Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    útlum těžby
Článek
    Analýza časových řad koncentrací metanu v ostravské dílčí pánvi
    Charakteristika vývoje těžeb hnědého uhlí v severozápadních Čechách a jeho spotřeby
    Černé uhlí v České republice a jeho transformace do nových ekonomických podmínek
    Dotěžení zásob uranu na ložisku Rožná
    Environmental impact of mining activity in the Upper Silesian Coal Basin (Poland)
    History and environmental impact of mining in the Ostrava-Karviná coal field (Upper Silesian Coal Basin, Czech Republic)
    Hnědé uhlí jako strategická surovina v primárních zdrojích výroby elektrické energie v ČR
    Hnědé uhlí v ČR - útlum nebo budoucnost?
    Je útlum v našem současném hornictví tím posledním? Proč útlum v hornictví málo obohatil sbírky báňské techniky v muzeích
    Likvidace vodorovného hlavního důlního díla štoly Jezerka kombinovanou metodou foukané a plavené základky
    Ložisko Křižanovice
    Minulost, současnost a budoucnost těžby hnědého uhlí v severních Čechách
    Možné způsoby snížení rizik výstupu karbonského plynu na povrch v OKR
    Nakládání s důlními vodami po ukončení těžby v ostravské a petřvaldské části OKR
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. I. Charakteristické geomechanické faktory 72 důlních otřesů v OKR od roku 1989
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. II. Analýza a zobecnění poznatků o geomechanických faktorech při důlních otřesech v OKR
    Perspektivní potřeby užití hnědého uhlí a možnosti jeho těžby v ČR
    Poznatky z novodobé hornické činnosti ve zlatohorském rudním revíru
    Právní zajištění povinnosti sanací a rekultivací území dotčených těžbou
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Sanace a rekultivace na uranových ložiscích v rudním poli Rožná-Olší o.z. GEAM Dolní Rožínka
    Sledování výstupu plynu v uzavřeném podzemí v lokalitě Orlová na vrtu OV 24a
    Souhrnná informace o útlumu a likvidaci hornictví v České republice
    Stanovení zvýšení těžby karbonského hořlavého zemního plynu důlního závodu Paskov Dolu Paskov, o.z., provedením metody optimálního zvýšení těžby karbonského hořlavého zemního plynu vzhledem k přírodním a technicko-provozním podmínkám dobývání
    To the problem of decision making process concerning the mining activity damping in Ostrava-Karviná basin
    Ukončení těžby na lomu Ležáky a.s. MUS - sanace a rekultivace zbytkové jámy a její začlenění do krajiny
    Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. I. část
    Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. II. část
    Výstup důlních plynů v krajině s ukončenou těžbou černého uhlí
    Využití důlních vod ostravsko-karvinského revíru v provozu úpraven uhlí
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997 (dokončení V. kapitoly a celého cyklu)
    Základní modely situací uvolňování metanu v podzemí
    Zpracování dat z měření koncentrací metanu na starých jamách na území Ostravy
    Životnost průmyslových zásob nerostných surovin v ČR