Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    školství
Článek
    2. Mezinárodní karsologická škola v Postojné
    39. ročník sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice" již patří minulosti
    100 let uplynulo od úmrtí univerzitního profesora PhDr. Jana Nepomuka Woldřicha
    160 let od narození Františka Šafránka
    280 let vývoje vysokého hornického školství v českých zemích
    Aktivity VŠB - Technické university v Ostravě v oblasti životního prostředí
    Alois Parma - profesor Vysoké školy báňské v Příbrami
    Antonín Šimek
    Apercu sur l'hydrogéologie tcheque
    August Emanuel Ritter von Reuss - der Begründer der Mikropaläontologie in Österreich.
    Bibliografie Doc. RNDr. Pavla Kašpara, CSc.
    Břetislav Zahálka
    Carl Ferdinand Peters (1825-1881). Beitrag zu seiner Biographie.
    Carl Ferdinand Peters (1825-1881) und sein Wirken in Wien
    Charakteristika a možnosti vybraných softwarových produktů pro modelování svahových pohybů
    Contribution of the N.E.W.S. project supported by the cities of Brno and Utrecht to the geology of Léon in Nicaragua
    Dějiny hornictví v díle B. Ježka
    Doc. Ing. Jaroslav Stanek, CSc.
    Doc. RNDr. Ilja Pek, CSc. zemřel
    Doc. RNDr. Vladimír Kudělásek, CSc. sedmdesátníkem
    Docent RNDr. Karel Paděra, CSc. osmdesátiletý
    Doktoři montánních věd Vysoké školy báňské v Příbrami
    Doly a hutě
    Drahé kameny Českomoravské vysočiny trochu jinak
    The early history of mineralogy at the Vienna University : some remarks concerning the studies of Franz Zippe (1791-1863)
    Ekologická výchova a výzkum na hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě
    Ekologie - móda nebo potřeba?
    Epizoda z historie báňského školství v zemích Koruny české
    Ethical aspects in geosciences and in the geoeducation
    Ethical Geology in the Education Process
    Felix Cornu (1882-1909): Staggering Career of a Mineralogist, the Founder of Colloidal Chemistry in Geology
    Fifth Anniversary of GEOCHIM 2003/UNESCO "Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications" : Prague and Dolní Rožínka, Czech Republic, September 1-15, 2003
    Foraminifers from the Barrandian: a revision of micropaleontological collection of the Department of Paleontology, Charles University, Prague
    Foreword
    Foreword
    František Koláček
    František Vitásek
    Franz Xaver Maximilian Zippe (1791-1863) : böhmischer Erdwissenschafter als Inhaber des ersten Lehrstuhls für Mineralogie an der Universität Wien
    Franz Xaver Maxmilian Zippe (1791-1863) a jeho odkaz současnosti
    Fyzická geografie na Univerzitě Karlově v Praze
    GEOCHIM - CGS/UNESCO/SGA training course successfully finished in Czech Republic
    GEOCHIM 99 - Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications : Prague and Dolní Rožínka, Czech Republic, September 6-20, 1999
    GEOCHIM 99 - Postgraduate certificated training course in Geochemical Exploration Methods and their environmental applications successfully launched in the Czech Republic
    GEOCHIM 2000 - Postgraduate certificate training course in geochemical exploration methods and their environmental applications
    GEOCHIM 2000 - postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications successfully terminated in the Czech Republic
    GEOCHIM 2001 - Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications
    GEOCHIM 2003: Geochemical prospecting methods and their environmental applications. September 1-15 2003. Dolní Rozínka and Prague. Czech Republic
    GEOCHIM Courses celebrate their 30th Anniversary: 1975-2005
    Geologická mapa při výuce na základní škole
    Geologické mapy a jejich použití ve školní praxi
    Geologické mapy ČR 1:50 000 v cílové pásce
    Geologický pavilon - centrální sbírky Vysoké školy báňské
    Geologický pavilon Fr. Pošepného HGF VŠB Ostrava : sbírka ložisek radioaktivních surovin
    Geologický pavilon prof. Františka Pošepného
