Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    natrolit
Článek
    Analcim a natrolit z Čenkova u Odoleny Vody
    Dutinové minerály z vrchu Lovčí u Radejčína v Českém středohoří
    Dutinové minerály z vrchu Milešovský Kloc v českém středohoří
    Ion exchange in natural zeolites : a study on reaction mechanisms
    Ještě k natrolitu z Českého středohoří jako ozdobnému kameni
    Klasické zeolity a příbuzné minerály Českého středohoří
    Lokalita Špičák u Mostu a celistvé natrolity
    Minerály z trhlin sodalitického trachytu na lokalitě Milešovka v Českém středohoří
    Natrolit z Brodu u Příbrami (příbramské uranové ložisko)
    Natrolit z Plaňan u Kolína
    Několik zajímavostí z minulosti i ze současnosti Markovic u Čáslavi
    Nové nálezy dutinových nerostů při těžbě neovulkanitů Mariánského vrchu v Ústí nad Labem (02-41 Ústí nad Labem)
    Pihelský vrch: jedna ze zeolitových lokalit Českolipska
    Zpráva o nálezu natrolitu z lomu Markovice
    Žíly alpské parageneze v amfibolitech poličského krystalinika (14-11 N.Město, 14-33 Polička, 24-12 Letovice)