Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    Český masiv
Článek
    3-D Density Models of the Earth's Crust in the Bohemian Massif
    The 5th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Bublava - Krušné Hory, April 12-15, 2000
    6. česko-polská konference se konala ve dnech 11. až 13. října 2006 v Ostravě
    8. uhelná konference
    10 km minimum throw along the West Bohemian shear zone : evidence for dramatic crustal thickening and high topography in the Bohemian Massif (European Variscides)
    14A-sheet silicates in clay fraction of recent river sediments in Czechoslovakia
    30 ročníků přírodovědeckého časopisu Práce muzea v Hradci Králové (Acta Musei Reginaehradecensis s. A) : bibliografie a rejstřík
    50 years of geological cooperation with the Czech Republic and the Slovak Republic - the Austrian point of view
    52. mezinárodní konference Meteoritické společnosti ve Vídni
    1992 Radon project - overview of activities
    Accessory minerals of titanite group and their influence on the tin content in the rocks in the Bohemian Massif
    Acidification of lakes in Czechoslovakia
    Acidification of surface Wwters in different geological environments of Bohemian Massif
    Activity of selected Geodynamical Processes in the Central Poohří Region, NW Bohemia
    The actual state and possibilities of the airborne geophysics in the a.s. Geofyzika Brno (1994)
    Adakitové trendy v andezitoidech jihovýchodní Moravy
    Adress of a Czech Geologist dedicated to the 150 Years Jubilee of the Geological Survey of Austria (Geologische Bundesanstalt). Geologie ohne Grenzen - Festschrift 150 Jahre Geologische Bundesanstalt
    Age constraints on faulting and fault reactivation: a multi-chronological approach
    Age of tectonothermal activity in the southwestern part of the Scottish Caledonides and its significance in studies of Palaeozoic history of the Bohemian Massif
    Airborne geophysical mapping in KTB area in 1992
    Aktuální stav mapování radonového rizika v České republice
    Albit - bolavý zub klasifikace vyvřelin IUGS
    Alkaline trends troughout the volcanic history in Bohemua and Moravia
    ALP 2002 Seismic Experiment
    Alpine Tectonic Inversion - Principal Mechanism of the Variscan Basement Uplift and Exhumation in the Sudety Mts.
    Alpinotypní ultrabazika jihovýchodního okraje Českého masivu
    Alpská parageneze - klasifikace, typy a naleziště v České republice
    Amazonit a amazonitové pegmatity
    Ambiguous moment tensors and radiation patterns in anisotropic media with applications to the modeling of earthquake mechanisms in W-Bohemia
    Ametysty těžených fluoritových ložisek v Čechách
    Amfiboly z tremolitových mramorů v Českém masivu
    Amphiboliten from the Hoher Bogen, southern Teplá-Barrandian unit - former ocean floor basalts, not gabbros
    Amplitude spectra of surface waves generated by shot-hole explosions
    Analysis of manifestation of tectonic activity in seismically active regions of the Bohemian Massif
    Analysis of Movements in Brittle Shear Zones
    Analýza akritarchových společenstev na hranici tremadok-arenig
    Analýza projevů tektonické aktivity v seizmoaktivních oblastech Českého masivu
    Analýza životního prostředí střední a východní Evropy
    Anisotropy of seismic waves in the uppermost part of the Earth crust
    Anisotropy of the uppermost crust in the region of Eger Rift
    Anomální geomagnetická pole vnitřního původu při východním okraji Českého masívu
    Anomalous geomagnetic fields of internal origin in Czechoslovakia
    Anomalous Induction across Europe
    Anomalous Induction Zones in the Czech Republic in Relation to Large Scale European Anomalies
    Anthropogenic v. geogenic mass movements : Czech case history
    Apatit - součást výzdoby jeskyní České republiky
    Apatite fission-track dating and low-temperature history of the Bavarian Forest (southern Bohemian Massif)
    Apercu sur l'hydrogéologie tcheque
    Aplikace vícerozměrných statistických metod v hydrogeologii
    Application of a digital apparatus MARS 88 in the monitoring field regime
    Apports majeurs de la géophysigue sur la strucrure et les mouvements dans la chaine varisque d'Europe
    Aragonit, nerost, který vstoupil do dějin mineralogie
    Aragonit v československých jeskyních
    Aragonity ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Archean Crust as a Source of Common Lead in the Bohemian Massif
    Are granitic pegmatites a toy for descreptive mineralogists or a useful tool for geologist?
    Asociace minerálů ve šlichách některých eluviálních a deluviálních uloženin Českého masívu
    Aspects of Late-Variscan strike-slip movements in northern Central Europe
    Assessment of the groundwater bodies
    Association des géologues du permien : excursion dans le permien de Tchéquie 13-17 juillet 1998
    Atmospheric deposition into small drainage basins studied by Geological Survey
    The autochthonous Mesozoic on the eastern flank of the Bohemian Massif - an object of mutual geological efforts between Austria and ČSFR
    Automatic location of swarm earthquakes from local network data
    Backscattered electron imaging of zircons from granulite facies rocks in the Bohemian Massif: implications for U-Pb geochronology
    Badenian potassium trachyandesite at the contact of the Bohemian Massif and West Carpathians
    Bádenská fauna z Horní Čermné
    Bank deformations on some water reservoir in Bulgaria and Czechoslovakia
    Baseny old redu Polski i obszarów przyległych - założenia do analizy pochodzenia
    Basic palaeomagnetic data on the Bohemian Massif
    The Bavarian phase of the Variscan orogeny: Relations between migmatites and granites and potential causes for crustal melting
    Der Beginn der modernen Tektit-Forschung - die Initialphase zwischen 1880 und 1917
    Behaviour of graphite during regional metamorphism and deformation of sedimentary rocks of the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    A Belt of High-K Plutonic Rocks Related to Crustal Extension: Evidence from the European Variscan
    Bemerkungen zur Ausgangssituation und den Stadien der spätvariszischen Entwicklung aus regionaler Sicht
    Bezpečnostní kritéria kontrolního sledování skalních svahů
    Bibliografie Doc. RNDr. Pavla Kašpara, CSc.
    Bibliografie Petra Jakeše
    Bibliografie prof. RNDr. Vladimíra Boušky, DrSc.
    Bilance podzemních vod jako nástroj vodohospodářského plánování
    Bilance zásob výhradních ložisek nerudních surovin
    Das Bild der Böhmischen Masse im Umbruch
    Biobligrafie Přírodovědeckého sborníku (Ostrava, Opava) 1
    Biodiverzita, ekofenomény a geodiverzita : bohatství živé přírody je chráněno rozmanitostí terénu
    Bipolar thrusting and orogen parallel extension as a result from Early Carboniferous indentation tectonics: The Bohemian Massif
    Birnessit, kaolinit a opál z Bozkovských dolomitových jeskyní
    Black shales as a source of mineralization of the Bohemian Massif
    BOHEMIA 2001-2003 : passive seismic experiment to sudy lithosphere-astenosphere system in the western part of the Bohemian Massif
    Bohemia kratero
    The Bohemian Massif - a short introduction
    The Bohemian Massif
    Boron in the aleuropelites of the Bohemian Massif
    Bottom to top lithosphere structure and evolution of western Eger Rift (Central Europe)
    Brief outline of a research project dealing with radon risk classification of foundation soils
    Brněnská geologická škola vzpomínala
    The Brunovistulian: Avalonian Precambrian sequence at the eastern end of the Central European Variscides?
    The Brzeg-Nysa shear zone: an example of Variscan transpression in the easternmost part of the Fore-Sudetic Block
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea 1993-2005 : seznam publikovaných článků
    Burial and exhumation of eclogites in continental accretionary wedge: an indentation model of eclogite formation in Variscan collisional zone
    Cadomian and Variscan metamorphism in the Teplá Barrandian unit, northwestern Bohemian Massif: implications for the resetting of the U-Pb systematics in monazites
    Cadomian basement in the Bohemian Massif: relations to the Cadomian belt and implications for pre-Variscan plate kinematics
    Cadomian magmatic events in the Bohemian Massif - U-Pb data from felsic magmatic pebbles
    The Cadomian Orogen: Neoproterozoic to Early Cambrian crustal growth and orogenic zoning along the northwestern periphery of the West African Craton
    The Cadomian Rothstein-Formation (Southern Brandenburg - an equivalent of the Teplá-Barrandian Blovice Group
    Cadomian terranes, wrench faulting and thrusting in the central Europe Variscides: geophysical and geological evidence
    Cadomian, Variscan and Alpine imprints in the Bohemian Massif
    Cadomian versus Variscan fabrics in the Desná dome basement rocks, East Sudetes
    Carboniferous cones of Sporangiostrobus feistmanteli and their miospores
    CELEBRATION 2000: Huge Seismic Experiment in Central Europe
    CELEBRATION 2000: P-Wave Velocity Models of the Bohemian Massif
    CELEBRATION 2000: P-Wave Velocity Models of the Bohemian Massif
    CELEBRATION 2000: P-wave velocity models of the Bohemian Massif
    CELEBRATION 2000 Seismic Experiment
    Celtic Gold in Bohemia : Mines, Metallurgy and Manufacture
    Cenozoic convergence history of the Bohemian Massif and Central Western Carpathians
    Cenozoic Degradation History at the Western Margin of the Bohemian Massif
    Cesty za poznáním - část 1: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Challenges in high-pressure granulite metamorphism in the era of pseudosections: reaction textures, compositional zoning and tectonic interpretation with examples from the Bohemian Massif
    Changes in magnetic properties of rock-samples from the KTB borehole under uniaxial pressure
    Changes in the geomagnetic field on the territory of West Bohemia in relation to tectonic features
    Changes in the geomagnetic field on the territory of Western Bohemia
    Characterisation of the groundwater bodies in the crystalline complex of the Jihlava River basin
    Characteristics of the Random Excitation of Mechanical System
    Charakteristika činnosti Rudných dolů Příbram a rámcový přehled těžby a produkce některých kovů
    Charakteristika perspektiv ložisek Pb, Zn, Ag jižní části Českého masivu
    Chemická variabilita železnatých vltavínů
    Chemické stabilizační injektáže horninového masivu
    Chemistry of the Bohemian granitoids : geotectonic and metallogenic implications
    Chování grafitu v průběhu regionální metamorfózy a deformace sedimentárních hornin Českého masívu
    Chronologický model neotektonických pohybů ve střední Evropě
    Chronology of movements in Central Europe in neotectonic era
    Circular and Lozenge Structure of the Bohemian Massif
    Clasts of Variscan rocks within the Kořenec and Račice conglomerates (Rhenohercynicum, Bohemian Massif), Th-U-total Pb evidence from an electron microprobe monazite study
    Clay minerals including related phyllosilicates: interdisciplinary research and inward integration
    Climate changes of the last millennium inferred from borehole temperatures: Results from the Czech Republic - Part I
    Co přináší nový návrh regionálního geologického členění Českého masívu na území České republiky
    Co říkají isotopy Sr o zemském plášti pod Českým masívem
    CO2 emissions and geological storage possibilities in the Czech Republic
    Coal as a source of atmospheric methane in the Czech Republic - preliminary results.
