Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    únosnost
Článek
    Inženýrskogeologické a geotechnické problémy při zakládání těžce zatížených podlah. 1. část
    Mezní rovnovážné stavy svahů na lomech a výsypkách
    Význam inžinierskogeologického prieskumu pri dimenzovaní podľa zásad 2. geotechnickej kategórie ČSN 73 1001
    Zakládání budovy akademie hraběte Straky v Praze
    Zpráva o inženýrskogeologickém rajónování na listu 12-21 Kralupy nad Vltavou