Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    kritická zátěž
Článek
    Acidification and its Recovery in the Black Triangle Region
    Changes in mass element fluxes and their importance for critical loads: GEOMON network, Czech Republic
    Changes in mass element fluxes and their importance for critical loads (GEOMON network, Czech Republic)
    Coordinated Effects Monitoring and Modelling for Developing and Supporting International Air Pollution Control Agreements
    Critical load of heavy metals in soils calculated from mass balance in small watersheds
    Critical loads and dynamic modelling to assess european areas at risk of acidification and eutrophication
    Critical Loads of Hazardous Trace Elements in Soil-Water System
    Critical Loads of Heavy Metals in Soils
    Critical loads of trace metals in spils [i.e. soils]: a method of calculation
    Critical time, critical load and target load to reach harmful concentrations of heavy metals in soil ecosystems:The first-order kinetic model
    Dusík v lesních ekosystémech : zrcadlo proměn
    European critical loads of cadmium, lead and mercury and their exceedances
    Hydrochemical monitoring of a forested catchment with extremely high aluminium concentrations in runoff: the Lysina catchment, Czech Republic
    Když ozon škodí : aneb Je v našich horách zdrávo?
    Kritické zátěže ekosystému okyselujícími imisemi v České republice
    Mechanical erosion in the mass balance of heavy metals in water - soil system
    Monitoring and assessment of air pollution effects on a European scale in the framework of the convention on long-range transboundary air pollution
    Monitoring malého povodí Lysina - hledání odpovědi na otázku imisního poškození vrcholové části Slavkovského lesa
    Ozone deposition to a coniferous and deciduous forest in the Czech Republic
    Principles of environmental geochemistry
    Regionální hodnocení látkových toků v síti malých povodí GEOMON
    Twelve years of hydrochemical monitoring of the GEOMON network, Czech Republic
    Využití sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí v ČR jako vstupních údajů pro výpočet kritických zátěží
    Vývoj látkových toků a překročení kritických zátěží v České republice