Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    suroviny cementářské
Článek
    Distribuce alkálií v karbonátových horninách líšeňského souvrství v prostoru mezideponie ve východní části velkolomu Mokrá (Moravský kras)
    Fosilizace koprolitů paryb nalézaných ve svrchnoturonských uloženinách odkrytých v lomu Úpohlavy (Česká republika)
    The influence of MgO and SO3 on the phase composition and structure of Portland clinker
    Ještě jedno jaro ...
    K novým časovým modelům ložisek vápenců a cementářských surovin
    Koněpruský vápenec na Zemské výstavě v Praze v roce 1891
    Korekce geologických modelů ložisek cementářských surovin na základě výsledků technologického vzorkování
    Lomy Králodvorské cementárny na korekční surovinu
    Ložiska nerudních surovin severozápadních Čech
    Modal analysis of clinker: solutions and constraints
    Pálené vápno a vřídelní prášek
    Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově fungování geologických institucí se zaměřením na využívání surovinových zdrojů
    Těžba aragonitu a pálení vápna v Karlových Varech : cesta vřídlovce od vápna ke šperku
    UN/ECE ICP materials dose-response functions for the multi-pollutant situation
    Z historie koněpruské oblasti
    Zeolit - persektívna surovina pre stavebníctvo