    Coleoid research in Bohemia - a brief historical view
    Collisional orogens and their related metallogeny - a preface
    Comment on Dörr and Zulauf: Elevator tectonics and orogenic collapse of a Tibetan-style plateau in the European Variscides: the role of the Bohemian shear zone. Int J Earth Sci (Geol Rundsch) (2010) 99: 299-325
    Comment on the "Geodynamic pattern of the West Bohemia region based on permanent GPS measurements" by V. Schenk, Z. Schenková and Z. Jechumtálová (Stud. Geophys. Geod., 53(2009), 329-341)
    Comments to "Retrieval of source parameters of an event of the 2000 West Bohemia earthquake swarm assuming an anisotropic crust", Stud. Geophys. Geod.., 51, 231-254
    Comments to the project "Stratigraphy of the Czech Republic"
    Common gem opal: An investigation of micro- to nano-structure
    Comparison of the 1997 and 2000 West Bohemian swarms from the viewpoint of the location, source mechanism and space-time energy release
    Complex structure study of mutual interaction of Alpine and Variscan orogeny using digital elevation model morphostructural analysis (Moravo-Silesian region - Czech Republic)
    Le comportement rhéologique a la limite des plaques pendant la collision varisque : exemple de la bordure NE du Massif de la Boheme
    Composition, age and provenance of gravel-sized clasts from the Upper Carboniferous of the Upper Silesia Coal Basin (Poland)
    Connections between Moldanubicum, Bohemicum and Saxothuringicum from a lithostratigraphic viewpoint
    Conservation of geological sites, fossils and rock environment in Czechoslovakia
    Constraints on Sm-Nd diffusion rates from laser ablation ICP-MS analyses and conventional dating of prograde garnets
    Construction of the Moho Discontinuity Map
    The Contact of the North European Epivariscan Platform
    Continental Drilling. Some Remarks
    Continuous gas monitoring in the West Bohemian earthquake area, Czech Republic
    The continuum between Cadomian orogenesis and opening of the Rheic Ocean: Constraints from LA-ICP-MS U-Pb zircon dating and analysis of plate-tectonic setting (Saxo-Thuringian zone, northeastern Bohemian Massif, Germany)
    Contrasting behaviour of subduced continental crust: Comparision of the French Massif Central and the Bohemian Massif
    Contrasting thermal histories along frontal and transpressional boundaries in the Bohemian Massif
    Contribution of Geophysical Well-Logging Techniques to Evaluation of Fractured Rocks
    Contribution of local seismic networks to the regional velocity model of the Bohemian Massif
    Contribution of the Complex Interpretation of Magnetic and Palaeomagnetic Data to the Palaeogeography of Blocks of the Bohemian Massif
    Contribution of the MTS to the Study of Lithosphere in Central Europe
    A contribution to the global-tectonics model of the Bohemian Massif
    Contribution to the Structure of the Crystalline Basement in Eastern Moravia based on Geomagnetic and Seismic Data
    Control of Cenozoic intra-plate volcanic phenomena by healed boundaries of ancient micro-continents distinguished by different orientations of seismic anisotropy of mantle lithosphere
    Control of paths of quaternary volcanic products in western Bohemian Massif by rejuvenated Variscan triple junction of ancient microplates
    Cooling history of high-pressure granulites from Bohemian Massif derived from retrograde zoning in garnets
    Critical loads of acidic emissions and the mobilization of trace metals in terrestrial ecosystems of the Czech Republic
    Cross-border radon index map 1 : 100 000 Lausitz - Karkonosze - Jizera region (northern part of the Bohemian massif)
    Crust and Upper Mantle structure of the Bohemian Massif from the dispersion of seismic surface waves
    The crust-mantle transition and the Moho beneath the Vogtland/West Bohemian region in the light of different seismic methods
    Crustal structure at the western edge of the Bohemian Massif in the light of different seismic methods
    Crustal structure of the NE Bohemian Massif (Sudetes) - A teleseismic receiver function study
    Crustal structure of the Saxothuringian Zone : results of the deep seismic profile MVE-90 (East) : the deep reflection seismic profiles DEKOPR 3/MVE-90
    Crustal structures and tectonic processes in the Eastern Alps revealed by recent controlled source seismic experiments
    Crystal chemistry of rock-forming apatites from the Bohemian Massif
    The current P-T condition in the Earth's continental crust
    Czech eclogites: Terrane settings and implications for Variscan tectonic evolution of the Bohemian Massif
    Czech Geological Survey award for the best paper by a junior scientist
    Czech Geological Survey award for the best paper by a junior scientist in 1995
    The Czech part of the Krkonoše-Jizera Mts. pluton in the light of regional heavy mineral prospecting
    Czech permanent GPS observatories for geodynamic investigations of the Bohemian Massif operated by the Institute of Rock Structure and Mechanics, Prague
    Czechoslovak Project of Deep Continental Research : Relationship to KTB
    Czechoslovakia on Geological Maps
    Časně variská konfigurace, ems-eifel, 394-380 Ma
    Česká geologická služba-Geofond: webové aplikace
    Česká ložiska zlata v současných podmínkách
    České diamanty
    České rudné hornictví ve 2. polovině 20. století
    České sekundární minerály uranu
    Český achát - jeho naleziště
    Český achát - samostatný objekt sběratelství
    Český kráter
    Činnost Dionýza Štúra v českých zemích
    Čistota vodních toků : regionální mapování povrchových vod v ČR
    Čtyřicet let přírodovědeckého Sborníku Severočeského muzea
    Damage caused by opencast and underground coal mining
    Data processing of GNSS observations of the GEONAS network - effects of extreme meteorological conditions
    Databáze hlavních důlních děl v působnosti OBÚ Most a OBÚ Liberec
    Dating of parts and volumes of the Fritsch's "Fauna der Gaskohle und der Kalksteine der Permformation Böhmens"
    Death of super-continents and birth of oceans heralded by discrete A-type granite igneous events: the case of the Variscan-Alpine Europe
    Deciphering prograde paths from migmatites and implications for exhumation models
    The deep crustal and upper mantle structure the Bohemian Massif as seen by receiver functions
    Deep crustal structure at the contact of the Bohemian Massif and West Carpathians
    Deep crustal structure of southwestern Poland and a proposal of two reflection seismic profiles
    Deep drilling - a perspective of research into geodynamics of western part of the Eger Graben
    Deep Reflection Seismic Profiling in Czechoslovakia - the ČESLOKORP (Czechoslovak Crustal Reflection Profiling Project)
    Deep-seated structures of the Bohemian Massif in the region between the Vranovice Graben and the Czechoslovak-Austrian frontier
    Deep Seismic Sounding in Czechoslovakia
    Deep seismics in West Bohemia
    Deep Structure of the Bohemian Massif from Phase Velocities of Seismic Surface Waves
    Deformation phases in the southern Bavarian Forest: constraints from sheared granitoids
    Density Models of the Earth's Crust Along Seismic Profiles
    Department of Geodynamics
    Department of Geofactors
    The depth of metamorphism and problems of the high-pressure metamorphites, examples from the Bohemian Massif
    Děravé skály. Skalní perforace
    Derived gravity field of the seismogenic upper crust of SE Germany and West Bohemia and its comparison with seismicity
    Deset let od ukončení archivní edice geofyzikálních map České republiky 1 : 50 000
    Determination of PGE in nonsilicate rocks by fire assay with NiS collector
    Determination of the continental litospheric thermal structure in the Western Carpathians: integrated modelling of surface heat flow, gravity anomalies and topography
    Detrital tourmaline as an indicator of source rock lithology: an example from the Ropianka and Menilite formation (Skole nappe, Polish Flysch Carpathians)
    The development of acidification of the lakes in Bohemia
    Development of Moravian-Silesian Paleozoic Basin
    Development projects for the Karlovy Vary District part of the cross-border Czech-Bavarian Geopark
    The Devonian to Permian volcanism at the eastern margin of the Bohemian Massif
    Did have the "red orthogneisses" of the Bohemian Massif a common protolith?
    Differences in the lithospheric structure of the Bohemian Massif from teleseismic receiver functions
    Direct field measurements of contemporary movements on tectonic structures
    Discriminant analysis of the moldavite data set
    Discussion of the article "Indirect method for the age determination of Variscan pluton emplacement in the central part of the Bohemian Massif" by Jaroslav Dvořák
    Dispersal of marine fauna and spores of continental plants: Implication for hydrospheric/atmospheric circulation pattern and paleogeography (Devonian, Emsian-Eifelian, NGM-SLM)
    Dispersion of Rayleigh wawes along the Prague-Warsaw profile
    Displaying 3-D objects in seismology using PEX library
    Distances Between the Early/Middle Devonian Gondwana and Laurussia; Faunal and Spore Dispersals as Compared with Paleomagnetic Data on Paleolatitudes
    Distribuce platinoidů v černých břidlicích Českého masívu
    Distribuce stopových prvků v českém černém a hnědém uhlí
    Distribuce SVP v pevných kaustobiolitech
    Distribuce vybraných stopových prvků v půdách ČSR v závislosti na geologických podmínkách
    Distribution of Or-component in plagioclases of some orthogneisses and migmatites of the Bohemian Massif
    The diversity and geodynamic significance of Late Cambrian (ca. 500 Ma) felsic anorogenic magmatism in the northern part of the Bohemian Massif: A review based on Sm-Nd isotope and geochemical data
    Dobývací metody používané v novodobém českém rudném hornictví a jejich zhodnocení
    Dopady Mnichovské dohody na české hornictví v období druhé republiky a následné okupace
    Doplnění soustavy chráněných krajinných oblastí v České republice
    Draft candidate list of geosites representative of Central Europe
    Drainage Sediments in Environmental and Explorative Geochemistry
    Dr.Buday v historii československého geologického výzkumu a průzkumu
    Drobné vltavíny a lechatelieritové úlomky ve vltavínonosných sedimentech
    Druhohory - svět podivuhodných živočichů a rostlin
    Druhotné nerosty mědi na českých a slovenských nalezištích
    Druhý seminář o hydrogeologii "pevných" hornin Českého masivu
    Duktilní zlomová tektonika Českého masívu - geofyzikální problematika
    Důlní vody jako využitelný zdroj uranu
    Durbachity a další lamproidní plutonity: současný pohled na jejich složení a vznik
    The Early Palaeozoic geography of Europe
    Early Palaeozoic intracontinental rifting in the Bohemian terrane: correlation of volcanic rocks of the central West Sudetes and Barrandian
    Early Variscan rapid decompression related to terrane collision in the SW Barrandian, NE Bavaria
    Earthquake hazard assessment, geodynamical and seismotectonic studies
    Earthquake hazard for the Czech Republic corrected on local geology effects
    Earthquake swarm - mantle fluid interaction in the western Eger (Ohře) rift area : Czech and German research activities of the last decade
    Earthquake swarm 2008 in the West Bohemia/Vogtland region with respect to previous seismicity
    Earthquake Swarms in the Western Part of the Bohemian Massif
    Earthquake swarms in the western part of the Bohemian Massif and their link with crustal fluids
    Earthquakes in Central Europe
    Earthquakes in the Czech Republic and surrounding regions in 1995-1999
    Earthquakes in the Czech Republic since 2000
    Eastern Boundary of European Variscides : Large-Scale Oblique Continental Collision Zone
    Eclogites in Czechoslovakia
    Effective rates of groundwater mineralization in the Bohemian Massif and the Carpathians
    Einfluss seismischer Ereignisse auf die Isotopie von Quellgasen - erste Ergebnisse
    Eklogity v roce 1989
    Ekonomika zlata a stříbra na našich ložiskách
    Electrical conductance of sediments overlying the basement of the Czech Republic
    Elevator tectonics and orogenic collapse of a Tibetan-style plateau in the European Variscides: the role of the Bohemian shear zone
    Emplacement of granulite-mantle wedges in orogens: the southeastern Bohemian Massif
    Energy Characteristic of Mining Induced Seismic Events (in the Czech Part of the Upper Silesian Basin)
    Engineering-geological evaluation of climatic effects in the cyclic character of slope movement activity
    Entgasungsraten, Chemismus und Isotopenchemie der Quellgase des Vogtlandes und Nordböhmens
    Environmental activities of the State Geological Surveys
    Environmental geological maps (1:50 000) in Czechoslovakia
    Erratum to: "The West Bohemian 2008-Earthquake Swarm: When, where, what size and data, Stud. Geophys. Geod., 53, 351-358"
    Erstellung von Höhenmodellen und Bewegungskarten der Erdoberfläche durch Satelliten-Radarinterferometrie
    ETR en mar-sedimentoj
    European polar wandering path during the Hercynian episode
    European Roofing Slates. Part 2, Geology of Selected Examples of Slate Deposits
    Europejska konferencja weglowa '95 Praga, Czechy, 26.06.-01.07.1995
    Evaluation and utilisation of lignite deposits of the Czech Republic
    Evaluation of present conditions of abandoned mining sites in consideration of their environmental impacts
    Evidence for carbonatite metasomatism in the upper mantle beneath the Bohemian Massif
    The evolution of a Late-Variscan high-T-low-P region: the south-eastern margin of the Bohemian Massif
    Evolution of Lugosilesian Orocline (North-eastern periphery of the Bohemian Massif): Kinematics of Variscan deformation
    Evolution of nappes in the eastern margin of the Bohemian Massif: a kinematic interpretation
    The evolution of radon problems in Czechoslovakia - especially Eastern Bohemia
    Excursion 2. Geologische Einheiten des KTB - Umfeldes im Raum des südlichen Fichtelgebirges und des nördlichen Oberpfälzer Waldes
    Exhumation and retrogression of eclogites and granulites in the Bohemian Massif
    The exodynamic analysis of western part of the Bohemian Massif
    Experimental determination of acceleration decay of seismic vibrations in the Bohemian Massif
    Explanation of the Main Gravity Structures in the Czechoslovak Territory and in Its Close Vicinity
    Expozice "Geologie a mineralogie Českomoravské vrchoviny" v Muzeu Vysočiny v Jihlavě
    Facie českého proterozoika a Fe-Mn rudy na ně vázané
    Facies and biogeographic relationships in Devonian of the Bohemian Massif
    Facies and biogeographic relationships in Devonian of the Bohemian Massif
    Facies and paleogeographic relationships in Devonian of the Bohemian Massif
    Fe-, Mn-, and P-rich marginal facies of black shales
    Fe-Ti magnetic minerals of basaltic rocks: a study of their nature and composition
    (Fe,Mn)-(Ti,Sn)-(Nb,Ta) oxide assemblage in a little fractionated portion of a mixed (NYF + LCT) pegmatite from Piława Górna, the Sowie Mts. block, SW Poland
    Field trip guide, April 11, 2007 : manifestations of recent dynamics of the western part of the Eger (Ohře) Rift
    The first record of pit-lines of foraminal pits in tetrapods and the problem of the skull roof bones homology between tetrapods and fishes
    Floristic biostratigraphy of Tertiary basins in the Bohemian Massif and correlation with Central Paratethys
    Fluid induced earthquakes : KTB experiments and Vogtlandt seismicity swarms?