    Geologický pavilon prof.Františka Pošepného - současnost a blízká budoucnost
    Geologický ročník sedmačtyřicet
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    Georg Bruder - geolog a pedagog
    Geoscience Development and Transfer of Technology Needs
    Geotechnical hazards and educational aspects
    Gerhard van Swieten a vznik vysokého báňského školství v habsburské monarchii
    Habsburgs Universitäten, Hochschulen und Akademien und deren Nachfolger auf Münzen und Medaillen
    Historie a současnost Institutu hornického inženýrství a bezpečnosti. O výuce hornických disciplín na historickém území českých zemí
    Historie a současnost Ústavu geotechniky v Brně - 110 let od vzniku České vysoké školy technické v Brně
    Historie katedry a výuky ložiskové geologie na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě v Ostravě
    Hornická Příbram po osmatřicáté
    Hornické školství v severozápadních Čechách
    Hornické tradice na vysoké škole báňské (první část)
    Hornicko-geologická fakulta VŠB v současnosti
    Informace o 1. mezinárodní konferenci o profesionální geologii
    Introduction of the Memorial Volume in Honour of Professor Ivo Chlupáč
    Ivan Krystek
    Jak jsem znal profesora Kettnera
    Jan Krejčí
    Jan Tadeáš Antonín Peithner (1727-1792)
    Jaroslav Kokta
    Jaroslav Weiss
    Jedovnice - terénní vyučování : ověřování a realizační fáze
    Jindřich Štelcl
    Jiří Tejkal
    Josef Emanuel Hibsch (* 26.3.1852 Homole, Tschechische Republik, + 4.11.1940 Wien). Sein wissenschaftliches Wirken nach dem Ersten Weltkrieg in Österreich
    Josef Hrabák (1833-1921), první dr. mont. věd honoris causa
    Josef Sekanina
    Josef Woldřich
    Jubilejní vzpomínka na českého mineraloga Prof. RNDr. Jiřího Nováka
    K 60. narozeninám prof. ing. Ctirada Schejbala, CSc
    K historii a významu mineralogicko-petrografických sbírek přírodovědecké fakulty UJEP : vědecká konference Praha 30.10-2.11.1984
    K nedožitým osmdesátinám prof. RNDr. Konráda Beneše
    K nedožitým osmdesátinám prof. RNDr. Konráda Beneše
    K nedožitým pětašedesátinám Doc. Ing. Jiřího Králíka, CSc.
    K rozvoju vedy a výskumu Environmentánej sekcie Prírodovedeckej fakulty UK
    K stému výročí narození Jaroslava Kokty
    K výuce geologie podle nových rámcových učebních osnov o přírodě pro občanskou školu
    K životnímu jubileu profesora ing. Jaroslava Bicana, CSc.
    K životnímu jubileu RNDr. Eduarda Kočárka, CSc.
    Karel Zapletal
    Ke 150letému jubileu zřízení Vysoké školy báňské (1849-1999)
    Ke koncepci a působnosti Hornického učiliště v Příbrami
    Komputerové modelowanie stratygrafii i procesów sedymentacyjnych
    Kurs IAS - Stratygrafia sekwencji klastycznych jako narzedzie w analizie basenów sedymentacyjnych - Praga, Czech, 22-27.05.1999
    Lehre der Geowissenschaften im Rahmen des Faches Naturgeschichte an der Universität Wien im Zeittraum von 1787 bis 1848
    Léta učednická u profesora Kettnera (1933-1938)
    Libuše Češková
    Meet the new student representative on the SGA Council
    Metódy a rozvoj ložiskovej geológie
    Mineralogický kroužek při Domu mládeže v Kralupech nad Vltavou
    Minulost a budoucnost báňského středního školství
    Multimediální výukové texty inženýrské geologie
    Národní speleologický kongres FFS v Orthez 1994
    Náš profesor Josef Kunský
    Náučný chodník - ideálna trasa pre geologickú či kombinovanú exkurziu
    Neues über Victor Leopold Ritter von Zepharovich (* 13. 4. 1830, + 24. 2. 1890) - Leben und Werk des österreichischen Montanisten, Geologen und Mineralogen
    News from joint Prague-Freiberg student chapter
    News from the joit Prague-Freiberg SGA Student Chapter
    Nová kapitola v historii geologických sbírek Vysoké školy báňské v Ostravě
    Nová mikrotermometrie fluidních inkluzí na katedře geologie PřF UP v Olomouci : 24-22 Olomouc
    O potřebě propagace geologie na bazální úrovni
    Odešel prof. Ing. Jaroslav Havelka, CSc.
