Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    žáruvzdornost
Článek
    Jíly západních Čech - oblast chebské pánve
    Nové ložisko pórovinových a žárovzdorných jílovců na Lounsku
    Sekundárne kvarcity a Al-metasomatity Vihorlatu