Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    krížňanský příkrov
Článek
    Litogeochemický výskum triasu v Nízkých Tatrách
    Nové poznatky o telesách bazických vulkanitov v Krížňanskom príkrove sz.části Velkej Fatry
    Organická hmota v bazálnej časti krížňanského a chočského príkrovu Velkej Fatry