Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    serpentinizace
Článek
    Deciphering mantle-related strain history in the strongly serpentinized Mohelno peridotite
    Internal strain fabric of the Mohelno serpentinized peridotite
    Jednotné regionální projevy poimpaktové hydrotermální fáze českého kráteru
    Olivín, klinohumit a helvín ze Zlatého Kopce
    Petrogenetické postavení ultrabazik ve staroměstském pásmu
    A Record of Oceanic and Continental Stages in Evolution of the Sudetic Ophiolites - New Evidence from Stable Isotope Composition of Silicate Minerals
    Serpentine-group minerals in ultrabazic rocks of the Brno massif (the Bohemian Massif) metabasite zone
    Ultrabasite von SE-Rand der Gabbro-Amphibolit Masse (GAM) - Metamorphose und Deformation