Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    životní prostředí
Monografie
    Studie vlivů těžby a zpracování kamene v lomu Leskoun na krajinu a životní prostředí
Článek
    9. Mezinárodní jílová konference AIPEA
    18. Pittsburghská uhelná konference, Austrálie 2001
    55 years of the Institute of Hydrodynamics of the AS CR, v. v. i.
    A ještě jednou Mokrsko
    Acid-base characteristics of aquatic organic acids in the runoff from a peatland affected by high acidic deposition
    Acidification and its Recovery in the Black Triangle Region
    Acidification: Biogeochemical signature of economic and political systems
    Acidification biogeochemical, technological and economic conflict
    Acidification of groundwater in the Bohemian Massif
    Acidification of lakes in Czechoslovakia
    Acidification of surface Wwters in different geological environments of Bohemian Massif
    Acidification of two small basins in the Krušné hory Mts.
    The actual state and possibilities of the airborne geophysics in the a.s. Geofyzika Brno (1994)
    Aerial monitoring of the environment : Surrounding uranium mines Stráž p.Ralskem-Hamr in Czech Republic
    Aktivity mezinárodní komise pro ochranu Labe v analytice vod
    Aktivity ministerstva hospodářství při ochraně životního prostředí v geologii
    Analýza odpadovéhop hospodářství důlního podniku a jeho vlivu na životní prostředí
    Analýza životního prostředí střední a východní Evropy
    Anthropogenic acceleration of geological processes
    Antropogenní ovlivnění povrchu území postiženém těžbou hnědého uhlí
    Aplikace a příprava směsi dolomitových a přírodních křemičitanů ke snižování kyselosti médií vytvářených vlivem životního prostředí
    Aplikácia geoštatistiky pri modelovaní parametrov životného prostredia
    Aplikácia geoštatistiky pri modelovaní rozloženia tuhého spadu v Košiciach
    Apokalypsa a svátek vídeňského geologického ústavu
    Apokalypsa nebo eden? Horká debata o mýtu a realitě skleníkového efektu
    Approach to indoor radon problems in the Czech Republic
    Aptitude of Slopes to Stability Failure in the Neovolcanite Region of České Středohoří Mountains (Czech Republic)
    Assessment of Groundwater Vulnerability
    Atmospheric Deposition: A Biogeochemical Process
    Atmospheric deposition and the chemistry of precipitation in the Krušné hory (Erzgebirge) Mts. - Vysoká Pec, 1978-1992
    Atmospheric Deposition in the Krušné hory Mts. Preliminary Results of Throughfall Measurements
    Atmospheric deposition into small drainage basins studied by Geological Survey
    Bacterial leaching of waste materials at the "Tatra" joint stock company, Kopřivnice
    The Balance of Toxic Element in Compartments of the Environment
    Behavior of beryllium in the Sokolov district
    Bericht 1991/92 über fazielle, geochemische und paläopedologische Untersuchungen auf Blatt 102 Aflenz
    Bericht 1992 über umweltgeologische Untersuchungen in der Kainacher Gosau auf Blatt 163 Voitsberg
    Bibliografie sborníku Český kras, ročníky 21 (1995) až 30 (2004)
    Biodegradácia ropného znečistenia zeminy a vody na niektorých lokalitách východného Slovenska
    A biogeochemical comparison of two well-buffered catchments with contrasting histories of acid deposition
    Biogeochemical methods and geobotany
    Biogeochemical processes during the treatment of acid mine drainage: The Kentucky wetland project
    Biogeochemická indikace anomálních koncentrací kovů v půdě oblastí postižených těžbou rud a hnědého uhlí
    Biogeochemická reflexe pestrého antropogenního sedimentu a interakce kovů s jeho organickou složkou (hnědouhelný revír)
    Biogeochemický monitoring malých povodí
    The biogeochemistry of basic cations in two forest catchments with contrasting lithology in the Czech Republic
    Biogeochemistry of two basic types of model areas contaminated by heavy metals
    Biotické faktory v exogenním cyklu manganu
    The broadening scope of catchment-level isotope studies (A BIOGEOMON retrospect)
    Budou zásady IPPC revolucí v právu o ochraně životního prostředí?
    Buštěhradská halda - zdroj druhotných surovin
    Bývalá hornická oblast z pohledu analýzy změn krajinných prvků - úsek říčního kilometru 17,5 až 22 údolní nivy řeky Odry
    Can gold mining at Mokrsko (Czech Republic) be environmentally acceptable?
    Carbon dioxide field in the West Bohemian Spring Region: Introductory results
    Celková charakteristika suché atmosférické depozice
    Celostátní seminář "Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů"
    Certification of measurements in radon problems
    Changes in microbial community status of spruce forest soils during tree die-back
    Charakter emisí Sokolovské pánve a Slavkovského lesa
    Chemical changes in acid runoff along its pathway through granitic minicatchment in Stormyra Basin, Sweden
    Chemical composition of rain and lysimetric waters from grasslands with different rates of fertilization
    Chemická kvalita emisí ze spalovacích procesů fosilních paliv
    Chemická úpravna MAPE a životní prostředí
    Chemické složení labské vody a sedimentů u státní hranice v Hřensku
    Cíl revitalizace - stabilní krajina
    Classification and Review of Groundwater Vulnerability Maps
    Clay mineralogical investigations of Tertiary clay from northern Bohemia
    Cloud and fog water depositional in the Šumava Mts. (Czech Republic). A model estimate of water flux and deposition of chemical compounds to mountainous spruce stand
    Co jsou dioxiny?
    Co natropily vody
    Co nového v radonové problematice. 1. část
    Co nového v radonové problematice. 2. část
    Comparison of calculated and measured soil-gas radon concetration and radon exhalation rate
    A comparison of exposure due to Chernobyl accident and radon exposure in the Czech Republic
    A comparison of the geochemistry of runoff fr6m small basins receiving or not receiving acid deposition: A trend from Brittany (France) to Bohemia (Czechoslovakia)
    Confrontation of the consumption of artificial fertilizers with the rise of nitrate concentrations in water resources (a retrospective view)
    The consequences of Coal Mining in the Natural Environment of the Karviná Region
    Contamination of soils near tailing pond at polymetallic ore deposit Zlaté Hory
    Convergence of cultural landscape on the Czech-Bavarian border in Šumava Mts.
