Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    ložisko aluviální
Článek
    Ložiska Sn-W rud Slavkovského lesa a světová ložiska
    Platinové výskyty v Sierra Leone
    Příspěvek k nálezům zlata v Železných horách
    Výskyty zlata v širším okolí Želetavy na jihozápadní Moravě