Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    pesticidy
Článek
    Biomonitoring stopových prvků, polychlorovaných bifenylů a organochlorových pesticidů v říčních ekosystémech ČR
    Characteristics of organic matter and contents of some ubiquitous hydrophobic organic pollutants in selected soils and sediments
    The impact if industrial sources of pollution and contaminated sites on water quality and the ecosystem
    Možnosti snižování vstupů persistentních organických polutantů do prostředí
    Pesticidy v pitných vodách
    Seminář "Podzemní voda ve vodoprávním řízení IX"
    Soil Contamination in a Flooded area of Morava River Basin after the Flooding in 1997
    Sorption of hydrophobic organic pollutants on soils and sediments
    Vliv průmyslových zdrojů znečištění a starých zátěží na jakost vody a ekosystém
    Zatížení Labe DDT