    Fluids and earthquake swarms in Western Bohemia region
    Fluoritová těžba v České republice
    Flüssigkeitseinschluss Untersuchungen am Bohrkernmaterial der KTB bis 4000 Meter
    Focus on fossil mammals: life story of Oldřich Fejfar
    Formační cykly, stáří krystalinika a stratiformních mineralizací na východním okraji Českého masivu
    Formation and evolution of HP leucogranulites : Experimental constrains and unresolved issues
    Former Structures of Rocks Discernible by Image Analysis
    Fosilní hydrotermální kras v Čechách a na Moravě: společné rysy a aktualistické analogie
    Fossil calcretes in the Permocarboniferous sequence; Bohemian Massif, Czechoslovakia
    Fossil record of agglutinated foraminifers and testaceans on the territory of the Czech Republic
    Fossile Hölzer aus tertiären und quartären Sedimenten des Mühl-, Wald-, Weinviertels und der Molasse
    Fotoluminiscence v českých jeskyních
    Fragmentation of microcontinents accreting to Baltica: Did it happen and are the detached terranes traceable?
    František Pošepný a jeho přínos k poznání ložisek zlata v Čechách
    From granulite-facies metamorphic conditions to surface-thermal and mechanical aspects of the Variscan exhumation history of the Saxonian Granulite Massif
    Gahnit ZnAl2O4 - typický spinel granitických pegmatitů
    Garnet-bearing ultramafic rocks from the Erzgebirge, and their relation to other settings in the Bohemian Massif
    Garnet-clinopyroxene intermediate granulites in the St. Leonhard Massif of the Bohemian Massif: ultrahigh temperature metamorphism at high pressure?
    Garnet-clinopyroxene intermediate granulites in the St. Leonhard massif of the Bohemian Massif: ultrahigh-temperature metamorphism at high pressure or not?
    Garnet peridotites in Eurasian high-pressure and ultrahigh-pressure terranes : a diversity of origins and thermal histories
    Garnet provenance in mixed first-cycle and poly-cycle heavy-mineral assemblages of the Ropianka and Menilite formations (Skole Nappe, Polish Flysch Carpathians): constraints from chemical composition ang grain morphology
    Garnet REE geochemistry - genetic code of high-grade rocks
    Garnet REE zoning - perspective record of granulite-forming processes
    Garnet zoning and reaction textures in overprinted eclogites, Bohemian Massif, European Variscides: A record to their thermal history during exhumation
    Gas Flux and Tectonic Structure in the Western Eger Rift, Karlovy Vary - Oberpfalz and Oberfranken, Bavaria
    Gas flux, gas fractionation, and tectonic structure in the western part of the Eger Rift
    Gas monitoring in the Nový Kostel swarm quake region, NW Bohemian, Czech Republic 2004-2007
    Gas monitoring in the swarm quake area of West Bohemia (Czech Republic) and the Vogtland (Germany)
    Genetic classification of Variscan granitoids of the Bohemian Massif and their mineralization
    Genetic significance of phosphorus in fractionated granites: Editorial
    Genetic types of the kaolin deposits in the Bohemian Massif
    Genetické postavení maldonitu na ložiskách zlata
    Genetické typy ložisek zlata v Českém masívu
    Genetický význam myrmekitových struktur zlata a bismutu
    Die genetische und geotektonische Klassifikation der Goldvererzungen in der Böhmischen Masse
    Geneza Kotliny Jeleniogórskiej
    Geochemical classification of Variscan granitoids in the Moldanubicum (Czech Republic, Austria)
    Geochemical comparison of the sub-volcanic appinite suite of the British Caledonides and the durbachite suite of the Central European Hercynides: evidence for associated shoshonitic and granitic magmatism
    Geochemical constraints on the source materials of moldavite tektites
    Geochemical evolution of P-rich granite suites: Evidence from Bohemian Massif
    Geochemical Signature of Subduction-related Processes in Composition of Variscan Intrusive Rocks of the Bohemian Massif
    Geochemické mapování a životní prostředí
    Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
    Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
    Geochemistry and Petrology of Continental Growth : Example from Bohemia
    Geodiverzita - opomíjený aspekt ochrany přírody a krajiny
    Geodiverzita : geologická rozmanitost Čech
    Geodiverzita
    Geodynamic Evolution
    Geodynamic evolution of the western part of the Carpathian Foredeep
    Geodynamic model of evolution of Lugosilesian orocline of European Variscan orogeny belt
    Geodynamic model of the contact area of the contact area of the Bohemian Massif and West Carpathians
    Geodynamic pattern of the West Bohemia region based on permanent GPS measurements
    Geodynamický model styku Českého masivu a Západních Karpat (úkol VaV/603/1/97)
    Geodynamický model styku Českého masívu a Západních Karpat (úkol VaV/630/1/97)
    Geofond - National Information Centres, systems and services of the Czech and Slovak Republics
    Geofyzikální a geologické rajonování
    Geografická pozice Moravského krasu
    Geologic factors influencing distribution of hardrock transmissivity
    Geologic Interpretation of Main Geologic Structures in the Bohemian Massif
    Geological and Petrologic Models of the Earth's Crust Beneath Czechoslovakia
    Geological and Petrological Models of the Earth's Crust in Central Europe. Reviews of Geologic Investigations by Drilling
    Geological and thematic maps as a source of environment data
    Geological approach to radon problematics in the Czech Republic
    Geological evolution of the area of the Czech Republic
    Geological model of western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in Germany
    Geological sections across the Bohemian Massif
    Geological setting of the moldavite-bearing sediments in western Moravia, Czechoslovakia
    Geological Setting of Uranium Mineralization in the Oberpfalz basement, Northeast Bavaria/F.R.G
    Geological structure of the Czech Republic depicted by the new gravity and magnetic field images
    Geologická dokumentace a účelové ekogeologické mapy ropovodu Ingolstadt-Kralupy nad Vltavou (11-42 Manětín, 11-43 Bor, 11-44 Nýřany, 12-12 Louny, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník, 12-21 Kralupy n. Vltavou, 12-31 Plasy, 21-12 Rozvadov, 21-21 Bělá n. Radbuzou)
    Geologická stavba Národního parku Podyjí - stručný přehled dosavadních výzkumů a představ
    Geologické a legislativní podmínky využití opuštěných vytěžených dolů pro ukládání odpadů
    Geologické mapy G.C. Laubeho
    Geologické mapy vyšších měřítek - 1: 200 000, 1: 500 000
    Geologické práce hrazené ze státního rozpočtu realizované v roce 1999
    Geologické vědy na prahu třetího tisíciletí
    Geologické základy české krajiny
    Geologický vývoj území České republiky
    Geologie metamorfitů moldanubika
    Geologie národních parků České republiky
    Geologie východního okraje Českého masívu v Dolním Rakousku
    Geologija i ekologija urana: sovremennoje sostojanije issledovanij
    Geologische Fortschritte durch tschechisch-deutsche Zusammenarbeit über als vier Jahrzehnte
    Die geologische Untersuchung des Kaiserreiches - Böhmen, Mähren und Österreichisch Schlesien
    Geology and petrography of the moldavite-bearing sediments in Moravia
    Geology of moldavite-bearing sediments
    Geology of Palaeozoic sediments of the deep borehole Jablůnka-1 (Beskydy Mts., NE Moravia) : comparison with the deep borehole Münsterland-1
    Geology of the Bohemian Massif
    Geology of the Bohemian Massif and Moldanubikum
    Geology of the south-western Bohemian Massif: Is the Pfahl Fault a terrane boundary?
    Geology, tectonic evolution and Late Palaeozoic magmatism of Sudetes - an overview
    Geomagnetic Anomalies and the Crystalline Basement of the Vienna Basin
    Geomagnetic Field of Central Europe
    Geomagnetické anomálie v České republice
    Geomorphological aspects of late Saxonian epiplatform orogeny of the Bohemian Massif. Part 1
    Geomorphological Aspects of Levelling Measurements of the Earth's Surface Movements in the Czech Republic
    Geomorphological aspects of the late Saxonian epiplatform orogeny of the Bohemian Massif. Part 2
    The geomorphological map of Brno surroundings
    GEONAS - geodynamic network of permanent GNSS stations within the Czech Republic
    Geopark as an agent of tourism sustainability
    Geophysical and Geological Model of the Contact Area of the Bohemian Massif and Carpathian Flysh Belt
    Geophysical constraints and model of the "Saxothuringian and Rhenohercynian subductions - magmatic arc system" in NE France and SW Germany
    Geophysical pattern of the Bohemian Massif
    Geophysical position of granitoid plutons in the Bohemian Massif
    Geotectonic environment of the Late-Variscan vein mineralization of the Bohemian Massif
    Geotectonic units of Czech Median Mass and their role in distribution of uranium mineralisation
    Geotermální mapa ČSR 1:500 000 (část Čechy a Morava)
    The GIS analysis of indoor radon and soil gas radon in major rock types of the Czech Republic
    Glass in Czechoslovak volcanics
    Globálně tektonické interpretace paleomagnetických dat odvozených na fanerozoických horninách Českého masivu a Západních Karpat (Synopsis)
    Gold in metallogeny of the Central and Western European units of the Peri-Alpine Variscan Belt : A review of essential parameters controlling the genesis and distribution of gold deposits
    Gold in the Czech history
    Gold in the Czech Republic
    Granáty v českých a moravských pegmatitech
    Granitické pegmatity Českého masivu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam
    Granitoid-related tin and tungsten mineralization of the Bohemian Massif
    The granitoid Variscan Strzegom-Sobótka massif
    Granity v Českém masivu produkují teplo
    Granulites and granulite studies in the Czechoslovakian part of the Bohemian Massif
    Granulites of the Bohemian Massif : a bag with two stories
    Granulity Českého masivu: jak, z čeho a kdy vznikly?
    Gravimetric investigations in the West Bohemia seismoactive zone - initial stage
    Gravimetry
    Gravimetry and seismotectonics - an example from the Bohemian Massif
    Gravitational Field of Central Europe
    Gravity activities in West Bohemia in 1992
    Gravity activities in West Bohemia in 1993
    Gravity anomaly map of the CELEBRATION 2000 region
    Gravity Maps of the NW Bohemia
    Ground-Water Residence Time in Crystalline Rocks
    Hard-rock hydrogeology in the Czech Republic
    Heat flow studies in Central Europe with special emphasis on data from former Czechoslovakia
    Herzyniden und Varisziden in Polen
    Heterogeneity of Earth's Mantle below Bohemian Massif
    Heterogeneity of the Earth's mantle below the Bohemian Massif
    Hiatuses between the base of the Pennsylvanian and the base of the Triassic in the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Hierarchy of inhomogeneity elements influencing transmissivity distribution in hard rocks
    High-pressure granulites of the Bohemian Massif: recent advances and open questions
    Historic and present raw mineral exploration of the volcanic range in northwestern Bohemia
    Historický vývoj horního práva na území českého státu
    Historie uranového průmyslu v České republice
    The history of crustal stacking and late orogenic extension in the Erzgebirge/Saxony
    Hlavní výsledky státního úkolu "Geofyzikální výzkum hlubinné stavby zemské kůry pro potřeby ložiskového výzkumu v ČSSR" za léta 1985-1987
    Hloubka intruze hercynských granitoidních plutonů Českého masívu
    Hloubkový metalogenetický výzkum Českého masívu
    Hodnocení efektivnosti metod vyhledávání uranových ložisek
    Hodnocení půdních znaků, vlastností a režimů pro účely půdní kategorizace
    Hodnocení režimu a jakosti podzemní vody v oblasti územní působnosti pobočky ČHMÚ Brno
    Hodnocení rizikovosti skládek
    Hornická muzea - vzpomínky na hornickou minulost
    How old maps are used to investigate modern environmental issues in the Czech Republic
    Hranice Západních Karpat a Českého masívu podle průběhu poruchových linií a podle blokového členění na území Československa
    Hydrocarbon exploration from crystalline rocks of the Bohemian Massif beneath the West Carpathian overthrust, Moravia
    Hydrogeological Data as Indicator of Neotectonic Activity
    Hydrogeological effects of seismicity in the Hronov-Poříčí fault zone area
    Hydrogeological Environment in Hard Rocks : An Attempt at its Schematizing and Terminological Considerations
    Hydrogeologická kritéria prognóz ropoplynonosnosti v oblasti JV svahů Českého masívu
    Hydrogeologická rajonizace 2005
    Hydrogeologická rajonizace 2005
    Hydrogeologická rajonizace České republiky
    Hydrothermal activity in the Karkonosze, Strzegom and Strzelin massifs - a fluid inclusion study
    Hydrothermal mineralizations of the West-Bohemian region: P-T-X conditions of deposition and hydrothermal fluid sources
    Ideový obraz devonsko-karbonské rotace v Českém masívu
    The IGCP 497 Opening Meeting "The Gondwanan Margin of the Rheic Ocean in the Bohemian Massif", Prague, September 17-25, 2004
    Illite crystallinity and vitrinite reflectance in Paleozoic siliciclastics in the SE Bohemian Massif as evidence of thermal history - Discussion : The relationship between illite crystallinity and vitrinite reflectance: what is behind it?