    Odešel Profesor Zdenek Eisenstein. Ph.D., Dr.Sc., P.Eng., emeritní profesor Fakulty inženýrského stavitelství Technické university v Edmontonu, Alberta, Kanada
    Opustil nás pan prof. ing. Josef Hojdar, dr.h.c.
    Osmdesátiny prof. RNDr. Miloše Kužvarta, CSc.
    Osnova výuky modelování lomů a jejich těžby
    Our professor Josef Kunský
    Padesátiletá historie Sborníku vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě na hornicko-geologické fakultě
    PaedDr. Václav Pavlíček šedesátiletý
    Past and Present of University Education and Research of Geological Sciences in Brno
    PhDr. Václav Lomič, CSc. (15.7.1930 Čáslav - 23.5.1990 Praha)
    Počátky středního báňského školství v českých zemích
    Podíl prof. Vrby na vytvoření sbírek mineralogického muzea Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze
    Poznatky předsedy NGK ČSSR
    Poznatky ze studijních pobytů ve Velké Británii
    Pracoviště elektronové mikroskopie a mikroanalýzy: vytváření společných pracovišť - cesta k integraci výzkumu, výuky a praxe
    Prameny k dějinám hornických a geologických věd v Archivu VŠB-TU Ostrava
    Problematika výuky informatiky v přírodovědných oborech
    Problematika využívání hydrogeologických databází Geofondu ČR a spolupráce při jejich naplňování
    Problems still to be solved
    Prof. dr. Josef Sekanina, DrSc. - sto let od narození významného mineraloga
    Prof. Ing. Dr.h.c. Pavel Gabriel, DrSc. 75-ročný
    Prof. Ing. Ivo Kazda, DrSc. sedmdesátiletý
    Prof. Ing. Jiří Škopek, DrSc. Životní jubileum
    Prof. Ing. Miloslav Dopita, DrSc. se dožívá osmdesáti let
    Prof. Jaroslav Kokta a Vysoká škola báňská v Ostravě
    Prof. RNDr. Ferry Fediuk jubilující
    Prof. RNDr. Jaroslav Kokta a jeho alma mater - Masarykova univerzita v Brně
    Prof. RNDr. Jaroslav Kokta a jeho přínos pro budování a prezentaci mineralogických a petrografických sbírek za jeho působení na VŠB Ostrava
    Prof. RNDr. Josef Sekanina, DrSc. a rudní problematika
    Prof. RNDr. Radim Nováček (21.3.1905 - 13.2.1942)
    Profesor Ferry Fediuk pětasedmdesátiletý
    Profesor Jan Kašpar (1908-1984)
    Profesor Kettner - zakladatel a tvůrce kursů geologického mapování
    Profesor Mirko Vaněček, ložiskový geolog, ekonom nerostných surovin a kamarád, osmdesátníkem
    Profesor Pouba a voda
    Profesor RNDr. Lubor Žák, CSc. - kulaté jubileum 80 let
    Profesor Robert Klutschak (1823-1903) - znalec Českého středohoří
    Professor RNDr. Rudolf Musil, DrSc. - 80 Years
    Progress in physical geography
    První profesorská léta Radima Kettnera
    První vysokoškolské studium hornictví na světě
    Před sto lety se narodil univ. prof. dr. Karel Zapletal
    Přírodní kámen stanic pražského metra
    Radim Kettner - geologist, scientist and teacher
    Report of the Czech IAGOD National Group for 2002
    Results of the long-term cooperation between the Department of Applied Geophysics of the Charles University in Prague and the Geophysics Department of the Instituto Superior Politécnico
    RNDr. Lubomír Malý - životní jubileum
    Sběratelé minerálů na Oslavansku
    Seminář "Turistické aktivity v krasových oblastech"
    The Seventh GEOCHIM /UNESCO/ SGA "Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications" : Prague and Dolní Rožínka, Czech Republic, September 5-19, 2005
    Slavnostní shromáždění k 280. výročí báňského školství v českých zemích v Jáchymově
    Slovo úvodem (předmluva)
    Současnost a budoucnost české hydrogeologie