    Coordinated Effects Monitoring and Modelling for Developing and Supporting International Air Pollution Control Agreements
    Cresson Vug - vzpomínka na nejslavnější zlatou dutinu
    Critical loads for acidity in North Bohemia - landscape-ecological consequences and basic planning issues
    Crystal structures of two synthetic ferruginous cesium micas: crystal chemistry and implications for refinement techniques
    Cs-ferriannite as a possible host for waste cesium: crystal structure and synthesis
    Cultivating geoethical responsibility to future generations
    Czech experience with sub-slab depressurization systems
    Czech-ing out Toxic Wastes
    The Czech Republic
    Czech Republic Legislation in Air Pollution Control
    Český geologický ústav pořádal konferenci o vzniku ložisek nerostných surovin a dopadech jejich těžby na životní prostředí
    Čím nás mohou zemětřesení ještě překvapit
    Čisté uhelné technologie (Clean Coal Technologies)
    Čtvrtý rok Severočeských dolů, a.s.
    Damage caused by opencast and underground coal mining
    Decreasing immissions of vehicular lead in central Bohemia?
    Deposition and Fate of Lead in a Forested Catchment, Lesni Potok, Central Czech Republic
    Deposition of lead in central Czech Republic, trends and impacts on the biogeochemical cycle
    Deposition of Selected Elements to the Spruce (Picea Abies L.Karst) Stand in the Krušné hory Area
    Detailed radon risk mapping in the Teplice agglomeration
    Determination of radon exhalation rate using liquid scintillators
    Developing geoethics as a new discipline
    The development of acidification of the lakes in Bohemia
    Differences in wet-only and bulk precipitation chemistry at two stations in the Krušné hory Mts.
    Diffusive and convective transport of radon through cracks in the building understructure
    Diskuse k limitům sanace pozůstatků po těžbě uranových rud
    Distribuce a chemismus zimní atmosférické depozice na území hlavního města Prahy
    Distribuce fluorantenu a benzo(a)pyrenu v povodí Odry
    Distribuce Pb, Cd a As v půdách na Příbramsku
    Distribution and composition of the dry deposition in Prague during the winter season
    Distribution of arsenic in snowfall samples Prague, Central Bohemia
    Distribution of radon anomalies over the Choustník fault zone (Central Bohemia)
    Distribution of selected metals in a model section of the middle Elbe river flood plain
    Does Acidification Polici Follow Research in Northern Sweden? The case of Natural Acidity during the 1990's
    Dojmy z pražského kursu environmentální geologie
    Dosavadní výsledky úkolu "Komplexní geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve"
    Dr. Donald E. White Fund for Developments in Geochemistry in Czech Republic
    Druhotné suroviny
    DÚ-02: Zpracování databáze ploch postižených těžbou nerostných surovin, ploch sanovaných a revitalizovaných
    Důsledky ukončení těžební činnosti na urbanistiku (strukturu města Ostravy)
    Dynamic modelling at Integrated Monitoring sites - Model testing against observations and uncertainty
    Dystribucja pylu na obszarze Zaglebia Górnoluzyckiego po 1958 r.
    Ekologické aspekty těžby nerudních surovin
    Ekologické dosledky ťažby síry na rumunskom ložisku Negoiul Romanesc
    Ekologické hodnocení sekundárních vlivů povrchové těžby nerostných surovin na krajinu
    Ekologické mapování
    Ekologické služby VVÚ - současný stav a perspektivy
    Ekologicko-geochemické mapování pražské aglomerace
    Ekologie - móda nebo potřeba?
    Ekologie a těžba nerostných surovin
    Ekologie při těžbě nerostných surovin pomocí trhacích prací
    Ekonomické aspekty výstavby povrchových a podzemních skladů a úložišť nebezpečných odpadů
    Elbe Project : Principal results of Czech-German cooperation
    Elektroanalytické metody a jejich využití při analýze kontaminovaných zemin a půd
    Elemental fluxes in forested catchments underlain by granite and serpentinite in the Slavkovský les Mountains, Czech Republic
    Engineering-geological evaluation of climatic effects in the cyclic character of slope movement activity
    Engineering geophysical exploration in the Ostrava agglomeration
    Environmental geological maps (1:50 000) in Czechoslovakia
    Environmental hazards of arsenic in coal ash disposals
    Environmental history of Central Europe in the first half of the 18th century (according to the so called Wroclaw collection)
    Environmental policy of the Central European countries
    Environmental projects of the State Geological Survey and the impact of mining on the environment
    Environmental Survey of Freshwaters in the Czech Republic
    Environmentální projekty Státních geologických služeb
    Environmentální projekty státních geologických služeb
    Equipments Tesla VÚPJT for the radon measurement
    Erosional Hazard: Quantification of Soil Erosion Damages Detected by Satellite Images
    Ethical approach and social responsibility in geosciences
    Ethical aspects in geosciences and in the geoeducation
    Ethical Geology in the Education Process
    Evaluation of landscape element changes by means of GIS in former mining districts of Ostrava-Jih, Vítkovice, Moravská and Slezská Ostrava, Přívoz, Radvanice and Bartovice
    Evaluation of soil-gas radon concentration data - some remarks
    Evaluation of the geological phenomena threatening historical heritage structures in the Czech Republic dominating the landscape scenery
    The evolution of radon problems in Czechoslovakia - especially Eastern Bohemia
    Executive Summary
    Factors affecting the content of heavy metals in bulk atmospheric precipitation, throughfall and streamflow in central Bohemia, Czech Republic
    Finanční rezervy na sanace a rekultivace a úhrady podle horního zákona
    First experiences in x-ray diffractometry and scanning electron microscopy of dust sumples from an experimental monitoring network in the North Bohemian brown coal basin
    Future of acidification research
    Fytocenologický a floristický průzkum vegetace vybraných sedimentačních nádrží OKR
    G-Consult, spol.s.r.o
    Geochemická reaktivita hornin - významný faktor životního prostředí
    Geochemické mapování a životní prostředí
    Geochemické vysvetlivky ku geologickým mapám; návrh metodiky vypracovania
    Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace
    Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace
    Geochemický atlas ČSFR
    Geochemický program k projektu hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů
    Geochemie polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) a jejich obsah v půdách městských aglomerací
    GEOCHIM 2001 - Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications
    Geoethical problems in mining activities and in the beginning of geological exploration until 19th century
    Geoetika - nová disciplína : s křestním listem v Příbrami
    Geofaktory životního prostředí na Berounsku
    Geológia a ochrana životného prostredia v ČSFR a SFRJ
    Geológia a životné prostredie
    Geological and environmental databases and application of GIS in national geological service of the Czech Republic
    Geological approach to radon problematics in the Czech Republic
    Geologická dokumentace a účelové ekogeologické mapy ropovodu Ingolstadt-Kralupy nad Vltavou (11-42 Manětín, 11-43 Bor, 11-44 Nýřany, 12-12 Louny, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník, 12-21 Kralupy n. Vltavou, 12-31 Plasy, 21-12 Rozvadov, 21-21 Bělá n. Radbuzou)
    Geologické a hydrogeologické poměry v okolí skládky s.p.Železnobrodské sklo na vrchu Dupanda u Těpeří (okres Jablonec n.Nisou) (03-32 Jablonec n.Nisou)
    Geologické aktivity Středoevropské iniciativy (CEI)
    Geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve
    Geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve
    Geologický výzkum melechovského masivu pro účel výzkumu konečného ukládání vysoce radioaktivního odpadu
    Geologie a geochemie toxických facií sulfidických černých břidlic v západočeském proterozoiku na příkladu dvou modelových lokalit
    Geologists against the Destruction of Natural Environment
    Geologové proti ničení životního prostředí
    Geologové proti ničení životního prostředí
    Geologové proti ničení životního prostředí
    Geologové proti ničení životního prostředí
    Geometry of soil gas sampling, soil permeability and radon activity concentration
    Geomorfologická specifika vybraných lokalit jaderných elektráren v ČSFR
    Geophysical and soil gas monitoring methods for the characterization of CO2 degassing sites - What can we learn from natural analogues?