    Illite crystallinity and vitrinite reflectance in relation to the thermal history of Paleozoic siliciclastics in the SE Bohemian Massif: Reply
    Illitization of illite-smectite in the Jurassic and Paleogene of the eastern Bohemian Massif in relation to organic maturation and thermal history
    In memoriam RNDr. Erwin Knobloch (*7.9.1934-?11.4.2004)
    In-situ velocities versus laboratory measurements: an example from the KTB pilot and main wells
    Indirect method for the age determination of Variscan pluton emplacement in the central part of the Bohemian Massif
    Ing. Jiří Komínek, CSc.
    Ingenieurgeologische Aufgaben bei der Beherrschung der Umweltbeeinträchtigung durch Rohstoffabbau
    The inner structure of the Bohemian Massif
    Input and output of carbon and hydrogen isotope as a means for calculating ground - water residence time and budget
    The International Commission on the History of Geological Sciences (INHIGEO) Symposium on History of Geophysics : Prague and the Czech Republic, July 2-12, 2005
    International symposium "Lepidolite 200"
    International workshop "High Pressure Granulites - Lower Crustal Metamorphism" - the Experts of IGCP Project 304 focused on Czech Granulites
    Interpretace oravské magnetické anomálie
    Interpretation of the Geomagnetic Anomalies Between the Bohemian Massif and the Inner West Carpathians
    Intragranitic pegmatites of the Strzegom-Sobótka massif - an overview
    Introduction: geotectonic setting
    Introduction: principles and methods
    Introduction to the Pre- Symposium Excursion (part I): The Peri-Gondwanan Basement of the Saxothuringian Composite Terrane
    Inversion of travel times obtained during active seismic refraction experiments CELEBRATION 2000, ALP 2002 and SUDETES 2003
    Inverted strain zonation and large scale strain partitioning in middle crust during the nappe pile building
    Inverzní metamorfní zonalita na jv. okraji Českého masívu - výsledek variského progresívního násunu
    Investigation of the recent crustal movements of the eastern part of the Bohemian Massif using GPS technology
    Investigation of the triggering factor leading to an increased landsliding in the Czech Republic due to enormous saturation of rock environment
    Investigation on epigenetic hydrothermal mineralizations
    Investigation on stability of mountainous EUPOS sites' coordinates
    Inženýrskogeologický rozbor vlivu klimatu na cyklické změny aktivity svahových pohybů
    Isostatic State of Czechoslovak Territory
    Isotopen- und hydrochemische Charakteristik der Mineralwasserprowinzen im Gebiet der Marianbad-Störungszone
    Isotopic ages obtained from Precambrian complexes in the Bohemian Massif
    Isotopic composition of sulphidic sulphur in the graphite deposits of the Bohemian Massif
    IV. mikropaleontologický seminář Hodonín 1.-2.10.1986
    Izotopické složení síry v molybdenitech z Českého masívu
    Jan Krejčí (28.2.1825 - 1.8.1887) - otec české geologie
    Jednotné regionální projevy poimpaktové hydrotermální fáze českého kráteru
    The Jílové Belt: A Late Proterozoic Volcanic Rift in Central Bohemia
    Joint Czechoslovakia-German Democratic Republic Geotransect : Variscan and Carpathian Lithosphere Studies
    Joint inversion of P receiver functions, Rayleigh and Love waves group velocities and gravity measurements in West Bohemia region
    Josef Emanuel Hibsch - man and scientist
    Jsou granitické pegmatity jen hračkou pro mineralogy nebo účinný nástroj pro geology?
    Jubileum RNDr. Václava Nováka - muzejníka, mineraloga, geofyzika, hydrogeologa, geomorfologa, učitele, sběratele, popularizátora geologických věd
    Jubileuszowe 10. Seminarium Współczesna geodynamika Sudetów i obszarów przyległych - Szklarska Poręba, 5-7.11.2009
    K 75. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.
    K exploataci uranových ložisek v Českém masivu 1945-2000
    K některým problémům současného horního práva
    K otázce stáří Bozkovických jeskyní
    K světovému trendu rudného hornictví a situaci v ČR
    Kalpionelidy z jury a křídy jihovýchodních svahů Českého masívu
    Kamenné suroviny mezolitických a pozdně paleolitických lokalit v jižních Čechách
    Kartografické vyjádření jakosti podzemních a povrchových vod v České republice
    Kdy byl vyhlouben nesvačilský a vranovický kaňon?
    Kinematics and structural evolution of the Saxothuringian/Moldanubian boundary at the W border of the Bohemian Massif (Germany)
    Kinematics of fold-thrust and nappe deformations in Variscan accretion wedge - Moravosilesian Zone, Bohemian Massif
    Klasifikace a názvosloví sedimentů - patnáct let poté
    Kłodzko-Złoty Stok granitoid massif
    Kolik existuje v České republice minerálních druhů?
    Koncepce státní energetické politiky České republiky, její cíle a nástroje v podmínkách tržní ekonomiky
    Konsequenzen für das geotektonische Modell der variszischen tektogeneze aus den KTB-Ergebnissen
    Kontaktní dvůr kdyňského masívu v jihozápadních Čechách
    Korekce geologických modelů ložisek cementářských surovin na základě výsledků technologického vzorkování
    Kritika Holubcova pojetí struktury Českého masívu
    Krystalochemie Al-bohatých borosilikátů
    Křemen - nerost sbírkový, užitkový, ozdobný a magický (II)
    Křemenné arkózové pískovce mezi Únanovem a Tvořihrází: devonská klastika nebo relikty terciérní durikrusty? (34-11 Znojmo)
    Křemičité zvětraliny - významné suroviny pro výrobu štípané industrie
    Křišťál, záhněda a růženín s šokovými lamelami v Moldanubiku, také projevy ultrazvuku?
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben
    Kudowa-Olešnice granitoid massif
    Kurs IAS - Stratygrafia sekwencji klastycznych jako narzedzie w analizie basenów sedymentacyjnych - Praga, Czech, 22-27.05.1999
    L'architecture de la chaine varisque: corrélations a l'échelle de l'Europe, imagerie a l'échelle de la lithosphere
    Large rotations of the internal Variscides (from the Armorican Massif to the Bohemian Massif) during the Carboniferous convergence. New paleomagnetic data from the Bohemian Massif
    The Late Palaeozoic of the West Carpathians
    The Late Proterozoic of the Saxo-Thuringian (East Germany) with a special Reference to Glacioeustatically Controlled Sedimentation Processes and the Palaeoclimate
    Laubeho spolupráce s teplickým muzeem a jeho sbírky
    Lausitzer Moldavite und ihre Fundschichten
    Lead isotope and Pb-Pb age model determinations of ores from Central Europe and their metallogenetic interpretation
    Letecké spektrometrické mapování radioaktivních zátěží v České republice
    Likvidace uranových dolů a návrhy racionálního využití důlních děl
    Linear Structures in the Czechoslovak Part of the Bohemian Massif Derived from Geophysical Data
    Linear structures of the Czechoslovak part of the Bohemian Massif based on geophysical data
    Lineare Krustenstrukturen im Umfeld der KTB-Lokation
    Lineární struktury v s. části Českého masívu
    Lithium v pitných vodách
    Lithological and Metamorphic Development of Anoxic Environment in Geological History of Bohemian Massif
    Lithosphere of Central Europe : Some Results of Czechoslovakian Program of Earth's Crust Investigations
    Lithosphere Structure as Reflected in Geophysical Fields of Czechoslovakia
    Lithospheric Temperature Response to Magmatic Processes in West Bohemia
    Litogeografická mapa České republiky
    Litologický vývoj a stratiformní mineralizace při západním okraji silesika
    Local seismicity and upper crust structure in the West Bohemian seismic swarm region
    Local variations of stress field orientation in the Czech-German border region determined from fluid-injection induced seismicity (KTB) and earthquake swarms (West Bohemia)
    Long-term landscape evolution of the northeastern margin of the Bohemian Massif: apatite fission-track data from the Erzgebirge (Germany)
    L'or dans la métallogenie du Massif de Bohéme
    Low-angle laser light scattering of kaolins
    Lower crustal channel flow in hot orogens in space and time exemplified by the Variscan eastern margin
    Lower Palaeozoic palaeomagnetic results from the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    Ložiska a výskyty Sb-mineralizace v České republice
    Ložiska uranu v České republice v letech 1945-1990
    Ložiska zlata a jejich historická těžba
    Ložiska železných rud v České republice a současné trendy v jejich průzkumu a těžbě ve světě
    Ložiskově-geologické posouzení křemenných valounů českých krajů jako suroviny pro výrobu ferosilicia
    Ložiskové předpoklady těžby uhlí v ČSFR
    Lupki dachowe Czechoslowacji jako wskažnik zanieczyszczenia atmosfery
    Macroseismic Fields and the Main Directions of Structures
    Magnetic anisotropy of rocks from KTB-1 borehole under stress conditions
    Magnetická susceptibilita granitů a její petrologický význam
    Magnetische Strukturen in der südlichen Böhmischen Masse und ihre Bedeutung (Poster)
    Magnetotelluric Models of Inhomogenity Zones
    Magnetotelluric research in Western Bohemia in 1992
    A Main Features of Geophysical Structures in Central Europe
    The main rock sources of magnetic anomalies defined by petrophysical and petrological study on the example of Bohemian Massif
    Main Zones of Geoelectrical Anomalies in Europe
    Major and trace element distributions in garnet from the high pressure granulites of the Bohemian Massif
    Major and Trace Elements in "Eclogites" and Their Host Garnet Peridoties, Data from the Bohemian Massif
    Major tectonostratigraphic units of the Bohemian Massif
    Major units of Bohemian Massif and their metallogenic features
    Manifestation of crustal dynamics and kinematics in the western part of the Ohře/Eger Rift, Czech Republic
    Mantle rocks in the Czechoslovak part of the Bohemian Massif
    Mapa jakosti zdrojů podzemních vod ČSR 1:200 000
    Mapping of environmental geofactors in the Czech Republic
    Mapping seismic anisotropy of mantle lithosphere: Bohemian Massif (central Europe) as Variscan assembly of micro-plates
    Maps of seismic zones in recent Czech National Codes
    Mapy geologiczne i opisy ziem polskich w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku
    Mapy radonového rizika 1:50 000 v České republice
    Mapy tektoniczne zamiast regionalizacji tektonicznej Polski
    Mariánské Lázně eclogites: comparison and contrasts with high-pressure rocks of neighbouring units
    Measurement of radon exhalation rate from the ground surface: can the parameter be used for determination of radon potential of soils?
    Mechanical intrusion models and their implications for the possibility of magma-driven swarms in NW Bohemia Region
    Medzinárodná konferencia o antropogénnom ovplyvňovaní a ekologických zmenách v krase ČSFR - Maďarsko, 15.-23.9.1990
    Medzinárodný projekt výskumu spraší
    The 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group and 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Teplá, Czech Republic, April 11-14, 2007
    The 7th meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Żelazno, Poland, May 9-12, 2002
    Měření mikrotvrdosti a indexů lomu na vltavínech z Čech a Moravy
    Metallogeny of the Bohemian Massif
    Metamorphic history of the European Variscan Belt
    Metamorphosed within-plate tholeiites from the Strzelin complex, NE part of the Bohemian Massif
    Metod abstraktnych analogij v regionalnom prognozirovanii na uran
    Metodika výpočtu zásob těžených fluoritových ložisek v ČR
    Metodika zostavenia geotermálnej mapy Česko-Slovenska 1:500.000
    Metody geochemické prospekce ložisek drahých kovů
    Metody kartografického znázorňování regionalizace podzemních vod v mapách
    Metody stabilizace arzenu v průmyslových arzenových odpadech
    Microfossil and palaeoenvironmental data on the Cenomanian/Turonian boundary in South Moravia (Czech Republic)
    Microscopical Forms of Fe-Disulphides
    Microseismic array in the epicentral area of Kraslice
    Microseismic study using small arrays in the swarm area of Nový Kostel: increased detectability during an inter-swarm period
    Migration routes of the Tethyan fauna in the eastern part of the epicontinental Germanic Basin (Poland)
    Mikroanalýzy koncentrátů těžkých minerálů
    Mikrodistribuce U v černých břidlicích z Ronneburgu (NDR) a některých analogických horninách Českého masivu
    Mikrofosilie v metamorfitech, způsoby fosilizace, stav zachování a geologická aplikace
    Mineral- und Gesteinschemie der Nephelinite und Melilithite des Vogtlandes
    Mineral and Thermal Water Purification in Czechoslovakia: Strategy and Management. Abstracts. (2 sv.)
    Mineral controls on the trace element and REE geochemistry of high-pressure leucogranulites from the Bohemian Massif
    Minerální asociace axinitu v pegmatitech Českého masivu
    Minerální parageneze axinitu v Českém masivu
    Minerální pigmenty ČR
    Minerální pigmenty v České republice
    The mineralogical research for the deep structure study in the western part of the Bohemian Massif
    Mineralogické vlastnosti vltavínů z Čech a Moravy
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek (1.)
