Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    petrografie technická
Článek
    Patologické změny betonů panelových domů sídliště Brno-Komín : 24-34 Brno
    Prachovité sedimenty Horehronského podolia a ich vlastnosti
    Přírodní kameny po padesátileté expozici v městském ovzduší
    Salmovský palác - příčiny vlhkosti a zasolení zdiva