Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    živce
Článek
    Alkali feldspar megacryst growth: Geochemical modelling
    Alkalicko-živcový paleoryolit z Ludmírova na Drahanské vrchovině (24-21 Jevíčko)
    Almandin-spessartinový granát ze Zajíčkova u Pelhřimova
    Baryte-Hyalpphane Sulfidic Ores at Rožná, Bohemian Massif, Czech Republic: Metamorphosed Black Shale-Hosted Submarine Exhalative Mineralization
    Beryl-columbitový pegmatit na Lysé hoře u Maršíkova
    Beryllium in Metamorphic Environments (emphasis on aluminous compositions)
    Can ternary feldspars be used to constrain the metamorphic conditions of high-grade meta-igneous rocks? Evidence from orthopyroxene gneisses, Bohemian Massif
    Cathodoluminiscence microscopy and spectroscopy in applied mineralogy
    Challenges in high-pressure granulite metamorphism in the era of pseudosections: reaction textures, compositional zoning and tectonic interpretation with examples from the Bohemian Massif
    Chemistry and mineralogy of orthogneisses in the northeastern part of the Moldanubicum
    The CL Study of Feldspars from Durbachites - Genetic Implication
    Compositional zoning of rapakivi feldspars and coexisting quartz phenocrysts
    Contrasting rheologies of feldspar and quartz under natural thermal and strain gradients: a comparative study
    Dala-porfyr s uzavřeninami fengitu v živcových fenokrystech z glaciálních sedimentů u Supíkovic
    The development of mid-crustal extensional shear zone during Cretaceous convergence of the Vepor Unit in the West Carpathians
    Does ternary feldspar constrain the metamorphic conditions of high-grade meta-igneous rocks? Evidence from orthopyroxene granulites, Bohemian Massif
    Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1995. Část II, Analytické práce, naučná stezka
    The dyke swarm of fractionated tourmaline bearing leucogranite and its link to the Vydra Pluton (Moldanubian Batholith), Šumava Mts., Czech Republic
    Element mobility and fluid path ways during feldspar alteration: textural evidence from cathodoluminescence and electron microprobe study of an example from tonalites (High Tatra, Poland-Slowakia)
    Element mobility during feldspar alteration: textural evidence from cathodoluminiscence and electron microprobe study of an example from a tonalite (High Tatra, Poland-Slovakia)
    Evolution of feldspars in granitic pegmatites
    Evolution of feldspars in granitic pegmatites
    Experimental constraints of the formation of high-P/high-T granulites in the Southern Bohemian Massif
    Experimentální výzkum interakce hydrotermálního roztoku obsahujícího Cs s koutským granitem (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Experimentální zvětrávání perthitického živce
    Experimentální zvětrávání perthitických živců
    Fabric of porphyritic magmatites inferred from the preferred orientation of feldspar phenocrysts
    Feldspar crystallization under magma-mixing conditions shown by cathodoluminescence and geochemical modelling - a case study from the Karkonosze pluton (SW Poland)
    Ferruginous crusts and cements in the northern part of Bohemian Cretaceous Basin: genetic implications from O and H isotopes
    Formation and destabilization of the high pressure assemblage garnet-phengite-paragonite (Krušné hory Mountains, Bohemian Massif): The significance of the Tschermak substitution in the metamorphism of pelitic rocks
    Fosforem bohaté alkalické živce některých silně diferenciovaných peraluminickým granitů Českého masívu (01-43 Horní Blatná, 11-34 Tachov, 23-33 Veselí nad Lužnicí)
    From mantled feldspars to snowball quartzes: petrogenesis of the Eastern Erzgebirge granite pluton
    From orthogneiss to migmatite: Geochemical assessment of the melt infiltration model in the Gföhl Unit (Moldanubian Zone, Bohemian Massif)
    Fyzikální vlastnosti podlahových materiálů
    A general view on the Karkonosze granite
    Geothermometry of the ultrahigh-temperature Saxon granulites revisited. Part 1., New evidence from key mineral assemblages and reaction textures
    Goethes Karlsbader Zwillinge und andere Zwillinge der Feldspäte
    "Granite tectonics" revisited: insights from comparison of K-feldspar shape-fabric, anisotropy of magnetic susceptibility (AMS), and brittle fractures in the Jizera granite, Bohemian Massif
    Granitový pegmatit z lomu v Kamenné u Tasova, západní Morava
    High-pressure granulites: formation, recovery of peak conditions and implications for tectonics
    Historie karlovarských dvojčat a jeden obecně tradovaný omyl při jejich zobrazení
    Horninotvorné minerály procesu albitizace (spilitizace) melafyrů podkrkonošského permokarbonu
    Hyalofán v českých fonolitech (02-44 Štětí, 03-33 Mladá Boleslav)
    Hyalophane and Ba-muscovite in a pegmatite-aplite vein from Krhanice, Central Bohemia, Czechoslovakia
    Hydrotermální alterace teplárenského popílku z Český Budějovic
    Hyperpotassic granulites from the Blanský les Massif (Moldanubian Zone, Bohemian Massif) revisited
    Impakty pevných těles, historická realita (ale i budoucnost) bez příkras
    Inverted strain zonation and large scale strain partitioning in middle crust during the nappe pile building
    Jihočeská karlovarská dvojčata
    Jsou granitické pegmatity jen hračkou pro mineralogy nebo účinný nástroj pro geology?
