Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    živce barnaté
Článek
    Barnaté živce v puklinové mineralizaci alpského typu na zlatohorských ložiskách
    Barnatý muskovit a barnatý flogopit v metamorfitech a rudách zlatohorského rudního revíru (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Compositional trends in magmatic and hydrothermal silicates of the Petráčkova hora intrusive complex, Bohemian Massif - link between the magmatic processes and intrusion-related gold mineralization
    Fragmenty hematit-karbonátových rud lahndillského typu v polymetalickém sulfidickém zrudnění ložiska Zlaté Hory-východ
    Minerální a horninová asociace z lomu Zámčisko, Hrubý Jeseník
    Silikáty barya v metamorfitech a sulfidických rudách zlatohorského rudního revíru