Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    likvidace lomu
Článek
    Aspekty zahlazování následků hornické činnosti v podmínkách podkrušnohorských revírů v návaznosti na navrženou koncepci energetické politiky České republiky