    George Jiří Kukla - curriculum vitae and selected bibliography
    GIS application in Complex Geologic-Ecological Research of the North Bohemian Brown Coal Basin
    Global Change in the Mountains
    Global warming and the natural resources of the northern polar regions: their use and conservation
    Gravity prospecting for bedrock topography : Groundwater contamination at Nové Město nad Metují
    Groundwater protection strategy and policy
    Heavy (and other) metals in three localities of industrial town
    Heavy metal pollution of soils and crops in Northern Bohemia
    Historical rates of Pb deposition using Pb-210 dated Sphagnum peat cores: acid-insoluble ash as a corroborative and interpretive tool
    Historické povodně Šumavy a poškození lesů
    Hnědé uhlí a tuhé zplodiny jeho spalování jako zdroj některých stopových prvků
    Hodnocení podnikatelského záměru OKD, a.s. za rok 1997
    Hodnocení sprašových zemin v oblasti severočeské hnědouhelné pánve a možnosti jejich využití k rekultivacím
    Hodnotenie tlmivej schopnosti pod Slovenska voči antropogénnemu zakysĺovaniu
    Holocenní niva Labe a její vývoj
    Horní právo a ochrana životního prostředí
    Hornictví a ochrana životního prostředí
    Horninové prostředí a ekogeologie
    Horninové prostředí jako spolutvůrce hydrosféry a atmosféry : řešení projektů Českého geologického ústavu
    Hospodaření s prostorem krajiny
    Human Impacts on the River Flow: Case Study Upper Oder Basin
    Hydrochemická těžba uranu a zdroje pitné vody v severočeské křídě
    Hydrogeological analysis of safe radioactive waste disposal
    Hydrogeological aspects of agrochemical warehouse reconstruction to an oil product warehouse and its monitoring
    Hydrogeologické a geochemické nejistoty v ukládání radioaktivního odpadu v Českém masivu
    Hydrogeologické databáze Geofondu ČR, problematika jejich naplňování ve vztahu k životnímu prostředí
    Hydrogeologické problémy v geotechnice
    Hydrogeologicko-ekologická problematika odkališť v OKR
    Hydrogeologický průzkum znečištění horninového prostředí a podzemních vod,způsobeného pobytem sovětských vojsk v Československu
    Hydrogeologie SHP a přilehlé části Krušných hor
    Hydrometalurgické zpracování neutralizačních kalů s obsahem barevných kovů
    ICP IM activities, monitoring sites and available data
    II Morawska konferencja geograficzna CONGEO '97 : Valtice, 15-19 IX 1997 r.
    Impact of Coal Mining and Combustion upon Forests in the Czech Republic
    The importance of Corrosion Studies of Natural Glasses for Predicting Durability of Radioactive Waste Glass in a Geologic Environment
    Importance of Runoff Episode for Sulfur Budget in Forested Catchment
    The indoor-soil radon relationship in Eastern Bohemia
    The Industrial Area of Ostrava: Functional Changes in its Landscape due to the Transition of the Society, and the Economy in its Landscape
    Influence of Geological Factors on Safety and Economy of Economic Field Activities
    Informace o průběhu sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice 1995"
    Informační a poradenské středisko Báňské měřické základny VŠB o vlivech hornické činnosti na životní prostředí
    Informační podpora organů státní správy na úseku geologie a ochrany životního prostředí
    Ingenieurgeologische Aufgaben bei der Beherrschung der Umweltbeeinträchtigung durch Rohstoffabbau
    Input-output budgets measured in a national network of small catchments
    Integrated Use of Natural Resources and Geoenvironment
    Integrované povolení pro zařízení na využívání odpadů k dokončení likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři
    Integrovaný registr znečišťování
    Intercomparison measurements of Rn-222 volume activity in soil air
    International Symposium "The Impact of Mining on the Environment: Problems and Solutions"
    Internetová databáze 40 ročníků Opera Corcontica - Sborníku vědeckých prací z Krkonošského národního parku
    Inventarizace a možnosti využití odpadů z rudného hornictví
    Invertebrates as geochemical monitoring objects
    Investigation into the Causes of the Origin of the Flash Floods in the Czech Republic
    Inženierska geológia v ochrane a tvorbe životného prostredia
    Inženýrskogeologické aspekty revitalizace Sokolovské hnědouhelné pánve
    Inženýrskogeologické mapování a geologické poměry v okolí úpatí Krušných hor (Čechy)
    Inženýrskogeologický rozbor vlivu klimatu na cyklické změny aktivity svahových pohybů
    Isotopic composition of sulphur in soils and runoff in five small catchments
    Jadrová energetika a životné prostredie
    Jak pršel fluor, kadmium a zinek
    Jak využívat zemské teplo na Šumavě?
    Jedovnice - terénní vyučování : ověřování a realizační fáze
    Jsou kyselé deště ve světě problémem?
    K antropogenním vlivům v povodí horního toku Lužické Nisy
    K problematice fluoru v uhlí
    K rozvoju vedy a výskumu Environmentánej sekcie Prírodovedeckej fakulty UK
    K vládnímu návrhu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí : (Informace o přípravě nové právní úpravy)
    Kadmium, Japonsko a syndrom 'itai-itai'
    Kam se ubírá příběh destrukce těžbou v krajině
    Kámen, sůl a zvětrávání : (Je solení silnic zločinem?)
