Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    českobudějovická pánev
Článek
    Conjugate shear zones in the Southern Bohemian Massif (Austria): implications for Variscan and Alpine tectonothermal activity
    Evorzní tvary ve zpevněných horninách
    Fenomén Chlum u Ločenic
    Geophysikalische Prospektion der Deponie bei Mydlovary-Zahájí in Südböhmen
    Moldavite: an age standard for fission-track dating
    Nález ichnofosilií v křídových sedimentech českobudějovické pánve (zlivské souvrství) u Zahájí (22-44 Hluboká nad Vltavou)
    A new mastixioid florula from tektite-bearing deposits in South Bohemia, Czech Republic (Middle Miocene, Vrábče Member)
    Ochrana podzemních vod z pohledu vodohospodářské bilance
    Propady v oblasti Dobré Vody u Českých Budějovic
    Slavče u Trhových Svinů - osud jedné lokality
    Vltavínová lokalita Slavče u Trhových Svinů
    Výskyty krystalů křemene ve vltavínonosných vrábečských vrstvách
    Z historie dobývání železných rud v širším okolí Trhových Svinů
    Zaniklá lokalita železitých konkrecí "Borek" u Hosína