Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    povodí experimentální
Článek
    40 let trvání lesnicko-hydrologického výzkumu v Beskydech
    Comparison of saturated areas mapping methods in the Jizera Mountains, Czech Republic
    Experimentální výzkum povodňového odtoku v oblastech s poškozenými porosty
    Experimentální zjištění míry transformace povodňové a látkové vlny v upraveném korytě malého vodního toku
    Funkce zemědělských odvodňovacích systémů v současných a budoucích hospodářských a klimatických podmínkách
    Historie experimentálních povodí v Jizerských horách
    Hydrologické charakteristiky malého horského povodí
    Hydrologický výskum v experimentálnych a reprezentatívnyh povodiach Českej a Slovenskej republiky
    Hydrologický výskum v malých povodiach v bývalom Československu v kontexte medzinárodnej spolupráce
    Malá povodí jako trvalý zdroj informací
    Minulosť a možnosti hydrologického výskumu v malých povodiach na Slovensku
    Podněty pro úpravy toků ve vztahu k maximálním průtokům
    Současnost experimentálních povodí Jizerských hor
    Stabilní izotopy v hydrologii povodí Uhlířská
    Teplota drenážní vody jako indikátor formování odtoku
    Vegetační porost krajiny a vodní hospodářství
    Vliv velkých staveb na odtok v zemědělsko-lesním povodí Cerhovického potoka
    Vodní režim krystalinika a nitráty ve vodách
    Využití sorpčně-desorpčních isoterm k posouzení mobility půdních fosforečnanů během srážkového odtoku
    Vývoj chemického složení podzemní vody při jejím dlouhodobém a intenzívním čerpání ze střednoturonského kolektoru