    Když ozon škodí : aneb Je v našich horách zdrávo?
    Klima minulosti a budoucnosti. Část V. Perspektivy
    Koexistence hornické činnosti a života města Karviná (informace o studii)
    Koloběh arzenu v přírodním prostředí : Rizika uvolňování do prostředí při těžbě zlata
    Komentář k článku "Využití výsledků radonového průzkumu"
    Komplexní problematika revitalizace území po skončení těžby hnědého uhlí v podkrušnohorských revírech
    Komplexní systém nakládání s nebezpečnými odpady
    Komplexní zhodnocení geofaktorů životního prostředí Jizerských hor
    Koncentrace těžkých kovů v suspendovaných sedimentech dolního toku Labe
    Konference geo-bio-diverzita Šumavy
    Konference "Minerals, Metals and the Environment II" v Praze
    Konference o organizaci výzkumu životního prostředí
    Konference radonový program ČR
    Kongres americké geologické společnosti
    Kontaminace podzemních vod
    Kontaminace prostředí v areálu k.p. Motorlet Jinonice
    Kontrolní sledování na svahové deformaci Karolinka
    Krajina a její diverzita v proměnách času
    Krajinný plán jako předmět péče o potenciál krajiny
    Krátkodobé variace radonu a vliv slapových sil
    Kritéria geomorfologického hodnocení lokalit výstavby a provozu jaderně energetických zařízení
    Kvantitativní atmogeochemické určení znečištění horninového prostředí ropnými uhlovodíky
    Kyselé deště v Bathu : destrukce kamene následkem krystalizace solí
    Lead
    Legal conditions of oil and gas reservoir exploration and production on the territory of the Czech Republic
    Lidská společnost a nerostné suroviny
    Likvidace následků znečištění Vinořského potoka těžkými kovy s ohledem na zdravotní rizika a další využití území
    Limnology of a small, strongly acidified high mountain lake
    Liniové stavby, aplikovaná geologie a životní prostředí
    Lomy a velkolomy Českého krasu (Kdo ohlodává chráněnou krajinnou oblast)
    Lomy a životní prostředí : Příklad z Francie
    Long-term changes of runoff chemistry in a small catchment affected by forest die-back
    Longitudinal variations in streamwater chemistry: Krušné hory Mts., NW Bohemia
    Lovozerský alkalický masív
    Main geological factors affecting intensity of radon emanations
    Management obnovy hornické krajiny
    Mapping of environmental geofactors in the Czech Republic
    Maps of natural landscape types and land use in the Czech Republic : (at the scale of 1:500.000) : as a basic contribution to functional maps of Landscape Use in Central Europe
    Mapy vhodnosti územia na ukladanie odpadu v mierke 1:50 000 a ich využitie pri výbere lokalít skládok odpadu
    Mass balances in Prague solid aerosols as measured by pixe
    Measurement of concentration of isotope 220Rn in soil gas
    Measurement of radon in soil air at reference sites in the Czech Republic 1993-1997
    Medzinárodná konferencia o antropogénnom ovplyvňovaní a ekologických zmenách v krase ČSFR - Maďarsko, 15.-23.9.1990
    Mercury
    The method of internal standard in quantitative phase analysis of fly ashes and their composites
    Methods for Cleaning Contaminated Soils and Sediments
    Metodika zpracování grafických výstupů územně geologických studií okresů pro potřeby skládkování
    Mezinárodní deklarace ochrany paměti Země
    Mezinárodní konference EKOTREND "trvale udržitelný rozvoj - cesta do 3.tísiciletí" v Českých Budějovicích
    Mezinárodní konference "Geoenvironmentální management a sociální ekonomický vývoj"
    Mezinárodní konference: Změny prostředí v krasových oblastech, září 1991, Itálie
    Mezinárodní rok planety Země 2008
    Mezinárodní rok planety Země je výzvou vědců světové veřejnosti
    Mezinárodní zasedání Komise pro plánování životního prostředí
    III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna w Ostrawie
    Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
    Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
    Mineral deposits as ethical category
    Mineralogie a geochemie sulfidů železa v černých břidlicích - nebezpečného zdroje kyselých a toxických vod v provincii Nové Skotsko (Kanada)
    Mineralogie a technogenní kontaminace půd Karvinska
    The Missing Flux in a 35S Budget for the Soils of a Small Polluted Catchment
    Mobility of sulfur during early diagenesis of freshwater peats
    Mobilizace arzénu a vybraných těžkých kovů na složišti hnědouhelného popílku
    Mobilní analytika jako příspěvek firmy MERCK k analýzám vzorků životního prostředí
    Model estimate of sulphur wet and dry deposition in Czech Republic on the basis of experimental data
    Model Legend for Groundwater Vulnerability Maps
    Modelling of formation of atomic chlorine from the seaspray at coastal area
    Modelové řešení širšího prostoru ložiska jílu : K víceúčelovému využití na rekreační nádrž a rekultivaci starého odkaliště
    Modes of Occurrence of Sulfide Minerals and Chalkophile Elements in Several High-Sulfur Czechoslovakian Coal
    Modifikované popílkové suspenze pro minerální těsnění skládek
    Mokré varianty rekultivace zbytkových jam v oblastech povrchové těžby
    Monitoring and assessment of air pollution effects on a European scale in the framework of the convention on long-range transboundary air pollution
    Monitoring for the future : Integrated biogeochemical cycles in representative catchments
    Monitoring radiační zátěže pracovního prostředí a radiační ochrana při těžbě radioaktivních surovin v ČR
    Monitoring systems
    Moravské poříční a údolní nivy, povodně a lidé
    Movement and transportation of 35S-labelled sulphate in the soil of a heavily polluted site in the Northern Czech Republic
    Možnosti a omezení "sorpční atmogeochemie"
    Možnosti geotechniky při prevenci škod způsobených stavební činností na životním prostředí
    Možnosti leteckého snímkování pro detekci antropogenních skládek
    Možnosti recyklace olovnatých odprašků odpadajících při výrobě křištálového skla a jejich vliv na životní prostředí
    Možnosti řešení tvorby a ochrany životního prostředí v severočeském regionu v roce 1992
    Možnosti snižování vstupů persistentních organických polutantů do prostředí
    Možnosti využití druhotných surovin při zahlazování zbytkových jam lomů
    Možnosti využití geotermální energie na území Krkonošského národního parku
    Možnosti využití geotermální energie na území Národního parku Šumava
    Možnosti získávání slojového plynu
    Možnosti zpracování galvanických kalů
    Naftová a plynárenská konference v Luhačovicích
    Náhlá ohrožení geomorfologickými katastrofami v České republice
    Nálezy antimonu na hořícím odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Následky poddolování na krajinné prostředí v ostravsko-karvinské průmyslové aglomeraci
    Následné využití odvalů po těžbě U rud
    National report of the Czech Republic
    Natural Hazards in the Czech and Slovak Republics
    Návrh na automatizované zpracování tezauru pro životní prostředí na základě předmětového hesla, bibliografického katalogu ČSFR-knihy, články v českých časopisech
    Návrh zásad horního zákona ve vztahu k ochraně nerostných zdrojů a ekologického dohledu nad těžbou
    Nebezpečí sesuvů v údolí Labe - okres Ústí nad Labem (02-41 Ústí nad Labem)