    Mineralogische Untersuchungen an Moldaviten aus Böhmen und Mähren
    Mineralogy and petrology of some artefacts from Kosoř near Prague
    Mineralogy, fluid inclusion, and stable isotope constraints on the genesis of the Roudný Au-Ag deposit, Bohemian Massif
    Minerály bismutu a telluru z ložisek a výskytů zlata v České republice
    Minerály sillimanitové skupiny
    Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části Českého masivu
    Minerály skupiny mixitu z lokalit v České republice
    Minerály turmalínové skupiny
    Minerogenetické členění Českého masivu
    Mitglieder der BG Osnabrück besuchen die Tschechische Republik
    Model of the Deep Lithosphere Structure
    Modelling of metallogenetic development of the Bohemian Massif
    Modelling of the conductance distribution at the eastern margin of the European Hercynides
    Modellvorstellungen zum paläozoischen und vorpaläozoischen Unterbau im Gebiet um Cottbus
    Modelování zranitelnosti vod acidifikací v České republice
    Modern use of historical maps for the landscape rehabilitation in the Czech Republic
    Modification of the Lennartz apparatus for the seismic array in West Bohemia
    Mohou být Čechy starým obrovským meteoritovým kráterem?
    Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
    Moldavite: An age standard for fission-track dating
    Moldavites in S Bohemia as a geological object and a hobby
    Monitoring of earthquakes and hydro-parameters of healing springs in the West Bohemia spa region
    Monitoring temporal gravity changes in different geological conditions
    Morfologie a složení zlata z aluviálních rozsypů v České republice
    Morfotektonika epikratonního křídla kolizních předhlubní na příkladu jihovýchodního okraje Českého masívu
    Morphotectonic features of late Pliocene to Recent tectonic activity in the area of the Cheb Basin and the adjacent Mariánské Lázn [i.e. Lázně] Fault (MLF), Czech Republic
    Možnosti průzkumu a dobývání zlata v České republice
    Možnosti ukládání odpadu v důlních dílech
    Možnosti výskytu palezoických útesových struktur na jihovýchodních svazích Českého masívu
    Možnosti využití důlních prostor k ukládání oxidu uhličitého
    Možnosti využití geotermálních zdrojů pro energetické účely : využití geotermálních zdrojů v postižených oblastech
    Možnosti využití hlubších zdrojů geotermální energie
    Multimetodický přístup k průzkumu lokálního znečištění
    Muzeum zkamenělých stromů v Lounech
    Můžeme u nás těžit zlato? : náš stát má významná ložiska zlata, nemá však zájem je využívat
    Myrmekitové struktury zlata a bismutu a jejich genetický význam
    Naftová a plynárenská konference v Luhačovicích
    Naftová konference v Luhačovicích
    Náhlá ohrožení geomorfologickými katastrofami v České republice
    Naleziště moravských vltavínů
    Naše pravěká moře
    Natural Hazards in the Czech and Slovak Republics
    Návrh alternativního využití starých a opuštěných důlních děl v České republice
    Nd-Sr-Pb isotopic signatures of Neoproterozoic-Early Paleozoic siliciclastic rocks in response to changing geotectonic regimes: A case study from the Barrandian area (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Ne každý bludný kámen je skutečně bludný
    Nechte je žrát kyanidy! : diskuse
    Negranitické pegmatity - přehled výzkumů
    Nejstarší geologické mapy Čech
    Nejstarší geologické mapy (dodatek)
    Nejvýznamnější počin v dějinách moderní evropské geologie
    Několik nových mineralogických nálezů na území České republiky
    Několik poznámek k průsmykům a sedlům v Čechách a na Moravě
    Nekovové a kovové sférule ve šlichových vzorcích
    Některé aspekty nejstarších etap vývoje reliéfu Českého masívu
    Některé nové údaje o dynamice styku Českého masivu a karpatské soustavy
    Některé problémy chronostratigrafického členění terciéru Českého masivu
    Některé vzácnější minerály ze šlichových vzorků České republiky
    Některé zajímavé nálezy nerostů v pegmatitech České republiky
    Neobvyklé výskyty berylu v České republice
    Neobvyklý typ rozpadu allanitu - klíč k datování alterace hornin?
    Neogene fault activity and morphogenesis in the basement area north of the KTB drill site (Fichtelgebirge and Steinwald)
    Neoide hydrothermale Gangmineralisationen im Vogtland-Erzgebirge
    Neoproterozoic-Early Paleozoic evolution of peri-Gondwanan terranes: implications for Laurentia-Gondwana connections
    Neotectonics of Poland: A state-of-art review. Neotectonic of Poland: Some new achievements
    Neovulkanity, jihovýchodní části lugika, jejich geochemie a geotektonická interpretace
    Nerostné suroviny v hospodářství ČR na počátku 3. tisíciletí
    Nerosty skupiny tetraedritu a jejich výskyt v České a Slovenské republice
    Neue Einblicke in ein altes Gebirge - die variscide Kruste in Mitteleuropa
    Neues über Victor Leopold Ritter von Zepharovich (* 13. 4. 1830, + 24. 2. 1890) - Leben und Werk des österreichischen Montanisten, Geologen und Mineralogen
    New data bismutoferrite and chapmanite from the Bohemian occurrences
    New data of the extent, structure and deposits of the autochthonous Paleogene in the Nesvačilka Graben
    A new Early Miocene Mahonia Nutt. (Berberidaceae) of Europe
    New findings on the deep structure of the southeastern slopes of the Bohemian Massif ("southern section"- Němčičky block)
    The new geological 1:150000-scale map of the Bavarian Forest
    New Geophysical Contributions to the Geological Structure of the Contact Zone of the Bohemian Massif and the West Carpathians
    New local seismological network in southern Bohemia
    The new method for assessing the radon risk of building site
    Nigerit a högbomit - blízcí příbuzní spinelu
    Niobium-tantalum oxide minerals in granitic and pegmatitic rocks: textural and compositional evidences of magmatic fractionation versus metasomatic processes
    Normal versus anomalous marine black shales in the Precambrian and Lower Paleozoic of the Bohemian Massif
    Normalization of the database of regional division of the relief
    Notwendigkeiten und Möglichkeiten der geowissenschaftlichen Zusammenarbeit Sachsen-Tschechien-Polen
    Nová metodika stanovení radonového indexu pozemku
    Nová zvláště chráněná území
    Nové aspekty nalezení ropných a plynových ložisek na Moravě
    Nové geomorfologické členění České republiky
    Nové nálezy vzácných turmalínů z pegmatitů Čech a Moravy
    Nové poznatky o selenidech Českého masívu
    Nové projekty výzkumu a vývoje Českého báňského úřadu
    Nové údaje o charakteru paleofluid v Českém masívu
    Nové výsledky získané při korelaci tepelného toku s mocností zemské kůry na území Československa a v jeho nejbližším okolí
    Novopacká klenotnice v novém
    Nový gemologický výzkum údajných největších českých granátů
    Nowa generacja programów badan glebokich struktur litosfery; eksperymenty sejsmiczne POLONAISE'97 i CELEBRATION 2000 w Europie Srodkowej
    O krupnych gidrotermal´nych mestoroždenijach urana
    O putování Doc. Dr. Jaroslava Skácela, CSc., za geologickým poznáním a rudními projevy
    Obsahy stopových prvků v molybdenitech Českého masivu
    Occurrences of natural hydrocarbons at the Variscan level of the central and adjacent southern parts of southeastern slopes of the Bohemian Massif
    Oceanic Crust relics in the continental lithosphere of Czechoslovakia
    Ochrana horninového prostředí
    Ochrana významných geologických lokalit v České republice
    Odešel prof. ing. Miroslav Palas, CSc.
    Odezva geologické stavby České republiky v nových gravimetrických a magnetometrických mapách
    Ohárecký rift v tektogenním vývoji Evropy
    Oil waters of SE slopes of the Bohemian Massif
    Oligocene-Miocene CO2 fluctuations, climatic and palaeofloristic trends inferred from fossil plant assemblages in central Europe
    On paleofloristic and paleoclimatic changes during the Neogene of Eastern and Central Europe on the basis of palynological research
    Opál
    The Ordovician biodiversification: Setting an agenda for marine life
    The Ordovician of Central Europe in a new stratigraphical context
    Organic carbon in small watersheds of the Bohemian Massif
    Organic matter and the concentration of metals in Precambrian stratiform deposits of the Bohemian Massif
    Organizace a ekonomika v padesátileté existenci Rudných dolů Příbram
    Osmdesát let Českého geologického ústavu
    Otazníky českého uhelného hornictví
    Otomar Pravoslav Novák (1851-1892) a Berounsko
    Outline of geothermal activity in Czecho-Slovakia
    Outline of the gold metallogeny of the Bohemian Massif
    An overview of recent seismic refraction experiments in Central Europe
    Overview of the geology and Tectonics of UHPM
    Ověření využitelnosti stanovení obsahů minoritních prvků v litogeochemickém výzkumu
    Oxidické minerály bismutu v České republice
    Oxidické minerály bizmutu v České republice
    Palaeomagnetic Research on the Bohemian Massif
    Palaeomagnetism and Palaeogeography of the Variscan Formations of the Bohemian Massif, Comparison with other European Regions
    Palaeomagnetism and Palaeogeography of Variscan Formations of the Bohemian Massif: A Comparison with Other Regions in Europe
    Palaeomagnetism and palaeogeography of Variscan formations of the Bohemian Massif, comparison with other regions in Europe
    Paläogeographische Probleme des Nordböhmischen Tertiärs
    Paleogeografie mezozoika na styku alpsko-karpatské oblasti s Českým masívem
    Paleogeography and statigraphy of the autochtonous Paleogene on the southeastern flank of the Bohemian Massif
    Paleokarst of the Bohemian Massif in the Czech Republic: Short Review
    Paleomagnetism of augite microgranodiorite at Nezdice near Kašperské Hory, Southern Bohemia
    Paleozoic endogenic regimes and metallogenic features of ore-bearing blocks in the Bohemian Massif
    Pánevní analýza a modelování geotermické historie: extenzní neogenní pánve a příkrovová pásma Západních Karpat
    Parallels between karst relief and granite relief case study of the Bohemian Highlands, Czech Republic
    Patologické abnormality na ulitách Terebralia lignitárum (Eichwald, 1830) ze spodního badenu u Damníkova ve východ. Čechách
    Pattern of Seismic Energy Release in West Bohemia
    Pb -isotope study of selected European Sb-mineralizations
    A pebble with marine fauna from the moldavite-bearing gravels near Slavětice (Czechoslovakia)
    Peridoties and Eclogites as Indicators of the Structural and Lithologic Evolution of the Earth's Crust: Bohemian Hercynides (Variscides), Czechoslovakia
    Permeability and Rn-222 concentrations in soil gas - case studies
    The Permo-Carboniferous metallogenetic evolution in central Europe - an outline
    Perspektivní lokality pyropu v severozápadních Čechách
    Perspektivní typy ložisek zlata a možnosti jejich výskytu v Českém masívu
    Perspektivy hlubších částí svahů platformy Českého masívu na plyn a ropu
    Perspektivy těžby a úbytku zásob uhlí v České republice
    Perturbation of the steady-state temperature field due to the effect of changes of climate and convection in Bohemia
    Perunica microcontinent in the Ordovician (its position within the Mediterranean Province, series division, benthic and pelagic associations)
    Petroarcheologie ve střední Evropě po třiceti letech
    Petrogenesis of Bohemian Massif metabasites
    Petrological and spectroscopic structural characteristics of Bohemian and Moravian coals and their possible relation to gasa proneness
    Petrology and mineralogy of the neolithic and aeneolithic artefacts in Czech Republic
    PEX image of Western Bohemia a priori seismic model
    Phase diagrams for peridotites and pyroxenites, with implications to garnet-bearing ultramafic rocks from the Bohemian Massif
    Phase Relations among Selenides, Sulfides, Teplurides, and Oxides: II. Applications to Selenide-Bearing Ore Deposits
    Phosphorus in alkali feldspars - possible constrains of granite genesis interpretation
    Phosphorus-rich granites: a specific feature of European Variscan belt
    Plate-tectonic evolution and paleogeography of the circum-Carpathian region
    The Plio/Pleistocene boundary in the continental sediments of the Bohemian Massif, Czech Republic
    Po stopách českých dinosaurů
    POCEEL: "Paleozoic Orogenesis and Crustal Evolution of the European Lithosphere", Prague, Czech Republic, October 1-3, 1998
    Podklady k paleogeografickej mapke albu Západnych Karpát
    Podzemní led v kamenných sutích : Ostrůvky severské přírody s chladnomilnými rostlinami a živočichy v České republice
    Podzemní vody hydrogeologického masivu: jejich význam ve vodním hospodářství a v dalších aplikovaných oborech
    Pokus o odhad množství síry a arzenu obsaženého v rudách drahých a barevných kovů vytěžených v Čechách a na Moravě do poloviny 19.st.
