Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    regionální inženýrská geologie
Článek
    Desaťročie inžinierskej geologie v Geologickom ústave Dionýza Štúra
    Dosavadní výsledky úkolu "Komplexní geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve"
    Horninové prostředí skalního podkladu na listu inženýrskogeologické mapy 1:50 000 Klatovy (21-24 Klatovy)
    Inženierska geológia v ochrane a tvorbe životného prostredia
    Inženýrskogeologická charakteristika proterozoických a staropaleozoických hornin na listu Plzeň (12-33 Plzeň)
    Inženýrskogeologické poměry kvartéru na Klatovsku a Domažlicku (21-24 Klatovy)
    Inžinierskogeologické hodnotenie svahových deformácií v Oščadnickej doline a v doline Bystrice
    Prehladná inženierskogeologická mapa Slovenska 1:200 000
    Regionální inženýrskogeologické zhodnocení tercierních sedimentů na listu Plzeň (12-33 Plzeň)
    Srovnání poznatků o průzkumných důlních dílech mezi Jezerkou a Horním Jiřetínem v Krušných horách
    Štúdium diferencovanej pórovitosti skalných hornín metódou pozorovania v elektrónovom riadkovacom mikroskope
    Účasť inžinierskej geológie na tvorbe životného prostredia
    Úlohy inžinierskej geológie pri hospodárskej výstavbe a ochrane životného prostredia
    Význam a možnost využití registru sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací
    Zpráva o inženýrskogeologickém mapování kvartéru na Plzeňsku (12-33 Plzeň)
    Zpráva o inženýrskogeologickém mapování na listu Cheb (11-14 Cheb)