Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    rýžování
Článek
    Bohulibské rýžoviště (jílovský zlatonosný revír)
    Čáslavsko - pozůstatky montánní činnosti : zpráva o stavu výzkumu
    Divoká těžba zlata na lokalitě Da Ban ve Vietnamu
    Geologie masivu Boubína a okolí s implikacemi pro historický vývoj oblasti
    Kyanit z fosilních náplavů od Kozohlod
    Mineralogie zlata z aluviálních sedimentů malých vodních toků mezi Želetavou a Opatovem na západní Moravě
    Muzeum těžby a zpracování zlata na Novoknínsku
    The Nový Knín mining museum: A rich gold mining history
    Ochrana hornických památek velkého rozsahu
    Povrchový průzkum pozůstatků montánní činnosti v bývalém politickém okrese Čáslav : zpráva o stavu výzkumu
    Průzkum na zlato a těžké minerály v říčních náplavech Otavy u Horažďovic
    Rýžoviště zlata na Hubenovském potoce u obce Drevníky, jv. od Dobříše (jižní periférie zlatonosného revíru Nový Knín)
    Těžba, průzkum a výzkum zlata v okolí Zlátenky jv. od Pacova
    Vztah rozsypového zlata k jeho zdrojům
    Weltmeisterschaft im Goldwaschen in Tschechien
    The World Goldpanning Association: a new meaning of the outdated prospection method