    Polarity of the mineralization in Bohemian Massif: Proterozoic to Tertiary
    Position of the Brunovistulicum in the geological structure of Europe
    Post 2000-swarm microearthquake activity in the principal focal zone of West Bohemia/Vogtland: Space-time distribution and waveform similarity analysis
    Post-Variscan sedimentary record of the SW margin of the Bohemian massif: a review
    Postavení alkalických hornin a indícií karbonatitů v Českém masívu jako zdrojů keramických surovin a vzácných prvků
    Postavení ložisek nevyhrazených nerostů v surovinovém potenciálu České republiky
    The postmagmatic alteration of allanite, zircon, and thorite: the role of fluorine
    Potřeba komplexního zhodnocení rudného hornictví v Českém masivu od roku 1945 do zahájení útlumových programů, jako závěrečného a zásadního dokumentu České republiky pro danou oblast
    Použití geofyzikálních metod při vyhledávání a průzkumu uhelných ložisek ČSR
    Práce profesora Zdeňka Pouby v posledních deseti letech (1986-1996)
    Pre-variská paleogeografie Českého masivu
    Precambrian basement in the eastern part of the Bohemian Massif and its possible origin and correlation
    Precambrian in the Bohemian Massif. Introduction
    Precambrian uranium deposits as a possible source of uranium for the European Variscan deposits
    Precursory groundwater level changes in the period of activation of the weak intraplate seismic activity on the NE margin of the Bohemian Massif (central Europe) in 2005
    Predposylki formirovanija krupnych gidrotermal'nych i ekzogenno-epigenetičeskich uranovych mestoroždenij
    Preglacial to Holocene auriferous sediments from the East Sudetic Foreland: gold grades and exploration
    Preliminary interpretation of the heat flow in the Eastern Margin of the Bohemian Massif
    Present-day seismicity of the South-Eastern Elbe Fault System (NE Bohemian Massif)
    The present state of airborne geophysics in Czechoslovakia
    Present views on the pre-Variscan and Variscan history of the Bohemian Massif
    Preview of refraction data processing in Western Bohemia
    Probable find of the autochthonous Paleogene in the borehole Jarošov-1
    Probable Modes of Occurrence of Chemical Elements in Coal
    Probíhající morfostrukturní výzkum mariánskolázeňského zlomu
    Problem hercynidów i waryscidów w Sudetach
    Problém východního ukončení moravských hercynid
    Problematika podzemních vod v díle G.C. Laubeho
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Problematika využití podzemních prostor hlubinných dolů pro ukládání odpadů
    Problémy klasifikace a typizace ložisek zlata v Českém masivu
    Problémy při stanovení chráněných ložiskových území
    Produkce arzenu při těžbě drahých a barevných kovů : vliv těžby na životní prostředí dříve a dnes
    Prof. dr. Josef Sekanina, DrSc. - sto let od narození významného mineraloga
    Prof. Ing. Miloslav Dopita, DrSc. se dožívá osmdesáti let
    Prof. J.E. Hibsch (1852-1940) - a leading European geologist of his time
    Prof. RNDr. Josef Sekanina, DrSc. a rudní problematika
    Profesor RNDr. Bohuslav Fojt, CSc. - rudní mineralog a znalec jesenických ložisek : úvodní příspěvek "Slavnostního semináře k 80. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.", konaného v Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně dne 27.11.2009
    Profesor RNDr. Miloš Suk, DrSc. - sedmdesátníkem
    Prognózní zdroje nerostných surovin - aktualizace databáze
    Prognózy a ověřování regionálních indikací rud
    Progress Report of Laboratory of Global Tectonics and Metallogeny Prague 1991-1993
    Project 2100 - geological model of western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in the FRG
    Project Metallogeny of the Bohemian Massif 1986-1990
    Projects ALP 2002 and SUDETES 2003 - Continuation of 3D Refraction Seismic Experiments in Central Europe
    Projekt "Geologický model z. části Českého masívu ve vazbě na vrt KTB v SRN" - příklad spolupráce ČGÚ a PřFUK
    Projekt ochrany význačných geologických objektů v České republice
    Projevy fluorit-barytové a polymetalické mineralizace ve výsledcích regionální šlichové prospekce v České republice
    Projevy seismo-tektonické aktivity v sv. části Českého masivu v období 2004-2005
    Prospects of coal production vs. decline in coal reserves of the Czech Republic
    Provenance of Upper Cretaceous quartz-rich sandstones from the North Sudetic Synclinorium, SW Poland: constraints from detrital tourmaline
    Provenancing of dimension stones ans "Atlas of monumental stones of the Czech Republic"
    Průzkum a těžba ložisek uranových rud na Českomoravské vysočině
    První výsledky studia chemismu granátů pískovců račanské jednotky magurského flyše (25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín)
    Prvohory - doba podmořských vulkánů a korálových útesů
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1998
    Přehled materiálu popsaného G.C. Laubem ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Přehled minerálů berylia (mimo skupiny berylu) v Českém masivu
    Přehled minerálů-prvků zjištěných v České republice
    Přehled publikací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2006 a 2007 s dodatky za rok 2005
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (prosinec 2001 - prosinec 2002)
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2005 s dodatky za rok 2004
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
    Přímá měření současných pohybů na tektonických strukturách
    Přínos interpretace nového aerogeofyzikálního měření pro řešení hlubinné stavby některých částí Českého masívu (II - západní Čechy, podhůří Orlických hor a Jeseníků)
    Přírodní fosfáty mědi
    Přírodovědný ústav VMO v roce 2005
    Příspěvek k výkladu hlavních tíhových struktur na území ČSSR a v přilehlých oblastech
    Příspěvek ke krystalochemii nových přírodních fází s bismutem
    Příspěvek magnetické anizotropie ke strukturně geologickému výzkumu Českého masivu
    Quantitative Seismotectonic Analysis of the Bohemian Massif, Czech Republic
    Quaternary Tectonic Movement Observation
    The Raabs Series: A Probable Variscan Suture in the SE Bohemian Massif
    Radioactivity of rocks of the Bohemian Massif
    Radioaktivita energetických popelů z plavišť SHP
    Radioaktivita přírodního prostředí v oblastech Budišov a Krucemburk - extrémy v České republice : (23-22 Žďár nad Sázavou, 23-42 Třebíč, 24-31 Velké Meziříčí)
    Radioaktivita šlichových koncentrátů - distribuce Th a U v některých geologických jednotkách a granitových tělesech ČM
    Radiogenic characteristics of rock environment in show caves
    Radon database - the statistical evaluation
    Radon database and radon risk map 1:500 000 of the Czech republic
    Radon in rock types of the Czech Republic
    Radon in waters of Bohemian Massif
    Radon profile across the main granitoid bodies of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Radon risk mapping in Czechoslovakia
    Radon risk mapping of the Czech Republic - results
    Radon risk research in the Czech Republic
    Radonový index geologického podloží a jeho vliv na strategii vyhledávání rizikových objektů v České republice
    Rare metal-bearing granites of the Bohemian Massif
    Readily HCl-soluble iron in the fine fractions of some Czech bentonites
    Reálně vytěžitelné zásoby uhlí v otevřených dolech v České republice. Část I. Černé uhlí
    Rebilance výhradních ložisek nerostných surovin České republiky (doba řešení 1993-2001)
    Receiver Function Studien zum Aufbau der Erdkruste und des oberen Erdmantels unter dem westlichen Böhmischen Massiv : ein Beitrag zum BOHEMA-Projekt
    Recent advances in coal geology - outcome of the 10th Coal Geology Conference
    Recent climate warming: surface air temperature series and geothermal evidence
    Recent geodynamics of West Bohemia in relation on the crustal structure (unique natural laboratory)
    Recent Movements of the Earth's Surface
    Recent tectonic stress field investigations in Poland: a state of the art
    Recent tectonics in the Novy Kostel swarm quake region, NW Bohemia, Czech Republic (running DFG Projekt: Reuther/Peterek RE 461/7-1)
    Recentní geodynamika západních Čech ve vztahu ke stavbě zemské kůry (unikátní přírodní laboratoř)
    Reconstruction of remote climate changes from borehole temperatures
    REE zoning in garnet and leucogranulite formations
    Refraction and wide-angle reflection seismic profiling
    Refractor muscle scars in the Bohemian Silurian bellerophontacean gastropods Belerophon and Bubovicus; a comparison with the muscle scars patterns in the sinuitids and the cyrtonellid tergomyans
    The refractory nature of carbonate during partial melting of eclogite: evidence from high pressure experiments and natural carbonate-bearing eclogites
    Regional Earthquake Catalogue and Focal Regions in Central Europe
    Regional Fabric of the Deep Lithosphere in Central Europe from Seismic Anisotropy
    Regional geodynamic network HIGHLANDS, the Bohemian Massif
    Regional geological division of the Bohemian Massif
    Regional geological subdivision of the Bohemian Massif on the territory of the Czech Republic. Report of the Working Group for Regional Geological Classification of the Bohemian Massif at the former Czechoslovak Stratigraphic Commission
    Regional heavy mineral prospecting in the Czech Republic
    Regional heavy mineral prospecting of the Czech Republic
    Regionalizace v geologických vědách
    Regionalizacja tektoniczna Polski - Polska południowa (blok górnośląski i blok małopolski)
    Regionalizacja tektoniczna Polski - Polska południowo-zachodnia
    Regionálně-geologické zhodnocení sedimentů jury v oblasti jihovýchodních svahů českého masivu (24-43 Šlapanice, 34-12 Pohořelice, 34-14 Mikulov, 34-21 Hustopeče, 34-23 Břeclav)
    Regionální členění reliéfu Děčínska
    Regionální geologické dělení Českého masívu na území České republiky
    Regionální magnetické anomálie a jejich zdroje v hlubší stavbě Moravy a Slezska
    Regionální šlichová prospekce České republiky
    Regionální šlichová prospekce České republiky
    Regionální výzkum radonového rizika v České republice
    Reinterpretation of the travel times of P waves generated by quarry blasts in Western Bohemia
    Rekonstruktion von Unterbau-Abtrag im NW-Teil der Boehmischen Masse
    Rekultivace vápencových lomů : navážka brání rozmanitosti rostlin
    Relation between topography and structure in the Moravian and Silesian parts of the Western Carpathians
    Relation of surface movements in West Bohemia to earthquake swarms
    Relations and Tectonic Setting of Emsian-Eifelian (Devonian) Basins : Implication for Early Variscan Configuration of the Bohemian Massif. 2
    Relations of the Moldanubian zone to major neighbouring units in the Bohemian Massif
    Relationship of Sulphate and Nitrate Concentration and pH of Precipitation
    Relative reactivation and kinematic potential analysis of some faults in the NE part of the Bohemian Massif
    Reliéf Národního parku Podyjí a jeho okolí jako styčné oblasti Českého masivu a Karpatské soustavy
    Rentgenometrický výzkum barytu z rudních ložisek typu SEDEX a hydrotermálních žil v severovýchodní části Českého masívu
    Repetition of early Paleozoic rocks in pressure related nappe units of the Erzgebirge
    Replay to W. Franke on Dörr and Zulauf elevator tectonics and orogenic collapse of a Tibetan-style plateau in the European Variscides: the role of the Bohemian shear zone
    Reply to comment of T. Fischer and J. Horálek on "Geodynamic pattern of the West Bohemia region based on permanent GPS measurements" by V. Schenk, Z. Schenková and Z. Jechumtálová
    Report on "Accessory Minerals as Petrogenetic Indicators": The joint 15th Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland and the 2nd Central-European Mineralogical Conference at Szklarska Poręba, September 10-14, 2008
    Report on the activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1995
    Report on the activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1996
    Report on the Scientific Activities of Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1993
    Report on the Scientific Activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ)
    Report on the Scientific Activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1991
    Report on the Scientific Activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1994
    The research of the western part of the Bohemian Massif: hydrogeological part
    Respective Roles of Source Composition and Melting Conditions in the High-K Content of Some Magmas: Geochemical Constraints
    Results of Heat Flow Studies in Czechoslovakia
    Retrieval of source parameters of an event of the 2000 West Bohemia earthquake swarm assuming an anisotropic crust
    Review of petrographic and mineralogical evidence for fluid induced dehydration of the mafic lower crust: could there be a relationship between granitoids and granulite facies xenoliths in the Variscan Belt?
    A review of surveys of indoor radon measurements in Czechoslovakia
    Review of the Deep Structure Research in the Bohemian Massif and West Carpathians
    Revitalizace lomů : principy a návrh metodiky
    Revitalizace vápencových lomů
    Revize karbonátových hornin v regionu středních Čech z hlediska zemědělství
    RNDr. Tibor Buday, DrSc. (*1913, +2001)
    RNDr. Tomáš Kruťa, CSc. - 100 let od jeho narození : jak jsem jej poznal v muzeu i při putování v jesenickém terénu (několik glos o událostech a okolnostech, na které jsem ještě nezapomněl)
    Die Rodl-Störung in der südlichen Böhmischen Masse
    Rola wielkoskalowych przemieszczen przesuwczych w uksztaltowaniu waryscyjskej struktury Sudetów
    Rôle des magmas dans ľexhumation des racines orogéniques: ľexemple de la terminaison NE de la chaîne varisque
    The role of clay minerals in weathering process of building stones (agressive atmosphere of modern urban agglomerations)
    Role of crustal fluids in triggering the West Bohemia/Vogtland earthquake swarms: Just what we know (a review)
    Role of mantle lithosphere in crustal evolution of the Bohemian Massif
    The role of mantle-rooted structural discontinuities in concentration of metals. With an example from the Bohemian Massif set in the context of Central and Western Europe
    The role of metamorphic processes in the genesis of gold mineralization: data from the fluid inclusion study in the Bohemian Massif
    Role of Precambrian Basement in Continental Crust Structure of Central Europe
    The role of the present level in the interpretation of the Bohemian Massif Hercynides
    Rozhovor s Radkem Mikulášem
    Rozlišení typů hornin z karotážního měření podle Kruskalovy transformace
    Rozloučili jsme se ...
