Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    zóna poruchová
Článek
    Apatit z Hlupína u Mečichova sz. od Strakonic
    Deep lithospheric structure and hypogene metallogeny at convergent plate margins
    Distribution of mineral deposits controlled by seismically active fracture zones in Andean South America
    Fluidtransport im tiefen Kristallin zwischen Fränkischer Linie und dem Eger-Graben? Eine Diskussion möglicher Antriebsmechanismen
    Geologická stavba a minerální prameny Karlových Varů
    Hydrochemický a hydrogelogický monitoring testovací lokality melechovský masiv
    Hydrogeologický průzkum v Karlově Studánce
    Jezeří znovu v ohrožení?. Část I.
    Jezeří znovu v ohrožení?. Část II.
    Má smysl geofyzika v geotechnice?
    Manganit z vrančicko-radětického polymetalického revíru (střední Čechy)
    Morfotektonická analýza Krkonoš pomocí metod dálkového průzkumu Země
    Morfotektonická analýza západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Niva z geotektonického pohledu
    Nové poznatky o geologické stavbě melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-14 [i.e. 23-21]Havlíčkův Brod
    Nulté průvaly ryolitových vod v oblasti duchcovských dolů
    Ochrana svahů před povrchovou erozí pomocí buněčného zpevňovacího systému GEOWEB : silnice I/7 Křimov - Hora Sv. Šebestiána
    Relationship of Emplacement of the Jihlava Pluton to the Structural Evolution and Tectonics of the Eastern Part of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
    Seismic velocity anisotropy - measurement and application
    Zemětřesení s geotermální příchutí : neklidný Rýnský příkop
    Žilné horniny zastižené při ražbě tunelů Panenská a Libouchec dálnice D8 ve východních Krušných horách : 02-144 Petrovice, 02-233 Jílové