Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    sericit
Článek
    Horniny vrtů K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika. Část 2 : Mikrodistribuce uranu