Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    povodí reprezentativní
Článek
    The flood in August 1880 - one of the most severe natural disasters of the 19th century in the Ostrava region (Czech Republic)
    Hydrological research in experimental and representative catchments in Czech Republic and Slovak Republic
    Hydrologický výskum v experimentálnych a reprezentatívnyh povodiach Českej a Slovenskej republiky
    Hydrologický výskum v malých povodiach v bývalom Československu v kontexte medzinárodnej spolupráce
    Malá povodí jako trvalý zdroj informací
    Minulosť a možnosti hydrologického výskumu v malých povodiach na Slovensku
    Modelování rozvodnice a primárních terénních charakteristik na experimentálním povodí Modrava 2
    Povodně v Berouně
    Řešení neustáleného proudění vody v nasycené půdní zóně pomocí separace časových a prostorových proměnných
    Sucho v českých povodích v roce 2003
    Vývoj kvality vody v řece Bílině
    Water erosion in the watershed of the Upper Ostravice River from 1976 to 2000