Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    zóna nenasycená
Článek
    Hydrologický výzkum v malých zemědělských povodích
    Impacts of pollutant loading, climate variability and site management on the surface water quality of a lowland raised bog, Thorne Moors, E. England, UK
    Kvantitativní antropogenní zásahy do podzemní vody, jejich ekologické dopady a interakce podzemní a povrchové vody
    Modelování hydrogramu odtoku ve vadózní zóně zdrojových oblastí v povodí Labe
    An overview of chloryhydrocarbon decontamination of groundwater and the unsatured zone in the Czech Republic: a consequence of old contamination problems
    Runoff hydrograph modelling in the vadose zone of the source areas in the basin of the Elbe
    Využití genetických algoritmů v koncepčním srážkoodtokovém modelu