    Nechme je psát, ale přemýšlejme o tom, co čteme! : Ad: Nechte je žrát kyanidy! Rizika spjatá s těžbou zlatých rud (Diskuse)
    Nechte je žrát kyanidy! : diskuse
    Nechte je žrát kyanidy! : rizika spjatá s těžbou zlatých rud
    Nekonvečné zdroje energie a životné prostredie
    Některé aspekty spolupráce Povodí Odry, a.s. s báňským sektorem
    Některé legislativní aspekty současné hydrogeologie
    Některé problémy zajištění ochrany a hospodárného využívání nerostných zdrojů
    Nerastné suroviny na prelome tisícročí
    Nerostné surovinové zdroje a trvale udržitelný rozvoj
    Nerostné suroviny a úpravnictví
    Nerostné suroviny pohledem mezinárodní konference EIECE 2007
    Nerostné suroviny první poloviny 21. století - současný stav, problémy a perspektivy
    Nerostný surovinový komplex, jeho současnost a budoucnost z pohledu tvorby a ochrany životního prostředí
    Net density and scales in radon investigation
    Netradiční použití geochemických metod při monitorování životního prostředí
    New experimental results and possibility to use them for estimation of radon emission risk
    New results of radon flux measurement
    Ničivé povodně již byly, nebo jich bude ještě víc?
    Nitrates in waters and soils of a small refuge
    North Bohemian brown coal basin and negative impact of mining on the environment of the Czech Republic
    Nová metoda dekontaminace horninového prostředí pomocí vymývání ropných látek ekologicky neškodným roztokem detergentu
    Nové poznatky v úpravnictví kameniva
    Nové směry v technologii těžby, dopravy a úpravy v kamenolomech
    Nové trendy uplatnění geochemie v praxi
    Nový sesuv Čertovka (02-41 Ústí n. L.)
    Nový stavební zákon a geologie a nejen inženýrská
    Nový stavební zákon a geologie, nejen inženýrská
    O hornictví a jeho vlivu na životní prostředí
    O několika aplikacích mineralogie při ochraně životního prostředí
    O povrchové těžbě uhlí ve Velké Británii
    O územním plánu 5. Těžba nerostných surovin.
    O vlku a oxidu uhličitém : atmosféra patří všem a podle toho vypadá
    Obsah rizikových prvků v zemědělských půdách severomoravského regionu
    Ocenění výhod z ochrany životního prostředí v regionu Mokrsko potenciálně dotčeného povrchovou těžbou a úpravou zlata
    Ochrana horninového prostředí
    Ochrana životního prostředí před působením kyselých depozic
    Od Kjóta ke Kodani a dál
    Odpady těžebního průmyslu jako druhotné suroviny ve stavebnictví
    Odstránenie etylénbisditiokarbamidanov z odpadových vod
    Odstraňování starých ekologických škod po těžbě ropy za pomoci fondů EU
    Odvodnění urbanizovaných území
    Okres Nový Jičín - vytypování vhodných oblastí pro účely skládkování
    Optimalizace kontrolního sledování skalních svahů pro prognózování katastrofických pohybů
    Optimization of monitoring of rock slopes for prediction of catastrophic displacements
    Organic carbon in small watersheds of the Bohemian Massif
    Organic compounds in rain water
    The origin of magnetic spheroidal microparticles in soils of the Krušné Hory Mts. (Czechoslovakia)
    Otázky k atmogeochemické indikaci znečištění horninového prostředí ropnými látkami
    Otazníky českého uhelného hornictví
    Ozónová díra. Mezi Skyllou a Charybdou
    Pan Ing. Vok Malínský, CSc.
    Participation of the Analytical Laboratory of the Czech Geological Survey in the INCO-Copernicus Project
    Péče o přírodu a životní prostředí v USA. část 4, Péče o přírodu a přírodní zdroje při ministerstvu vnitra
    Perspektiva a podmínky dalšího rozvoje těžební činnosti v SHR
    Perspektivní potřeby užití hnědého uhlí a možnosti jeho těžby v ČR
    Perspektivy využití zásob uhlí ve světě a v Evropě
    Počítačová simulace sopečných výbuchů
    Podíl geologických firem na ochraně životního prostředí
    Podíl geologických věd na boji Organizace spojených národů za zachování životního prostředí
    Podmínky využívání stávajících těžebních sond na vytěžených ložiscích ropy a plynu pro vtláčení tekutých odpadů
    Pohyb těžkých kovů ve skládkovém prostoru vytěženého hnědouhelného dolu a biogeochemická reflexe tohoto území
    Poklady z hlubin Země
    Pollution of Soils and Groundwaters from Nonpoint Sources as seen from the Recent Large Scale Studies of the Czech Elbe River Watershed
    Poradensko-informační centrum o vlivech hornické činnosti na životní prostředí
    Posibilities for reduction of radon content by non-aerating water treatment technologies
    Použití geofyzikálních metod v životním prostředí
    Použití izotopického složení síry ve srážkách, půdách a odtoku pro studium biogeochemického cyklu síry v malých povodích
    Poznámky k metodice geochemicko-ekologického mapování
    Poznámky k posuzování vlivů na životní prostředí při těžbě nerostů a jeho využití pro úvahy pro sanaci dotčených pozemků
    Požadavky na těžební stavební suroviny z hlediska radonového programu
    Požadované hodnoty rizikových látek v půdách ČR
    Práce s krajinou a ekologie : případ odkališť - ostrovních pustin
    Práce Uranového průzkumu o.z. ČSUP v Liberci v oblasti ochrany životního prostředí
    Praha přírodní : přírodní podmínky Prahy
    Právo životního prostředí - teorie a praxe
    Preface
    Present state of acidification of reservoirs in the Jizera Mountains, Czech Republic
    Prezentace CVVP - Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin
    Principles of environmental geochemistry
    Principy skládkování tuhých komunálních odpadů v USA
    Principy využívání opuštěných důlních prostor pro ukládání odpadů
    Priority půdní mikromorfologie
    Problém omezení zasolení řek vodami přiváděnými z polských černouhelných dolů
    Problém vzájemného vztahu nerostných surovin a životního prostředí
    K problematice ukládání odpadů v dolech a.s. OKD
    Problematika provozu a likvidace sběrného naftového střediska z hlediska vlivu na životní prostředí
    Problematika revitalizace vodních toků v poddolovaném území
    Problematika sanace chemické těžby uranu na Českolipsku
    Problematika skládkových vod
    Problematika "starých důlních děl" v České republice
    Problematika "starých důlních děl" v České republice
    Problematika těžby nerostných surovin v Českém krasu
    Problematika útlumu těžby v severočeské pánvi
    Problematika utrácania tekutých odpadov do vyťažených plynových sond na východnom Slovensku
    Problematika vhodnosti výstavby "průmyslových zón obcí" v oblastech pásem hygienické ochrany jímacích území pitných vod
    Problematika využitelnosti disponibilních zásob hnědého uhlí podkrušnohorských pánví a následné rekultivace a revitalizace území postižených důlní činností
    Problematika využití podzemních prostor hlubinných dolů pro ukládání odpadů
    The Problems of Heavily Polluted Soils in the Czech Republic: A Case Study
    Problems still to be solved
    Problémy s tuhými odpady v okrese Olomouc
    Processing of the waste with content of arsenic
    Proč je deštník černý? : z historie těžby uhlí v Anglii
    Produkce arzenu při těžbě drahých a barevných kovů : vliv těžby na životní prostředí dříve a dnes
    Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.
