Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    C (uhlík - 6)
Článek
    Baryte-Hyalpphane Sulfidic Ores at Rožná, Bohemian Massif, Czech Republic: Metamorphosed Black Shale-Hosted Submarine Exhalative Mineralization
    Die Bitumenmergel der Kainacher Gosau (Steiermark, Österreich)
    Changes in microbial community status of spruce forest soils during tree die-back
    Comparison of Ore Mineralization in Permian Sediments of the Western Carpathians and Rif, Morocco
    Geologická historie a současná antropogenní produkce CO2
    Global climate change and peatland carbon balance: An overview
    Lithological and Metamorphic Development of Anoxic Environment in Geological History of Bohemian Massif
    Metoda bioindikace a evaluace úrodnosti půd - podklad pro hodnocení kvality zemědělských rekultivací, aplikace v podmínkách Rheinbraun A.G.
    Metodika výskumu organických látok na riešenie ropoplynonosnosti vo vybraných sedimentárnych formáciách Západných Karpát
    Oceán a oxid uhličitý v atmosféře
    Organic carbon in small watersheds of the Bohemian Massif
    Organická hmota v bazálnej časti krížňanského a chočského príkrovu Velkej Fatry
    Rates of peat accumulation over the past 200 years in five Sphagnum-dominated peatlands in the United States
    Relations between infrared spectra and organic carbon content in rocks
    Seasonal dynamics of the river Elbe: fluxes from carbon- and strontium isotopes
    Změny oceánu, oceán změn