Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    sádrovec
Článek
    Antropogenní karbonátové a sulfátové kůry z okolí Králova Dvora
    Badenian evaporite basin of the northern Carpathian Foredeep as a drawdown salina basin
    Basin-wide isochronic correlation of the Badenian shallow-water gypsum strata in Ukraine, Poland and the Czech Republic
    Bassanit z hořícího odvalu u dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Brine circulation in the Badenian evaporite basin of the northern Carpathian Foredeep: reconstruction from orientation of bottom-grown gypsum crystals
    Chemical weathering of sandstone matrix - controls and case studies.
    Cyclonic brine-flow pattern recorded by oriented gypsum crystals in the Badenian evaporite basin of the northern Carpathian Foredeep
    Depositional environments of a drawdown evaporite basin recorded in the Badenian gypsum facies in northern Carpathian Foredeep
    Event stratigraphy of the Badenian selenite evaporites (Middle Miocene) of the northern Carpathian Foredeep
    Facies and depositional pattern of Badenian sulphate deposits in the Carpathian Foredeep, Poland
    Gypsum-ghost limestones facies of the Polish sulphur deposits:an analog of selenitic gypsum facies?
    Interakce sádrovec-voda: rozpor v průběhu kinetických křivek
    Izochroniczna korelacja plytkowodnych osadów gipsowych w badenskim basenie ewaporacyjnym zapadliska przedkarpackiego (Ukraina, Polska, Czechy)
    Jeskyně Krtola v Českém ráji
    Kalcit-barytové konkrece z Těšan, okr. Brno-venkov: nález, data a možné důsledky
    Koktait - minerál poprvé popsaný z Moravy
    Krystaly sádrovce ze Zlivi-Zahájí u Hluboké nad Vltavou
    Lithofacies and sedimentation of the Badenian (Middle Miocene) gypsum in the northern part of the Carpathian foredeep, Southern Poland
    Mineral assemblage of the Červený vrch locality
    Mineral composition of the deep sea sediments in three sectors of Western Pacific Ocean
    Mineralogie a povrchová morfologie lehké frakce ze sprašového profilu v Dolních Věstonicích (34-12 Pohořelice)
    Mineralogie ložiska Strkovice
    Minerály ložiska soli Prešov-Solivar
    Modifikované popílkové suspenze pro minerální těsnění skládek
    Nálezy minerálů v okolí obce Bílinka v Českém středohoří
    Nové nálezy v lomu Vyšný u Českého Krumlova
    Novotvořené minerály krust stavebních kamenů Karlova mostu
    Nový křídlonožec (Pteropoda, Limacinidae) pro opavský sádrovcový, svrchní baden (Česká republika)
    O několika zajímavých minerálech z Chvaletic
    Ochrana podzemních vod levobřežní části údolní terasy Bečvy pod odkališti sádrovce závodu Precheza
    Průzkumné práce na povrchovém výchozu žíly Grüner v Banské Štiavnici. 2. část
    Rekonstrukcja paleopradów solanek w badenskim basenie ewaporacyjnym zapadliska przedkarpackiego
    Růže pouště
    Sádrovce z Března u Chomutova
    Sádrovce z Prahy
    Sádrovcový kras v údolí řeky Nidy (Polsko)
    Sádrovec ve Zbrašovských aragonitových jeskyních (25-12, Hranice)
    Sádrovec z Března u Chomutova
    Sádrovec z Března u Loun
    Sádrovec z Kučlína u Bíliny
    Selenite-gypsum microbialite facies and sedimentary evolution of the Badenian evaporite basin of the northern Carpathian Foredeep
    Sfalerit z kalcitové vláknité žíly dobývacího překopu Amerika
    Skalní kůry a povlakové minerály pískovců magurského flyše na Vsetínsku (25-23 Rožnov, 25-32 Zlín, 25-41 Vsetín)
    Skalní kůry a solné zvětrávání v CHKO Labské pískovce
    Skalní laky a pseudokrasové speleotémy západní části NP Podyjí
    Současný stav a perspektiva Zbrašovských aragonitových jeskyní (25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Srážení a identifikace nerozpustných síranů
    Trendy světové těžby nerudních surovin těžených v současné době v České republice
    Turonské pyritové konkrece z Kladna-Dříně
    Vliv znečištěné atmosféry na kamenné historické objekty
    Výskyt indicie pyritového zrudnění ve Vlastějovicích
    Výskyt sádrovce v bývalé cihelně v Krumvíři
    Vývoj cen vybraných nerudních surovin na světovém trhu
    Vývoj cen vybraných nerudních surovin na světovém trhu
    Westernmost occurrence of the Middle Miocene Badenian gypsum in central Paratethys (Kobeřice, Moravia, Czech Republic). Evaporite Formations of the carpathians Mts.. Part I. - Badenian
    Young Acheulean handaxes from Tamanhint and Wádí adh Dhamrán (Fezzan, Libya)
    Zapis izotopowy zmian srodowiskovych podczas depozycji gipsów badenskich w Kobeřicach kolo Opawy
    Změny pyritu při bakteriálním loužení