    Professor Miroslav Havrlant (70)
    Program revitalizace krajiny v Sokolovském revíru
    Projekt CO2NET EAST - upowszechnianie wiedzy o problemach wychwytywania i geologicznego składowania CO2
    Projekt Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy
    Projekty geochemického mapování
    Projekty mezinárodní spolupráce při prevenci a sanaci ekologických havárií
    Proměny Podkrušnohoří. Historie hnědouhelné pánve. Těžba uhlí pohltila více než 100 vesnic
    Předběžné výsledky studia stopových prvků v půdách městské aglomerace
    Přehled a význam zlatonosné mineralizace v České republice
    Přehledná mapová dokumentace okresu Most
    Příklady zajišťování starých důlních děl
    Přírodní zeolity a jejich vlastnosti, významné pro ekologické aplikace
    Přírodovědci na cílové ploše. Je třeba chránit přírodu vojenských výcvikových prostorů
    Příspěvek geologického i odvozeného mapování pro tvorbu krajiny postižené povrchovou těžbou
    Příspěvek k možnostem převedení RUD, s.p. Zbýšov u Brna na hlubinnou deponii průmyslových odpadů po ukončení těžby v roce 1991
    Příspěvek k poznání podnikání firmy BAŤA v hornictví
    Pylová zrna v polétavém prachu v Mostě a Tušimicích (02-33 Chomutov, 02-34 Bílina)
    Pyramids and ceremonial centers in Mesoamerica: were they oriented using a magnetic compass?
    The radioactive pollution of villages in the vicinity of Příbram uranium mines
    Radioactivity and radon exhalation rates in East Bohemia region
    Radioaktivní znečištění údolní nivy Ploučnice v bývalém VVP Ralsko : bývalý Vojenský výcvikový prostor Ralsko
    Radiometric methods
    Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství
    Radon a radonové riziko v České republice
    Radon and daughters in flats of Jáchymov and summary of our other results
    Radon flux from uranium mill tailings in Mydlovary
    Radon in public water supplies in East Bohemia region
    Radon in rock types of the Czech Republic
    Radon in the Lower Silurian black shales of Prague basin
    Radon in waters of Bohemian Massif
    Radon infiltration risk from the ground in Chabry, Prague
    Radon investigations in East Bohemia region
    The Radon Programme of the Czech republic
    Radon risk classsification for building purposes in the Czech Republic
    Radon risk map of Prague and Říčany granite
    Radon risk map of the city Brno
    Radon risk mapping in Czechoslovakia
    Radon risk mapping of the Czech Republic - results
    Radon risk mapping of the Czech Republic on a scale 1 : 50 000
    Radon under basement slab
    Radonové riziko stavenišť z pohledu inženýrské geologie
    Radonové riziko v oblasti Prahy a říčanského granitu
    Radonový program ČR
    Reconstruction of the vegetational evolution of the Boží Dar peat bog during Late Glacial and Holocene
    Recovery of acidified catchments in the extremely polluted Krušné hory Mountains, Czech Republic
    Reflections of the Christian social teaching in geoethics
    Regional research in the Czech Republic focused on the Environment
    Regionální výzkum radonového rizika v České republice
    Rekultivace a zákony a ochrana zemědělského a lesního půdního fondu
    Rekultivace území dolů Bílina
    Rekultivace v Severočeském hnědouhelném revíru - tradice a současnost
    The relationship between indoor radon and data from regional radon risk maps in the Eastern-Bohemian districts, Czech Republic
    Relationship of Geochemistry to Environment and Ecological Systems
    Relationship of Sulphate and Nitrate Concentration and pH of Precipitation
    Relationships between clayey soils, parent rock and environmental conditions in the Lombardian Apennines
    Reliéf krajiny jako součást životního prostředí a jeho narušování člověkem
    Rentgenová difrakční fázová analýza
    Rentgenové analýzy prašného spadu a polétavého prachu pražské aglomerace
    Resortní konference "Pohled odborníků na životní prostředí"
    Results of integrated monitoring at the Czech ICP-IM station Košetice Observatory
    A review of surveys of indoor radon measurements in Czechoslovakia
    Revitalizace krajiny při exploataci a útlumu hlubinné těžby
    Revitalizace pánevní oblasti severních Čech trvale udržitelným zemědělstvím
    Revitalizace území po ukončení těžby uhlí v lomu Chabařovice (02-32 Teplice, 02-41 Ústí nad Labem)
    Revitalizace vodních toků
    Rizika současného drobného těžebního podnikání
    Roşia Montană, Rumunsko, Au : Likvidace starobylé hornické osady
    RTG difrakční fázové analýzy prašného spadu a polétavého prachu
    Řešení ekologické havárie výtoku důlních vod
    Řešení havarijních kontaminací horninového prostředí v Českém geologickém ústavu - pobočka Brno (14-41 Šumperk, 23-23 Jihlava, 24-12 Letovice, 24-34 Brno-venkov, 24-41 Vyškov)
    Řešení koexistence těžby černého uhlí a života města Karviná
    Řízení obnovy krajiny postižené hlubinnou těžbou s použitím informačních technologií
    Sanace těžbou dotčených území a začlenění do krajiny
    Sběratelství, těžba a životní prostředí
    Secondary anthropogenic contamination of surface streams through lithogenic beryllium, mobilized by acid atmospheric deposition
    Sedimenty jako indikátory znečištění Labe toxickými prvky
