Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    menhiry
Článek
    Geologie menhirů středních a severozápadních Čech
    Megalitické kameny z Vinařic, Skůr a jejich petrografické složení
    Skalní bloky jako pravěká kultovní místa