Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    nefelin
Článek
    Alkalické horniny jako taviva a zdroje vzácných prvků
    Compositional variations in the sodalite-bearing nepheline phonolite from Želenický vrch Hill, North Bohemia
    Feldspathoids and their alteration products in the melilitic rocks of Northern Bohemia, Czechoslovakia
    Geochemically anomalous olivine-poor nephelinite of Říp Hill, Czech Republic
    Posuny chemismu vyvolané tavením nefelinického tefritu sopky Vladař u Žlutic v západních Čechách : 11-24 Žlutice
    Rýdeč