    Selected aspects of raw materials extraction in the Czech Republic in 1990-2006, impacts of economic transformation and environmental consequences
    Selected changes in exploitation and mining of mineral resources in the Czech Republic in the period 1993-2005
    Selected papers from the 7th International Conference on Acid Deposition, Prague, Czech Republic, 12-17 June, 2005
    Selective coal flotoflocculation by Rhodotorula glutinis
    Seminář o radonu v geologickém prostředí
    Seminář z konference o životním prostředí
    Sesuvná kalamita na svazích Langhe Cuneesi v sz. Itálii
    Simulace zvětrávání energetických popelů ze složišť SHP
    Sledované koncentrace stopových prvků při spalování uhlí v teplárnách
    Sledování plavenin v ČR a jeho vyhodnocení pro Labe
    Small basin research: an introduction to the workshop
    Snižování množství odpadů při hornické činnosti - jedna z cest ke zlepšení životního prostředí
    Solárně-terestrické vlivy na klima
    Some remarks to a non-ethical use of mineral resources in West Bohemia
    Some remarks to radon problem solving
    Sorpční vlastnosti přírodních bentonitů
    Současná legislativa ve vztahu k zahlazování důsledků důlní činnosti
    Současný stav nakládání s čistírenskými kaly v ČR - aktualizace za období 2002-2004 a další perspektivy
    Současný stav právní úpravy v oblasti nakládání s odpady z těžebního průmyslu
    Source characterization of the Central European aerosol
    Speciation of copper, zinc, lead and cadmium in the fine-grained fraction of river bed sediments of the Labe River in central Bohemia
    Speciation of some minor and trace elements in sediments and water of a pond
    Spékárny prachových rud a kovonosné odpady
    Spolupráce při řešení problematiky "starých důlních děl"
    Spracovanie kolektívnych polymetalických surovín a riešenie ekologických problémov
    Standardizace hodnocení faktorů zátěže a zranitelnosti životního prostředí - II etapa
    The state of accumulation and source relations of Co, Ni, Cr, Be and Zn in silt-clay sediments of the Elbe River
    Statistical significance of radon determination in soil air
    Státní geologická služba a současný stav mapování pro potřeby životního prostředí
    Státní geologické služby pro životní prostředí
    Status of acidification research in Czechoslovakia and its relationship to politics and economics in Europe
    Stav a ochrana horninového prostředí v České republice
    Stav geologického výzkumu bezpečného uložení vysoce radioaktivních odpadů v České republice
    Stav kontaminace půd v ČR
    Stav řešení havarijních kontaminací v roce 1993
    Stav uložiště ve štolách v lomu Na Kozle (Hostim I.) k 1.10.1994
    Stopové prvky v podzemní vodě jímacího území Černovír
    Stroncium 90 v půdách České republiky
    Středoevropská iniciativa v geologii
    Střet zájmů o těžbu uhlí na Karvinsku s ochranou lázní Darkov, města Karviná a jeho okolí
    Střety zájmů mezi ložiskem a krajinou v průběhu průzkumu počátku těžby a likvidace na příkladu ložiska Křižanovice
    Studium chemismu povrchových a podzemních vod v oblasti těžby a zpracování pyritových surovin v oblasti barrandienského proterozoika
    Studium prašného spadu pražské aglomerace
    The Study of Environmental Hazards in Extreme Environments as a Frontier for Physical Geography
    Sulfur during early diagenesis in Sphagnum peat: Insights from delta-34S ratio profiles in 210Pb-dated peat cores
    Sulfur Isotope Signals in Forest Soils of Central Europe along an Air Pollution Gradient
    Světový summit "FORUM RIO + 5" a jeho význam pro Českou republiku
    Sympozium "Hornická Příbram ve vědě a technice" letos již popětatřicáté
    Systémové a legislativní postavení tvorby a ochrany životního prostředí v procesu geologický průzkum - příprava - dobývání ložisek nerostných surovin
    Ťažba stavebných materiálov a jej vplyv na životné prostredie
    Těžba jílových materiálů a ochrana životního prostředí
    Těžba nerostných surovin a životní prostředí na okrese Beroun
    Těžba uranu loužením v severních Čechách a náprava jejích negativních důsledků pro životní prostředí
    Těžba živců a krajina v Českém lese
    Těžké kovy v nivě středního Labe
    Těžké kovy v půdách na rekultivovaných haldách uranových dolů a v jejich blízkém okolí na Příbramsku a u Dolní Rožínky
    Throughfall fluxes in spruce stands damaged by forest die-back
    Toxické posobenie hliníka v prírodných vodách a podnych roztokoch na ekosystém
    Trends in air pollution, atmospheric deposition and effects on spruce trees in the Eastern Erzgebirge
    Trvale udržitelný rozvoj a vodní hospodářství
    Třetí pracovní zasedání "Geologové proti ničení životního prostředí"
    Účasť inžinierskej geológie na tvorbe životného prostredia
    Údolí nivy v hydroekologických mapách
    Údolí smrti
    Úhrady z dobývaných prostor, rezervy na sanace, rekultivace a důlní škody podle hornického zákona
    Úkoly seizmologie v péči o životní prostředí
    Úloha Geofondu ČR při ochraně nerostného bohatství
    Úloha mokřadů v koloběhu energie, vody, živin, uhlíku a těžkých kovů v krajině
    Úložiště radioaktivních odpadů v lomu Na Kozle (Hostim I.)
