Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    výtěžnost
Článek
    Bakteriálne lúhovanie produktov reakcie so síranom železitým
    Coprocessing of North Bohemian coals
    Coprocessing severočeských uhlí
    Ověření vlivu kusovitosti na podmínky hydrochemického dobývání v dole
    Polskie złoża gazu ziemnego z łupków na tle wybranych niekonwencjonalnych złóż Europy Środkowo-Wschodniej
    Separace kasiteritu z greisenových rudnin jako podklad pro jeho granulometrické hodnocení
    Stav prací v těžbě uhelného metanu vrty z povrchu v Evropě
    Základní podklady pro vyhodnocení ekonomické dobyvatelnosti ložiska nerostných surovin