Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    čerpací zkoušky
Článek
    Faktory priestorového rozdelenia priepustnosti a prietočnosti v horninách karpatského flyšu
    Geotermálny výskum vo Francúzsku
    Horizontální vrt Ždánice 157H
    Hydraulické parametry hornin krystalinika Orlických hor a jejich podhůří (04-33 Náchod, 14-11 Nové Město nad Metují, 14-12 Deštné, 14-13 Rychnov nad Kněžnou, 14-14 Žamberk, 14-23 Králíky, 14-41 Šumperk)
    Indikace kontaminovaných podzemních vod v okolí odkaliště úpravny uranových rud ve Stráži pod Ralskem
    Ložiska těžké ropy ve ždánické oblasti
    Overovanie ťažobných pomerov sond pomocou čerpacích skúšok na ložisku uhľovodíkov Senné
    Určenie polohy päty vrtu v priestoru jaskyne
    Vyhodnocení současného stavu a návrh na zdokonalení metodiky čerpacích zkoušek
    Výsledky hydrogeologického výzkumu a jejich využití pro přípravu plánované vodotěžné jámy Gisela