Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    říční stok
Článek
    Elbe Project : Principal results of Czech-German cooperation
    Experimentálny výskum zložiek hydrologickej bilancie horského povodia
    Human Impacts on the River Flow: Case Study Upper Oder Basin
    Hydrogeochemická bilance kyselého povodí s extrémně vysokým obsahem hliníku v odtoku: Lysina, Slavkovský les
    K antropogenním vlivům v povodí horního toku Lužické Nisy
    K problematike posúdenia znečistenia vody dusičnanmi vo vybraných východoslovenských tokoch
    Labe - rozpor mezi ekologií a ekonomikou? Mezinárodní konference o ochraně vod Labe v Cuxhavenu, SRN, v listopadu 1994
    Major-ion contents in the Vltava and forty other rivers of former Czechoslovakia
    Metóda prognózovania vodného režimu pôd v pririečnom pásme
    Mikrobiálna indikácia kvality vody Dunaja na čs. území (1954-1989)
    Nepriame určenie koncentrácií dusičnanov v tokoch flyšovej oblasti
    Přeložení toku Ohře u Postoloprt a geomorfologický vývoj údolí Chomutovky
    Příklad využití dálkového průzkumu Země při zjišťování výskytu vody v krajině
    Regresní model priemernej ročnej odtokovej výšky pre územie Slovenska
    Současný stav jakosti vody v řece Lužnici
    Zmeny chemického zloženia povrchovej vody pri infiltrácii