Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    kimmeridž
Článek
    Biostratigrafia a mikrofácie vrchnojurskej a spodnokriedovej panvovej sekvencie v krížňanskom príkrove fatrika (profil Zrázy pri Dolnej Porube, Strážovské vrchy)
    Calcareous dinoflagellate cysts biostratigraphy in Upper Kimmeridgian-Lower Tithonian pelagic limestones of Marches Apennines (Central Italy)
    Klentnice
    Microfacies and microbiostratigraphy of the Oxfordian-Lower Kimmeridgian, on the basis of cadosinids and stomiosphaerids in the Czestochova region of Poland
    Soutěska, Pavlovské vrchy Hills
    Výskyt radiolárových asociácií kimeridžu v horizontě radioláritov kysucko-pieninskej sukcesie v západnej časti bradlového pásma