Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    Bi (vizmut - 83)
Článek
    Bismutová mineralizace v endokontaktní zóně středočeského plutonu v. od Příbrami
    Bismutové minerály zlatonosného zrudnění z Kasejovic v jz. Čechách
    Chování bizmutu v oxidační zóně rudních ložisek
    Eulynit z Jáchymova a Smrkovce
    Litogeochemické studium ložiska Zlatý Chlum u Jeseníku a jeho blízkého okolí
    Minerál AuBi5S4 z Kašperských Hor a Petráčkovy Hory u Rožmitálu pod Třemšínem
    Minerály bismutu a telluru ze Zduchovic u Kamýku nad Vltavou
    Myrmekitové struktury zlata a bismutu a jejich genetický význam
    Netypická bizmutová mineralizácia na Au-Ag žilách v Banskej Belej
    Origin and relationships of bismuth secondary minerals at the Moldava deposit in the Krušné hory Mts.
    Oxidické minerály bismutu v České republice
    Oxidické minerály bizmutu v České republice
    Příspěvek k chemickému složení minerálů Au-zrudnění v jílovském revíru
    Sillénit ze Smrkovce u Mariánských Lázní
    Smrkovecite, monoclinic Bi2O(OH)(PO4), a new mineral of the atelestite group
    Zavarickit (BiOF) z Cínovce