Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    likvidace odpadu
Článek
    Analýzy odpadů a metody jejich hodnocení
    Application of Pseudomonas putida and Rhodococcus sp. by biodegradation of PAH(s), PCB(s) and NEL soil samples from the hazardous waste dump in Pozďátky (Czech Republic)
    Ash characteristic in co-combustion of coal with wood residue, sewage sludge and municipal waste
    Ashes as an agent for cement-lime based solidification/stabilization of the hazardous waste
    The Behaviour of Radon in the Underground of the Radioactive Waste Repository of Richard; Remedial Measures to Reduce Doses to Workers
    Co-gasification of rubber with brown coal
    Co-pyrolysis of coal/waste polymers mixtures
    Deposition of light ash mixes in mined spaces
    Distribuce a zachytávání rtuti při spalování pevných paliv
    Dynamic model of coal/organic wastes pyrolysis
    The elements distribution during the co-combustion of coal, wood, sludge, plastic and soap
    Exploration of a granite rock fracture system using a TV camera
    Kaly v ČR, přehledy a trendy
    Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik
    Long-term deformations of municipal landfill bodies and their effects on functional safety of superficial sealing
    Možnosti ukládání popelovin v SD, a.s., DNT
    Nakládání s volnými vodami z odkališť chemické úpravny v Dolní Rožínce
    Nová skládka v dobývacím postoru SD, a. s. Doly Nástup Tušimice
    Possibilities of recycling of fine-grained metallurgical wastes from old waste depots
    Produkce a využití kalů z ČOV
    Připravenost a.s. SD - DNT na ukládání popelovin v dolovém poli
    Příspěvek k hodnocení rybničních sedimentů (geneze, legislativa, zdravotní rizika)
    Selected industrial wastes as secondary raw materials for post-mining reclamation
    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/51/ES a její zavádění v ČR
    Současný stav nakládání s čistírenskými kaly v ČR - aktualizace za období 2002-2004 a další perspektivy
    Současný stav problematiky využívání produktů po spalování
    Stabilizace a solidifikace, aneb, Jak zneškodnit nebezpečné odpady
    Utilization of alternative fuels in the fluidized-bed boilers
    Útlum těžby uranu v České republice
    Zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři : analýza báňských předpisů a jiných souvisejících obecně závazných právních předpisů vztahujících se k likvidaci hlubinného dolu a materiálům použitým při likvidaci zakládáním
    Změny v horním právu a v některých souvisejících oborech v roce 2009
    Zneškodňování látek ohrožujících životní prostředí