    Současnost a perspektivy mineralogie na ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů
    Současný stav a směry rozvoje spolupráce mezi brněnskou pobočkou ČGÚ a geologickými katedrami Masarykovy university Brno
    Spolupráce mezi státními geologickými službami a vysokými školami v zahraničí
    Sto let od narození Otakara Matouška
    Sto let od narození univ. prof. Dr. Karla Zapletala
    Světový hornický kongres - World Mining Congress (WMC) : 40. výročí založení
    Šedesát let prvního samostatného petrologického pracoviště v Československu
    To commemorate the unattained 70th birthday of professor Václav Havlena
    Trendy ve výuce paleontologie na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava
    Unikátní důlní dílo na závodě Staříč
    Uranové sbírky v Geologickém pavilonu prof. F. Pošepného na hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě
    Ustavení oborové skupiny učitelské geologie
    Victor Leopold, Ritter von Zepharovich (1830-1890) : Hommage zur seinem 170. Geburstag in Würdingung seines productiven Wirkens
    Vladimír Kalabis
    Vladimír Panoš sedemdesiatnikom
    Vojtěch Rosický
    Von der Geognosie zur Geologie: Eduard Sueß (1831 - 1914) und die Entwicklung der Erdwissenschaften an den österreichischen Universitäten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
    Výchova a příprava odborníků v geologii
    Výchova odborníků pro těžbu a zpracování stavebních surovin
    Výchova odborníků pro těžbu a zpracování stavebních surovin
    Výpočetní technika ve výuce geologických věd na vysokých školách v Německu
    Výročí 150 let zahájení výuky na Horní škole v Příbrami (1851-2001)
    Výročí J.A.Komenského a výuka geologie
    Výuka geologických oborů na vysokých školách
    Výuka geotechniky na FSv ČVUT v Praze
    Výuka horního odboru VŠB Ostrava do vzniku Hornické fakulty
    Využití nerostného bohatství Číny
    Vývoj mineralógie a petrológie na Slovensku : K 50. výročiu Katedry mineralógie a petrológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
    Výzkum a činnost katedry vodního hospodářství a environmentálního modelování FŽP ČZU v Praze
    Výzkum v oblasti nerostných surovin a hornické činnosti
    Význam Česloslovenské společnosti pro růst krystalů jako profesního sdružení
    Vzpomínka k nedožitým 75. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, CSc.
    Vzpomínka k nedožitým 75.narozeninám Prof. RNDr. Bohuslava Růžičky CSc.
    Vzpomínka na poválečná léta v petrografickém ústavu na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
    Vzpomínka na prof. dr. Bohuslava Ježka (1877-1950)
    Vzpomínka na prof. dr.Vojtěcha Rosického
    Vzpomínka na Prof. Ing. Ivana Trávníčka , CSc.
    Vzpomínka na prof. Ing. Václava Hálka, DrSc.
    Vzpomínka na profesora Jana Šilara
    Vzpomínka na profesora RNDr. Jana Oswalda
    Das wissenschaftliche Erbe von Gustav Tschermak-Seysenegg (1836-1927): Eine Zusammenstellung biographischer Daten seiner Doktoranden
    Workshop: State Geological Surveys and Education. Budapest, September 1994
    Za prof. ing. Josefem Hojdarem, dr.h.c. - vynikajícím vysokoškolským učitelem
    Za prof. RNDr. Konrádem Benešem
    Za profesorem Václavem Králem
    Zamyšlení nad vědeckým a pedagogickým dílem Františka Pošepného
    Zemřel prof. Ing. Jiří Škopek, DrSc.
    Zemřel RNDr. Lubomír Malý
    Zhodnocení současných možností matematického modelování proudění podzemních vod a transportu polutantů
    Zlatko Kvaček our teacher and colleague
    Životní jubileum doc. dr. Karla Paděry