Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    výsypka
Článek
    Ervěnický koridor - zakládání a konsolidace sypaného zemního tělesa za proměnlivých stabilitních podmínek v dobývacích prostorech lomů Jan Šverma a velkolomu Čs. armády - 1. část
    Hydrologické rekultivace jako subsystém rekultivační transformace krajiny
    Krajina Fénix
    Revitalizace vodního režimu na výsypkách
    Výsledky dlouhodobého výzkumu kontaminace výsypkových antropozemí a skrývkových zemin mostecké pánve rizikovými stopovými prvky
    Zamyšlení nad geodiverzitou