    K mineralogii lokality Smolné Pece
    Karlovarská dvojčata - světoznámý krystalografický fenomén
    Karlovy Vary pluton: an example of a comagmatic sequence of Sn-bearing granite body
    Karlovy Vary-Slavkovský les area
    Kinematic and rheological model of exhumation of high pressure granulites in the Variscan orogenic root: example of the Blanský les granulite, Bohemian Massif, Czech Republic
    Kinetics of the release of Silicon and Aluminium from Aluminosilicates into Aqueous Mildly Acid Solutions
    Komplexní mineralogická analýza tonsteinů z vybraných uhelných slojí ostravsko-karvinského revíru
    Kvantitativní stanovení vybraných minerálů v klastických sedimentech metodou infračervené spektroskopie
    Late Carboniferous weathering and regolith at the Kudowa Trough, West Sudetes : palaeogeographic, palaeoclimatic and structural implications
    Late-Variscan rapakivi granites? : observations on the chemistry of plagioclase-mantled potassium feldspar phenocrysts
    Leukokratní ortoruly z okolí Dačic : 23-33 Dačice
    Lom Ehrlich v Žulové - pozoruhodné naleziště v Žulovském masívu
    Low-grade metamorphic alteration of feldspar minerals: a CL study
    LREE distribution patterns in zoned alkali feldspar megacrysts from the Karkonosze pluton, Bohemian Massif - implications for parental magma composition
    Lví hlava
    Magmatic Fabric Pattern of the Land's End Granite (SW England): Comparative Study of AMS and Feldspar Phenocrysts Tensors
    Měď po aragonitu a další pseudomorfózy z Bolívie
    Metagranites from the Svratka Crystalline Complex
    Metamorfní segregace s hyalofanem a minerální asociace v okolních horninách sedimentárního obalu sz. části keprnické klenby v Hrubém Jeseníku (14-24 Bělá)
    Metasomatické žíly pyroxenického pegmatoidu z pláště žulovského granitového plutonu (14-22 Jeseník)
    A method for determination of crystallographic preferred orinetation of feldspars in porphyry magmatic rocks
    Mineralogické výzkumy v Hrušovské jeskyni ve Slovenském krasu
    Mineralogie manganem bohatého skarnu z Vernířovic
    Mineralogie Šáreckého údolí v Praze
    Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Hutisko u Vernířovic, sobotínský amfibolitový masiv
    Modální složení a gamaspektrometrie psamitů moravického souvrství: důsledky pro provenienční studie sedimentů kulmské facie (15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice)
    Nerosty širšího okolí Obrataně
    Nitrogen and carbon partitioning in diagenetic and hydrothermal minerals from Paleozoic Black Shales, (Selwyn Basin, Yukon Territories, Canada)
    Obří krystaly z pegmatitu v Brazílii
    On the Mineralogy and Origin of the Śnieznik versus Gieraltów Gneisses, Miedzygórze Unit, OSD, West Sudetes
    Opětovný nález dutinového pegmatitu v Kovářově
    P-rich muscovite granites - latest product of two-mica granites fractionation in the South Bohemian Pluton
    P-T and fluid evolution of barren and lithium pegmatites from Vlastějovice, Bohemian Massif, Czech Republic
    Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně a lom) - nové poznatky mineralogického výzkumu
    Parageneze minerálů pegmatitových žil z hatí u Dolních Borů na západní Moravě
    Pegmatit Bílý kámen (Weisser Stein) u Kynžvartu
    Pegmatit s berylem od Žďáru nad Sázavou
