway spruce forests in Finland and the Czech Republic during the 1990´s
    Adakitové trendy v andezitoidech jihovýchodní Moravy
    Aragonit v jeskyních : dobrodružství podzemní estetiky aneb příroda má víc času než my
    Artinit z hadcového lomu u Biskoupek u Oslavan, západní Morava - nový minerál pro Českou republiku
    A biogeochemical comparison of two well-buffered catchments with contrasting histories of acid deposition
    Biotite stability in peraluminous granitic melts: Compositional dependence and application to the generation of two-mica granites in the South Bohemian batholith (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Boyleit z porubských vrstev ostravského souvrství - Důl Karviná, závod Lazy
    Clintonite-bearing assemblages in chondrodite marbles from the contact aureole of the Třebíč Pluton, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Compositional evolution and substitutions in disseminated and nodular tourmaline from leucocratic granites: Examples from the Bohemian Massif, Czech Republic
    Compositional variation of biotite from Variscan granitoids in Central Europe: a statistical evaluation
    Contribution to the mineralogy of acid drainage of Uranium minerals: Marecottite and the zippeite-group
    Covered catchement experiment at Gardsjön: changes in runoff chemistry after four years of experimentally reduced acid deposition
    Cr-bohaté spinely z ultramafických hornin moldanubika
    Cr-spinely moldanubických ultrabazických hornin
    Cr-spinely v peridotitech od Drahonína a Hrubšic
    Crystal chemical relationships in the tourmaline group: Structural constraints on chemical variability
    The crystal chemistry of the zippeite group
    The crystal structures, solid solutions and infrared spectra of copiapite-group minerals
    Durbachity a další lamproidní plutonity: současný pohled na jejich složení a vznik
    Effect of Elemental Composition of Fe-Ti Oxides on their Thermomagnetic Curves
    Experimental determination of the effect of H2O on the 410-km seismic discontinuity
    Factors controlling streamwater chemistry changes during hydrological episodes (Jezeří catchment, Krušné hory Mountains, Czech Republic)
    Fluorine-enriched rocks on exocontact of the Třebíč durbachite massif: evidence from underlying chondrodite marbles
    Geochemical behaviour and mineralogical transformations during spontaneous combustion of a coal waste pile in Oslavany, Czech Republic
    Hematite, hexahydrite and picromerite group from the mine waste of the coal mine Kukla in Oslavany
    Holocene acidification process recorded in three pollen profiles from Czech sandstone and river terrace environments
    Hulsite, szaibelyite and fluoborite from borate skarn of Zlatý Kopec tin deposit, NW Bohemia, Czech Republic
    Huntit z Kokšína u Švihova
    Hydration products of GGBS in Portland cement concrete
    Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna " u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava
    The influence of MgO and SO3 on the phase composition and structure of Portland clinker
    The influence of the tree composition and management practices on nutrient status of forest ecosystems: a comparative study between virgin beech-dominated and managed spruce stands
    Jílovské pásmo a boninity
    Klinohumit, typický minerál moldanubických mramorů
    Laboratoř silikátové chemie
    Loss of nutrients due to litter raking compared to the effect of acidic deposition in two spruce stands, Czech Republic
    The Malé Vrbno magnetite occurrence of the Velké-Vrbno Unit, Czech Republic: petrology, mineralogy, geochemistry and genesis
    Mapping base cation deposition in Europe on a 10 x 20 km grid
    Mg- and Fe-metasomatism from Gemer-Vepor Contact Zone
    Mineralogická charakteristika huntitu z Kokšína jižně od Švihova
    Modeling of tree species influence on long-term soil acidification (Načetín, Ore Mts., Czech Republic)
    Možnosti využití krystalických vápenců, kříd a drcených dolomitů při úpravě vody
    Multicomponent diffusion modeling of garnet: a tool to estimate burial and exhumation rate of metamorphic complexes
    Naleziště chondroditu v mramorech v Sokolí u Třebíče
    Nesquehonit a widenmannit z Jáchymova v Krušných horách
    Nový nález huntitu u Hrubšic na západní Moravě a otázka jeho vzniku
    Olivín, klinohumit a helvín ze Zlatého Kopce
    Origin of eclogite and garnet pyroxenite from the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif, Czech Republic and its implication to other mafic layers embedded in orogenic peridotites
    Petrogenesis of aplites of the Bor pluton
    Petrology and geochemistry of high-Mg mafic metavolcanic rocks from the Neoproterozoic sequence of Sedlčany-Krásná Hora metamorphic "Islet", Central Bohemian Pluton, Czech Republic
    Poznámky k chemickému složení minerálů cordieritové řady z lokalit Dolní a Horní Bory (západní Morava)
    Późnowaryscyjskie przemagnesowanie węglanów dewońskich w strefie ślasko-morawskiej
    Pseudojohannite from Jáchymov, Musonoi, and La Creusaz: A new member of the zippeite-group
    Recovery from acidification during ten years of the covered catchment experiment at Gardsjön, Sweden, followed by four years after the roof was removed
    Regional skarns of the Bohemian Massif - a member of the Gföhl unit: are there analogues in Variscan Europe?
    Sekaninait - nový horninotvorný minerál pro Irák
    Soil Mg and Ca depletion as a result of experimental litter raking in two spruce forests, Czech Republic
    Spatial and temporal changes in aluminum, iron, and base cations during an acidic episode at East Bear Brook, Maine USA
    Spinel z Číhalína a Nové Vsi u Třebíče, západní Morava
    Stop 3. Vladislav: potassic rocks of the Třebíč Pluton
    Stream water recovery in the Czech Republic? - Results from the GEOMON network of catchments
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 1, Regional changes in the Slavkov Forest, Czech Republic between 1991 and 2001
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 3, Modelling of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability
    The supergene mineral association with brandholzite from Pernek, Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic
    Systematic change of foraminiferal Mg/Ca ratios across a strong salinity gradient
    Trend assessment of deposition, throughfall and runoff water chemistry at the ICP-IM station Kosetice, Czech Republic
    Věžná near Nedvědice
    Vliv poklesu atmosférické depozice na chemické složení vod Slavkovského lesa
    Vyhodnocení koncentrací prvků v elektrárenských popílcích
    Výskyt a historie výzkumů huntitu na Moravě
    Wagnerite - an indicator of shear-zone-related long-term fluid-rock interactions (an example from a cordierite-gedrite gneiss, Ile d´Yeu, Armorican Massif, France)
    Železem bohaté zeolity z lokality Svojanov, Česká republika