    Rozmístění cínových a wolframových rud Českého masívu
    Rtuťově porozimetrická charakterizace klastických sedimentárních hornin
    Rudní ložiska Polska
    Rudní ložiska v díle Jaromíra Koutka
    Rudolf II. a sběr drahých kamenů
    Rupture systems and the division of Czechoslovakia into blocks and subblocks
    S-wave splitting from records of local micro-earthquakes in West Bohemia/Vogtland: An indicator of complex crustal anisotropy
    Safety criteria of control monitoring of rock slopes
    Sanační aktivity s.p. DIAMO - stav v roce 2002
    The Saxo-Danubian Granite Belt: magmatic response to post-collisional delamination of mantle lithosphere below the south-western sector of the Bohemian Massif (Variscan orogen)
    Saxonská tektonika v Českém masivu
    Saxothuringian zone in Germany and Poland: difference and common features
    Sběratel minerálů - Doc. RNDr. Pavel Povondra, DrSc.
    Sbírka vltavínů a tektitů v Západomoravském muzeu v Třebíči
    Scale Effect in Transmissivity Data Distribution
    Scheelite mineralization of the Bohemian Massif
    Die Schwerekarte (delta gO) der Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen : bemerkungen zur Bearbeitung und Interpretation
    Secondary iron in red weathered rocks and sediments of the Bohemian Massif
    Sedimentární geologie v České republice
    Sedimentary History of the Bohemian Massif
    Sedimentologie nesvačilského souvrství v oblasti nesvačilského příkopu
    Sedimentology of transgressional sequences and mechanism of marine transgression
    Sedimenty rhenohercynika na Moravě a v Ardenách a jejich deformace
    Sedmdesát let od založení Československé společnosti pro mineralogii a geologii
    Seisbase - principles of a program and database for routine analysis of data from local seismic networks, version 4.7
    Seismic activity of the Alpine-Carpathian-Bohemian Massif region with regard to geological and potential field data
    Seismic evidence of increased tectonothermal activity near the Oberpfalz deep continental drilling location (SE Germany)
    Seismic observations in the west Bohemian earthquake swatm region and their interpretation
    Seismic profiles for attenuation acceleration measurement
    Seismic Research into the Lithosphere of Central Europe
    Seismic Velocity Structure of Mantle Lithosphere Beneath the Bohemian Massif
    Seismicity and seismic hazard in Poland
    Seismicity and stress field in the vicinity of the KTB location
    Seismo-tectonic activity in the NE part of the Bohemian Massif - new records in the period 2004-2005
    Seismotectonic Studies of the Bohemian Massif and the West Carpathians
    Sekundární minerály uranu v České republice
    Selected industrial wastes as secondary raw materials for post-mining reclamation
    Selenidy z uranových ložisek Českomoravské vysočiny
    Série otřesů z okolí Jevíčka (leden 1993) a tektonické otřesy z Nízkého Jeseníku (listopad a prosinec 1994) (24-21, Jevíčko)
    Sestavení a vydání radiometrické mapy České republiky 1:500 000
    Sezonní a dlouhodobý vývoj důlních vod v České republice
    Shrnutí chemismu hlavních rudních a jalovinových minerálů
    Shrnutí technologického výzkumu úpravy zlatonosných rud z českých ložisek
    Significance of Industrial Minerals and Rocks in the Czech Republic as Influence by Economical Changes
    Sind keltische Goldwaschplätze durch Ortsnamen heute noch zu lokalisieren?
    Skarns of the Bohemian Massif: origin in closed or open systems?
    Skončil státní úkol "Výzkum prognóz rudonosných geologických formací ČSR"
    Slabě metamorfované basalty a diabasy
    Slezské, moravské a české hesonity
    Složení moldanubických mramorů - významný argument pro prekambrické stáří pestré skupiny
    Small basin research: an introduction to the workshop
    Some critical events in the geological history of eastern margin of the Bohemian Massif
    Some new aspects of metallogeny of the Bohemian Massif (Central Europe)
    Some of the significant plant microfossils and their assemblages common in the Bohemian, German and Austrian Tertiary
    Some Results of Geophysical and Drilling Investigations into Upper Lithosphere in Czechoslovakia
    Some results of new airborne geophysical mapping in the Bohemian Massif
    Sorpce Cs v bentonitech a sedimentárních horninách
    Současná situace ve sbírkách ložisek radioaktivních suorvin na VŠB Ostrava
    Současné ekonomické podmínky těžení a zpracování zlatonosných rud v Čechách
    Současné možnosti sběru nerostů na fluoritových ložiskách ČR
    Současné znalosti o pravěké těžbě surovin na území České republiky
    Současný stav vyhledávacího průzkumu scheelitových rud
    Současný stav znalostí o seismické aktivní oblasti v západních Čechách
    Souhrnná bibliografie sborníku GVMS za léta 1993-97
    Sources and thermal maturation of organic matter in sediments and kaustobiolites of the Bohemian Massif. Part I: Extractable compounds and vacuum-pyrolysates
    The southern Bohemian Massif - its structure and evolution
    Spät- und postvariszische tektonische Entwicklung im Umfeld der Kontinentalen Tiefbohrung Oberpfalz (KTB)
    Spatial variations of seismic velocities within the deep lithosphere beneath the KTB-region
    Special geophysical methods: Palaeomagnetism and palaeogeography of Variscan and pre-Variscan formations of the Bohemian Massif
    Specifičnost a vyjímečnost Moravského krasu
    Spinely
    Spodumen LiAlSi2O6 - jedinečný pyroxen
    Sr and Nd isotope study of some volcanic and plutonic rocks from Bohemia and Moravia
    Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu (24-41 Vyškov)
    The state of accumulation and source relations of Co, Ni, Cr, Be and Zn in silt-clay sediments of the Elbe River
    State-of-the-Art of Hydrogeological Investigations in Hard Rocks: The Czech Republic
    Statistická analýza tektitových dat
    Statistická tabulka sběru moravských vltavínů v letech 1977-1987
    Statistika sběru moravských vltavínů 1982-1991
    Stav geologického výzkumu bezpečného uložení vysoce radioaktivních odpadů v České republice
    Steep slopes in the Sudetes and their morphotectonic interpretation
    Stefanská jezernědeltová sekvence ve středních a severovýchodních Čechách
    Sto let od narození univ. prof. Dr. Karla Zapletala
    Stone raw materials of Neolithic-Aeneolithic polished artefacts in the Czech Republic: The present state of knowledge
    Strategie vyhledávacího průzkumu šperkových kamenů
    Stratigraphy of moldavite-bearing deposits in Moravia (Czechoslovakia)
    Stress indications in the Bohemian Massif reinterpretation of borehole televiewer data
    Stripped Gravity Maps in Czechoslovakia
    Stroncium v pitných vodách České republiky
    The strontium and sulphur isotopic composition of sulphates and sulphides from the Fe-Cu-Pb-Zn-(Ba) stratabound mineralisations of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Structural and rheological boundary between two colliding crustal blocks at the NE margin of the Bohemian Massif
    Structural geological pattern of Bohemian Massif in the Czechoslovak territory (on the basis of the 1:500 000-scale maps)
    The Structural of the Earth's crust and the heat-flow-heat-generation relationship in the Bohemian Massif
    Structure and dynamics of the lithosphere in the Western Carpathians and the Bohemian Massif junction: multidisciplinary geophysical and geological study
    Structure and evolution of Earth crust in Central Europe
    Structure of the West Carpathian Flysch Belt and its fundament
    Structures of the Earth´s crust and upper mantle beneath the Western Bohemian Massif derived from receiver functions
    Stručně o geologických a geotechnických pracech Eduarda Suesse
    Struktura náhodného budícího signálu mechanických systémů
    Struktura pádového pole moldavitů a návrh jeho geneze v pojetí kryptovulkanické hypotézy: problém látkové diferenciace a prostorové uspořádanosti pádového pole
    Strukturně geologické sympozium Moravská okna
    Stříbrná mineralizace těžených fluoritových ložisek
    Stříbro a Čechy okolo roku 1000
    Studie hornin-artefaktů z lokality Kosoř
    Studium minerálních paragenezí sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu
    Studium minerálních paragenezí sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu (II)
    Studium minerálů uranylu ze sbírek Národního muzea
    Study of the Methods for the Location of Seismic Hypocentres in 3-D Laterally Inhomogenous Models
    Subduction-related shortening and differential exhumation in the Cadomian accretionary wedge : the Teplá-Barrandian unit, Bohemian Massif
    Subsurface Temperature Field of the Bohemian Massif
    SUDETES 2003: Grenzüberschreitende seismische Messungen im Böhmischen Massiv
    SUDETES 2003 Seismic Experiment
    The Sudetes as a domain of Variscan strike-slip tectonics
    Surovinová základna pro zpracování zlatonosných rud v úpravně MAPE Mydlovary
    Surovinový potenciál jednotlivých krajů podle druhů surovin
    Survey of the Neogene bats in Czech and Slovak Republic
    Světové dědictví a geologické objekty
    Svrchnokřídové foraminifery autochtonních sedimentů nesvačilského a vranovického příkopu zjištěné ve vrtech Těšany-1 a Pohořelice-1 (24-43 Slavkov, 34-12 Pohořelice)
    Syn- to post-thickening extension in the Variscan Belt of Western Europe: Modes and structural consequences
    Syn-convergent high-temperature metamorphism in the Variscides: a discussion of potential heat sources
    Šokový křemen v českém kráteru
    Taje hornické krajiny I
    Taje hornické krajiny II
    Taje hornické krajiny III
    A tale of two orogens: the contrasting T-P-t history and geochemical evolution of mantle in high- and ultrahigh-pressure metamorphic terranes of the Norwegian Caledonides and the Czech Variscides
    Technická likvidace hlubinných dolů v České republice
    Technicko-ekonomická analýza zásob malých a středních ložisek uranu ČR
    Tectogenesis of the Mid-European Variscan fold belt
    Tectonic and Plate Tectonic Units at the North Gondwana Margin: Evidence from the Central European Variscides
    Tectonic and plate tectonic units at the North Gondwana margin: evidence from the Central European Variscides
    Tectonic evolution of the late Cretaceous Nysa Kłodzka Graben, Sudetes, SW Poland
    Tectonic processes in the Variscan belt of Europe: from collision to collapse
    Tectonics of Variscan foreland coalbearing basin on example of Karvina subbasin - Upper Silesian Coal Basin
    Tectonostratigraphic Units in Variscan Belt of Central Europe
    Tektonická mikrozemětřesení registrovaná na Moravě a ve Slezsku v roce 2000
    Tektonické a gravitační tvary v údolí Jihlavy na jihovýchodním okraji Českého masívu (24-34, Ivančice)
    Tektonické otřesy na východním okraji Českého masívu
    Tektonický a morfologický vývoj jv. okraje Českého masivu při podsouvání pod Karpaty
    Teleseismic studies of the lithosphere beneath the Bohemian Massif
    Tellurium in galenas from various types of mineral occurrences in the Bohemian Massif
    Temperature conditions of coal formation
    Temperature variations of magnetic susceptibility in rocks of the KTB pilot borehole and its vicinity (German part of the Bohemian Massif) and their geological and geophysical implications
    Temporary array data for studying seismic anisotropy of Variscan massifs - the Armorican Massif, French Massif Central and Bohemian Massif
    Tepelná historie sedimentárních pánví České republiky a její vztah k tektonickým procesům
    The Tepla-Barrandian 'Elevator': A key element for reconstructing orogenic processes in the Variscan internides
    Teplický geolog Gustav Carl Laube
    Teplo z nitra Země : možnosti využívání geotermální energie v ČR
    Teploty a tlaky v současné středoevropské kůře
    Terrae calcis on limestones in Totes Gebirge (Alps, Austria)
    Terrane boundaries in the Bohemian Massif: Result of large-scale Variscan shearing
    Terrane boundaries in the Sudetes: results of Variscan ductile shearing
    The terrane concept in the Sudetes, Bohemian Massif
    Terranes and terrane boundaries in the Sudetes, northeast Bohemian Massif
    Testing of regional radon risk maps reliability
    Testing of two-stage model as a mechanism of the lower crust exhumation in the Bohemian massif during the Variscan Orogeny (Czech Republic)
    Testování vlivu blízkosti tektonických poruch nebo kontaktu hornin na objemovou aktivitu radonu v horninách na území města Brna (24-32 Brno, 24-41 Vyškov, 24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Textury a struktury minerálů z pegmatitů České republiky