    UNESCO's MAB and prospects of cooperation with IGCP
    Unijne programy współpracy transgranicznej Polski
    Uplatnenie ekologických hĺadísk pri výstavbe vodného diela Sereď
    Upřesnění vztahu mezi geologií, ekologií a politikou
    Urbanization in seismically susceptible areas
    Use of GIS for optimalization of human activity in a catchment area: An example of the Beauce region (France)
    Uses and Limitations of Groundwater Vulnerability Maps
    Using of marl for surface recultivation of overtopped dumpsites in the North Bohemian Brown Coal Basin
    Útlum těžby uranu v České republice
    Utrácení odpadních vod a výplachů do naftových vrtů určených k likvidaci
    Úvaha o zdrojích energie pro 21. století
    Úvodní slovo
    Územní dopady těžby, likvidačně-rekultivačních prací a ochrany ložisek na kvalitu a rozlohu využitelných ploch
    Variability of radon with depth in various soil profiles
    Velká povodeň na Berounce ve dnech 2.-5.září 1890 - modelová situace pro 21. století?
    Vize portálu české geologie
    Vládní návrhy pro ekologii severočeského regionu (SHR) a úloha výzkumu
    Vliv důlní těžby na krajinu Ostravska
    Vliv letecké dopravy na kontaminaci půd
    Vliv lidské činnosti na rychlost geologických procesů
    Vliv magnetosféry na geochemické procesy v litosféře a troposféře
    Vliv skládky s.p. Železnobrodské sklo na vrchu Dupanda u Těpeře (okres Jablonec nad Nisou) na životní prostředí
    Vliv současné atmosférické depozice na zvětrávání hornin Děčínského Sněžníku
    Vliv stavební činnosti a těžby na životní prostředí
    Vliv těžby nerostných surovin na životní prostředí Jeseníků v průběhu posledních staletí
    Vliv těžby uhlí v České republice na jeho zásoby
    Vliv uložených odpadů na životní prostředí
    Vodohospodářské zhodnocení povodňové události roku 1997 a závěry vyplývající pro povodí Odry
    Vplyv činnosti Rudných baní Zlaté Hory v Jeseníkoch na čistotu ovzdušia v priĺahlej oblasti
    Výběr místa investiční akce a střety zájmů (z hlediska ŽP)
    Vyhledávání a výběr lokalit pro umísťování skládek tuhých komunálních odpadů
    Vyhledávání a vyhodnocování radioaktivní kontaminace v okolí uranových ložisek Hamr-Stráž
    Vypouštění odpadních vod z čistíren odpadních vod ve vztahu k platné legislativě
    Stoleté výročí obnovení těžby zlata v Čechách - a jak dál?
    Výskyty technogenních sulfátů v Ostravsko-karvinském revíru
    Využití bakterií k rozkladu uhelné hmoty a tvorbě metanu
    Využití ekonomických nástrojů pro revitalizaci krajiny po těžební činnosti
    Využití geofyzikálních metod pro řešení ochrany životního prostředí
    Využití litosféry pro zlepšení životního prostředí - možnosti a realita
    Využití metod geochemické prospekce k oceňování devastace lesního porostu
    Využití průmyslem kontaminovaných půd k produkci účelově využitelné biomasy
    Využití rentgenové práškové difrakční analýzy pro optimalizaci sanačních prací při havárii technologických nádrží
    Využití výsledků radonového průzkumu pro návrh protiradonových opatření
    Využitie druhotných surovín a ochrana životného prostredia
    Využitie regionálnych prvkov pri formování ekologického myslenia žiakov vo výuke geológie na ZŠ
    Využitie zasolených odpadov z výroby soli
    Využívání slínitých hornin při rekultivaci výsypkových zemin
    Vývoz nerostných surovin z České republiky v posledních letech a možnosti jeho omezování
    Výzkum geologických faktorov životného prostredia: perspektívny program slovenskej geológie
    Výzkum radonového rizika v České republice
    Výzkum životního prostředí
    Význam hnědého uhlí v polské energetice
    Významné mezinárodní projekty pro ozdravění životního prostředí severní Moravy a Slezska
    Vztah geologických věd k integrovanému monitorování životního prostředí
    Vztah variací atmogeochemického pole k radonové metronomii
    Vztah veřejnosti k zahlazování důsledků těžby v krajině
    Waste disposal and the environment
    Working Group Report Relations between Scale, Model Approach and Model Parameters
    Z historie těžby antracitu českobudějovického permokarbonu
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1996
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1997
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1999
    Zakládání skládek a jejich vliv na životní prostředí
    Základní právní předpisy v ochraně životního prostředí
    Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí v oblasti hornictví : připravované změny zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
    Zákony USA na ochranu čistoty vod
    Zasedání Mezinárodní konference o vývoji životního prostředí východní Asie
    Závěry konference "Životní prostředí pro Evropu" zámek Dobříš, Česká a Slovenská Federativní republika 21.-23.6.1991
    Zelená jezírka, rudá půda a žlutý vzduch : životní prostředí na pomezí Uralu a Sibiře
    Zemské teplo v Českém masivu
    Zeolity syntetizované z elektrárenských popílků
    Zhodnocení vlivu těžby nerostných surovin na životní prostředí okresů Teplice a Prachatice
    Zinc
    Zkáza severních Čech blízká nesdělitelnosti
    Zkušenosti s posuzováním vlivů na životní prostředí při využívání nerostných surovinových zdrojů
    Zkušenosti z revizí zajištění starých důlních děl
    Zlatohorské důlní prostory a speleoterapie
    Změny chemismu spadu a povrchového odtoku jako indikátor zhoršování kvality lesních půd Jizerských hor
    Zmeny hladiny podzemnej vody v krajinnom systeme Žitného ostrova v rokoch 1966-1985
    Změny hnědouhelného popílku při jeho zvětrávání (lokalita Vojkovice u Kralup nad Vltavou) (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Změny některých vlastností energetických popelů při simulovaném zvětrávání
    Změny režimu podzemních vod pod vlivem těžby uhlí v SHP
    Změny režimu podzemních vod ve strážském bloku vlivem těžby uranu
    Zmeny vybraných vlastností pódneho krytu vplyvom veĺkoplošného poĺnohospodárstva (na príklade konkrétneho poĺnohospodárského podniku)
    Zpracovatelský závod tuhých domovních odpadů Ostrava
    Zpráva o 15. kongresu Karpato-balkánské asociace
    Životní prostredie a rozvoj - Rio Summit '92
    Životní prostředí a rekultivace v jihowaleské uhelné pánvi
    Životní prostředí pro Evropu. Dobříšská konference ministrů životního prostředí a následné aktivity
    Životní prostředí v Berounské kotlině (část I.)
    Životní prostředí v berounské kotlině (část II.)
    Životní prostředí v České republice : hlavním požadavkům EU vyhovujeme : jak dál?