    Pericline twinning as a criterion of the albite origin in syenite and granite of the Altenberg tin deposit (Erzgebirge)
    Perpendicular linear fabrics in granite: markers of combined simple shear and pure shear flows : qranite: From Segregation of Melt to Emplacement Fabrics
    Petrografie a geochemie sedimentárních hornin v okolí kóty Obřany v Hostýnských vrších : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín
    Petrologie tmavých žilných hornin jáchymovského rudního revíru a jejich petrofyzikální vlastnosti (11-21 Karlovy Vary)
    Petrology and geochemistry and K-Ar ages for Cenozoic tinguaites from the Ohře/Eger Rift (NW Bohemia)
    Písmenkový živec od Žáru u Nových Hradů
    Plagioclase-mantled K-feldspar in the Carboniferous porphyritic microgranite of Altenberg-Frauenstein, Eastern Erzgebirge/Krušné Hory
    Po stopách saharského amazonitu
    Post-magmatic origin of garnets in aplites from the Kamienna Góra granite (the Žulová granitic pluton, SW Poland)
    Postavení alkalických hornin a indícií karbonatitů v Českém masívu jako zdrojů keramických surovin a vzácných prvků
    Program rekonstrukce modelu chemického složení průmyslově významných živců
    Přehled studia žulových pegmatitů kanadského štítu 1968-1989
    Pyroxene diorite to gabrodiorite at Chocenický Újezd village in the Blovice area, SW-Bohemia
    Quantitative Textural and Microstructural Study of Orthogneiss Deformed during Continental Underthrusting
    Quartz and Feldspar Rheology Contrasts under Natural Thermal and Strain Gradients: A Comparative Study
    Quartz and feldspar zoning in the eastern Erzgebirge volcano-plutonic complex (Germany, Czech Republic): evidence of multiple magma mixing
    Račí výšina u Ústí nad Labem - minulost a současný stav
    Rekrystalizovaný pseudotachylit táborské "granátové" skály
    Remnants of granulite-facies rocks in granites of the South Bohemian Pluton
    Rheology of granitoids deformed at Barrovian metamorphic field gradient in different crustal levels
    Rhyolites from the Roztoky Intrusive Centre, České středohoří Mts.: Xenoliths or Dyke Differentiates?
    Separace živců flotací
    Současný stav některých lokalit v Jeseníkách
    Současný stav některých mineralogických lokalit u Sobotína : Výsledky programového projektu Ministerstva kultury ČR v letech 1997-1998
    Struktury a textury rud polymetalického ložiska Oskava v Jeseníkách
    Syn-collisional extension in the West/East Sudetes boundary zone (NE Bohemian Massif): structural and metamorphic record in the Jegłowa Beds from the Strzelin Massif (East Fore-Sudetic Block)
    Textural and chemical evolution of a fractionated granitic system: the Podlesí stock, Czech Republic
    Vernířovice-Rudná hora : mineralogie granitoidů Rudné hory
    Vliv radioaktivity monazitu na okolní minerály v žulách centrálního masívu a horninách moldanubika; implikace pro "radioaktivní teplo"
    Vývoj cen vybraných nerudních surovin na světovém trhu
    Vývoj cen vybraných nerudních surovin na světovém trhu
    Vývoj vysokotlakého tavení: výsledek experimentu aplikovaného na felsický granulit kutnohorského krystalinika
    Zajímavý výskyt aktinolitu a titanitu na Žižkově vrchu u Sušice
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2., C. Geologie D. Mineralogie E. Geochemie stabilních izotopů
    Živce a křemen
    Živce z intrúzie granodioritového porfýru na lokalite Zlatno