Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    As (arzén - 33)
Článek
    Arsenic(III) inhibits more metabolic steps of iron(II) oxidation system in Thiobacillus ferrooxidans
    Can gold mining at Mokrsko (Czech Republic) be environmentally acceptable?
    Distribution of arsenic in snowfall samples Prague, Central Bohemia
    Elektrochemické sledování anorganické a bakteriální oxidace arzenopyritu
    Koloběh arzenu v přírodním prostředí : Rizika uvolňování do prostředí při těžbě zlata
    Koncentracje antropogeniczne czy okruszcowanie As, Ba na obszarze przedsudeckiego
    Modes of Occurrence of Sulfide Minerals and Chalkophile Elements in Several High-Sulfur Czechoslovakian Coal
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek II.. Ostatní světové pánve - 3. část - závěr
    Perspektiwy wykrycia mineralizacji arsenowo-zlotonósnej zwiazanej z granodiorytowym masywem klodzko-zlotostockim w swietle wyników zdjecia geochemicznego
    Processing of the waste with content of arsenic
    Síra v uhlí severočeského hnědouhelného revíru
    Vésigniéit a volborthit ze Studence, jjv. od Jilemnice
    Základní mechanismy transportu As mezi jednotlivýni složkami jeho biogeochemického cyklu
    Zatížení sedimentů Labe a jeho přítoků toxickými prvky
    Zmeny arzenopyritu v priebehu bakteriálneho lúhovania