Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    železnohorský pluton
Článek
    Anisotropy of magnetiic susceptibility of the multiphase intrusion of the Nasavrky plutonic complex: structural implications
    Anticlockwise and clockwise rotations of the Eastern Variscides accommodated by dextral lithospheric wrenching: palaeomagnetic and structural evidence
    Clasts of Variscan rocks within the Kořenec and Račice conglomerates (Rhenohercynicum, Bohemian Massif), Th-U-total Pb evidence from an electron microprobe monazite study
    Geologické mapování na listu 13-441 Nasavrky (13-44 Hlinsko)
    Geologické mapování na území listu 13-443 Chotěboř
    Geophysical investigation at the northern margin of the Nasavrky massif
    K metalogenezi sulfidických ložisek železnohorské oblasti
    Ložisko Křižanovice
    Mechanismus vmístění granitoidů nasavrckého plutonického komplexu
    Měďnaté minerály z Kolína
    Multiphase intrusion in the Nasavrky plutonic complex as inferred from magnetic and mesoscopic fabric
    Nasavrcký masiv : poznatky o tektonice a mineralizaci
    Nerosty z granodioritu od Litic nad Orlicí
    Palygorskit se supergenními minerály olova z Křižanovic v Železných horách (Česká republika)
    Petrologický a geofyzikální výzkum krystalinických hornin mezi Chotěboří a Trhovou Kamenicí : 13-44 Hlinsko
    Petrologie nasavrckého masívu
    Phlogopite/matrix, clinopyroxene/matrix and clinopyroxene/phlogopite trace-element partitioning in a calc-alkaline lamprophyre: new constrains from the Křižanovice minette dyke (Bohemian Massif)
    Původ a tektonomagmatická pozice hornin nasavrckého plutonického komplexu podle geochemických kriterií
    Relikty pozdně devonského až raně karbonského magmatického oblouku v kůře středoevropských variscid
    Využití šlichové prospekce v geologicko-ložiskovém výzkumu v okolí Skutče (13-44 Hlinsko, 13-33 Polička)