Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    žulovský pluton
Článek
    Fluidní inkluze v grosuláru "plovoucích granátů" z mramoru z Vápenné v plášti žulovského plutonu
    Fluidní systémy ve vybraných kontaktně-metamorfních skarnech žulovského masivu
    Metasomatické žíly pyroxenického pegmatoidu z pláště žulovského granitového plutonu (14-22 Jeseník)
    Žulovský pluton ve Slezsku - minulost a současnost