    Těžba uranu loužením v severních Čechách a náprava jejích negativních důsledků pro životní prostředí
    Těžba vápence a ochrana životního prostředí
    Těžba zlata v historii českých zemí
    Thermal history of sedimentary basins of the Czech Republic and its relation to tectonic processes
    Thermal mineral water springs in Karlovy Vary
    Thermal Mineral Water Springs in Karlovy Vary
    Thermal Signatures of Heat Transfer in the Earth's Crust
    Thermally softened continental crust as precursor to thickened orogenic belts
    Thick-skinned versus thin skinned thrusting in the southeastern Bohemian Massif
    Thick-skinned versus thin-skinned thrusting: mechanisms or the formation of inverted metamorphic sections in the SE Bohemian Massif
    Thorium a uran ve šlichových koncentrátech a jejich význam pro geologii a životní prostředí
    Thorium occurrences in the Czech Republic and their mineralogy
    Time of formation and peak of Variscan HP-HT metamorphism of quartz-feldspar rocks in the central Erzgebirge, Saxony, Germany
    Time succession of Cenozoic stress fields in the northern part of the Bohemian Massif
    To geodynamic interpretations of GPS data monitored on the East Sudeten network
    Topography of the Variscan orogen in Europe: failed-not collapsed
    Traces of the pre-Variscan tectono-thermal event in rocks of the Orlica-Śnieżnik Dome
    Transcurrent faults, seismicity and fluid activity in Variscan and post-Variscan lithosphere of central Europe: an example from the Bohemian Massif, Czech Republic
    Transmission and continuosly recorded data from remote GPS permanent stations to IRSM central unit
    Třetihory - poslední moře na našem území
    Tuhé roztoky pyrargyritu a proustitu na vybraných ložiscích Českého masívu
    Tvarová analýza vltavínů a křemenných valounů znojemské oblasti
    Tvorba národní informační geologické vrstvy - GEOČR50
    The two plate model of the Variscan orogeny - One plate boundary zone with many subduction zones
    U-Pb zircon ages and structural development of metagranitoids of the Teplá crystalline complex: evidence for pervasive Cambrian plutonism within the Bohemian massif (Czech Republic)
    Über Erscheinungen der Resedimentation im Jungproterozoikum und Paläozoikum der Saxothuringischen Zone
    Šestá uhelně geologická konference v Praze
    Uhlí, ropa, zemní plyn - světové a naše zásoby, těžba, spotřeba a výhledy
    Úloha a zkušenosti státní geologické služby v procesu ostraňování starých ekologických zátěží
    Úlomky hadců v alochtonní kráterové brekcii moldanubika a možné mechanismy jejich vmístění
    The underground gas storage near Příbram - a source of new information about granitoids of the Central Bohemian Pluton
    Unikátní vltavín z Kojetic
    Upper Morava and Nysa Pull-apart Grabens: Implication for Neotectonic Dextral Transtension on Sudetic Faults System
    Upper Turonian belemnitellid occurrences in Europe in the light of palaeobiogeography, sealevel fluctuations, and palaeotemperature fluctuations)
    Úprava nerostných surovin v rámci Rudných dolů Příbram
    Uran v českých dějinách
    Uranium mineralization in the western part of the Bohemian Massif
    Uranové hornictví v České republice
    Uranové minerály České republiky a jejich naleziště
    Uranový průmysl v České republice - historie a současný vývoj
    Use of Sr isotopes in small catchment monitoring
    Utilization of coal in the Czech Republic review overlook
    Utilization of siliceous weathering products during the Neolithic and Aeneolithic of the Czech Republic
    Útlum těžby uranu v České republice
    Úvodem
    Vanadové granáty
    Variability in the sculpture of tektites revealed by scanning electron micrographs
    Variogram as an indicator of basin hydrogeological properties
    Variolit ve vrtu Np-1 Nepasice ve východních Čechách : 13-24 Hradec Králové
    Variscan A-Type Subduction in Southeast Part of Bohemian Massif
    Variscan belt: conclusions, correlations
    The Variscan Belt in the Bohemian Massif
    Variscan granitoids and uranium mineralization of the Bohemian Massif
    Variscan granitoids of central Europe: their typology potential sources and tectonothermal relations
    The Variscan Orogen in Poland
    Variscan orogenesis and geodynamic evolution of formations of the Bohemian Massif in the light of paleomagnetic data
    The Variscan orogeny in Central Europe: strength evolution of the orogen through time
    Variscan orogeny in the Eastern Alps and Bohemian Massif: How do these units correlate?
    The Variscan orogeny in the Saxo-Thuringian zone - Heterogenous overprint of Cadomian/Palaeozoic Peri-Gondwana crust
    Variscan shearing tectonics in the Bohemian Massif
    Variscan superposed tectonics in marginal parts of the Bohemian Massif
    Variscan tectonics of allochthonous units of the Erzgebirge and the Vogtland (Saxo-Thuringian Zone): An E-W profile from the gneiss dome of Reitzenhain to the Berga antiform
    Vein Barite Mineralization of the Bohemian Masiff: Sulphur, Oxygen and Strontium Isotopes and Fluid Inclusion Characteristics and their Genetic Implications
    Vein-type hydrothermal deposits of the Bohemian Massif: Evolution of hydrothermal fluid sources and relation to extension events in the crust
    Verification the attenuation relations for seismic waves in the Bohemian Massif
    Vertical extrusion and horizontal channel flow of orogenic lower crust: key exhumation mechanisms in large hot orogens?
    Vertical extrusion and horizontal spreading of orogenic lower crust: a key exhumation mechanism in large hot orogens
    Vertically inhomogeneous models of the upper crustal structure in the West-Bohemian seismoactive region inferred from the CELEBRATION 2000 refraction data
    Viklany - pozoruhodné přírodní památky
    Viktor Ritter von Zepharovich a jeho mineralogický lexikon
    Vliv klimatogenních faktorů na stabilitu přirozených a antropogenních svahů
    Vliv klimatu na vývoj různých typů svahových pohybů
    Vliv revitalizace říční sítě na podzemní vody
    Vltavíny ve sbírce Jihomoravského muzea ve Znojmě
    Volcanic rocks as possible raw material for Neolithic stone artefacts in Europe - an overview
    Výběr vhodných lokalit pro výstavbu mrazírenských skladů
    Vybrané skranové a sblížemé metamorfogenní mineralizace Českého masivu
    Východiska tvorby energetické politiky EU a ČR
    Vyhledávání středověkých důlních chodeb a hornoslavkovského zlomu telestezickou metodou
    Výhodnost uhlí jako domácí strategické suroviny pro pokrytí energetické potřeby státu - ekonomický a sociální efekt
    Vyhořelé jaderné palivo (SNF) a imobilizace radionuklidů ve struktuře uranylových fází vznikajících při jeho hydratačně-oxidačním zvětrávání v laboratoři a v přírodních podmínkách
    Stoleté výročí obnovení těžby zlata v Čechách - a jak dál?
    Výskyt a vlastnosti šokových křemenů Českého masivu
    Výskyt šokových křemenů v Českém masivu : 21-22 Holýšov, 21-44 Železná Ruda, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 23-13 Tábor, 23-31 Soběslav, 03-31 Jablonec nad Nisou
    Výskyty a prognózy na zeolity v Českém masívu
    Výskyty a prognózy na zeolity v Českém masívu
    Výskyty fosfuranylitu v České republice
    Výskyty železivců mimo českou křídovou pánev
    Výsledky mezinárodního nabídkového řízení na průzkum zlata v České republice
    Výsledky programu rozvoje surovinové základny ČR v oblasti nerudních surovin
    Výsledky srovnávacího studia durbachitických plutonitů Českého masivu, Vogéz a Schwarzwaldu
    Výsledky úkolu "Soubor geologických a účelových map pro životní prostředí 1:50 000" za období 1985-1998
    Využití 3D modelování při exploataci hlubinných ložisek
    Využití modelu GIS pro tvorbu komplexních podkladů pro posuzování vlivů geologických a geodynamických jevů a objektů na životní prostředí
    Využitie seizmických atribútov pri interpretácii 3D seizmických meraní
    Vývoj látkových toků síry a dusíku v síti malých povodí GEOMON
    Vývoj těžby ropy a plynu v MND a charakteristika současných těžebních podmínek
    Vývoj zemské kůry v západní části Čech během proterozoika a paleozoika
    Výzkum a vývoj v rezortu Českého báňského úřadu
    Výzkum hlubinné stavby České republiky
    Výzkum hlubinné stavby Českého masivu začíná
    Výzkum jílovitých hornin se zvýšeným obsahem organické hmoty
    Výzkum nerudních a netradičních surovin
    Výzkum radonového rizika v České republice
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 1. část
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 2. část
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 3. část
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 4. část
    Význam bělského a klepáčovského zlomového systému a jeho pokračování do Karpat
    Význam boru při monitorování antropogenních deponií
    Význam Moravského krasu
    Významné geologické lokality ČR - jejich ochrana, správa a prezentace Českou geologickou službou
    Vzpomínka na prof.ing. Otakara Kumperu, DrSc. (3.ledna 1932 - 21.dubna 1996)
    Vzpomínka na první dva organizátory a propagátory šlichové prospekce na Slovensku a v českých zemích - Ing. Jána Slávika a RNDr. Ivana Tenčíka
    Vzpomínka na RNDr. Milana Fengla
    Vzpomínky na RNDr. Karla Tučka, CSc. : ke stému výročí narození
    Vztah rozsypového zlata k jeho zdrojům
    Water table fluctuations in the West Bohemian earthquake region
    Weathering rates of gneiss and depletion of exchangeable cations in soils under environmental acidification
    West African provenance for Saxo-Thuringia (Bohemian Massif): Did Armorica ever leave pre-Pangean Gondwana? - U/Pb-SHRIMP zircon evidence and the Nd-isotopic record
    The West Bohemian 2008-earthquake swarm: When, where, what size and data
    Western Bohemia eartthquake swarm area - what can we see in seismograms from local events
    The Western Bohemia uppermost crust Rayleigh wave tomography
    Where are the future resources of metals? : Brief exercise in a standard/target ore prognosis applied to the Czech and Slovak Republics
    Wrenching of a Continental Lithosphere Containing a Circular Resistant Inclusion: Physical Model Experiments
    Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách
    Z minulosti českých řek : jak se do řeky volá, tak se z řeky ozývá
    Zajímavé nálezy nerostů v České republice a na Slovensku
    Zajímavosti a nálezové zprávy - bibliografický přehled za léta 1975-1993
    Zajímavosti o kalcitu
    Zajištění prognóz zlatých a wolframových rud
    Základní a účelové geologické mapování ČR 1 : 25 000
    Základní a účelové geologické mapování ČR 1:25 000
    Zápis o práci a jiné činnosti Geologického klubu východních Čech v Hradci Králové (dříve Mineralogická sekce Klubu mladých přírodovědců)
    Zarys budowy i ewolucji tektonicznej waryscyjskiej struktury Sudetów - odpowiedź
    Zarys budowy i ewolucji tektonicznej waryscyjskiej struktury Sudetów - polemika
    Zarys budowy i ewolucji tektonicznej waryscyjskiej struktury Sudetów
    Zastoupení prvků vzácných zemin v půdách České republiky
    Zemětřesení v Česku a proč je sledujeme
    Zemřel Doc. Ing. Dušan Němec
    Zemské bloky se pohybují i u nás
    Zemské teplo v Českém masivu
    Zeolity jako perspektivní surovina v České republice
    Zircon Hf isotope perspective on the origin of granitic rocks from eastern Bavaria, SW Bohemian Massif
    Zkušenosti a současný stav problematiky likvidace a zajišťování starých důlních děl v organizacích Energie-stavební a báňská a.s. a Eurogas a.s.
    Zkušenosti z využívání nerostného bohatství ČR v oboru těžby stavebních surovin na pozadí legislativy OŽP
    Zlato v českých dějinách
    Zlato v českých dějinách
    Změny v horním právu a v některých souvisejících oborech v roce 2009
    Znovuobjevená geologická expozice České geologické služby v Praze
    Zonation in Hercynian plutons of the Western Bohemia - tectonic and metallogenic implications
    Zonation of plutons - its tectonic implications
    Zones of Geoelectrical Inhomogeneities
    Zpřesněná stavba Českého impaktního kráteru podle podrobného celosvětového modelu gravitačního pole Země EGM 08
    Zródła współczesnych naprężeń tektonicznych w Europie Środkowej w świetle modelowań elementami skończonymi
    Zum Geodynamik und Paläotektonik des Tertiärs der Niederlausitz
    Zur Erklärung der seismischen Anisotropie im oberen Erdmantel unter Mitteleuropa
    Zur metallogenetischen Charakteristik postpermischer Gangmineralisationen im Lagerstättendistrikt Marienberg-Lauta-Pobershau-Wolkenstein (Zentralteil des sächsischen Erzgebirges)
    Životní jubileum RNDr. Zdeňka Johana