Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    suroviny chemické
Článek
    Ekologické dosledky ťažby síry na rumunskom ložisku Negoiul Romanesc
    Komory Paraple : projektovaná podzemní těžba vápence v lomu Paraple v Českém krase (1953)
    Phonolite rocks in Northern Bohemia and their deposit investigation
    Pilierované íly. Nový druh katalyzátorov a sorbentov
    Polská síra