Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    suroviny Be
Článek
    Drahé kameny pegmatitů ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Essential features of porphyry copper/molybdenum and rare-metal (Sn, W, Mo, Be, Li) ore deposits
    Pegmatity jako zdroj šperkových kamenů