Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    pneumatolýza
Článek
    Alpská mineralizace v aplitu u Bohutína
    Alpská parageneze - klasifikace, typy a naleziště v České republice
    Chemismus von epidot von den Alpinen Klüften in der umgebung von Sobotín
    Chlorites from Alpine-type veins of the Silesicum (Czech Republic).
    Chlority ze žil alpského typu na Sobotínsku
    Datolit a nepřeměněný fluorapofylit z alpských žil v amfiolitech z Libodřic (jz. od Kolína)
    Ilmenit, albit a titanit z alpské parageneze z Barchovic na Kolínsku
    Krystaly pyrhotinu v kutnohorském rudním revíru
    Mineralizace alpského typu z lomu v Krásném u Šumperka
    Minerály pegmatitů a alpské parageneze z Rudolfova u Českých Budějovic
    Neobvyklá forma výskytu kalcitu v alpské paragenezi z Libodřic na Kolínsku
    Nové výskyty minerálů alpské paranegeze na listech geologických map 1 : 50 000 Golčův Jeníkov, Čáslav a Kolín
    Puklinová mineralizace alpského typu s ferroaxinitem a zeolity na lokalitě Červenohorské sedlo v Hrubém Jeseníku
    Puklinová mineralizace alpského typu v metagranitoidech na Špičáku u Vernířovic (14-42 Rýmařov)