Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    preparáty
Článek
    Příprava mikropaleontologických preparátů pro rastrovací elektronový mikroskop
    Získávání vápnitých mikrofosílií z tvrdých vápenců a slínovců metodou horké acetolýzy