Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    Carnivora
Článek
    Animal husbandry of Linear Ceramics Culture in Vedrovice
    Bone crackers and carcass accumulators in Central Bohemia - Late Pleistocene hyenas and their cave den and prey depot types
    The development of animal husbandry in the Bronze Age on the basis of the osteological remnants
    Evolution of community composition in several carnivore palaeoguilds from the European Pleistocene: the role of interspecific competition
    The fairy tail about the "cave lions" Panthera leo spelalea (Goldfuss 1810) of Europe - Late Ice Age spotted hyenas and Ice Age steppe lions in conflicts lion killers and scavengers around Prague (Central Bohemia, Czech Republic)
    The first carnivoran fauna from the Ruscinium (Early Pliocene, MN 15) of Germany
    Hospodářská zvířata kultury s lineární keramikou ve Vedrovicích
    Human Remains from the Moravian Gravettian: Morphology and Taphonomy of Isolated Elements from the Dolní Věstonice II Site
    A Late Pleistocene wolverine Gulo gulo (Linné, 1758) skeleton from the Sloup Cave in the Moravian Karst, Czech Republic
    Late Pliocene and Quaternary Mustelidae (Mammalia, Carnivora) from Czech, Moravian and Slovak sites
    Metapodia a prstní články medvědů z jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Mikroštruktúry zubného cementu medveďov
    Morfometrická charakteristika dentálního materiálu medvědů z jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Neue Bärenart von Bilzingsleben
    Paleoclimate inferred from Ursus spelaeus teeth: the evidence from oxygen isotopes
    Paleodiet inferred from Ursus spelaeus ROSENMÜLLER et HEINROTH tooth from Tmavá skala cave (Slovak Republic) using carbon isotope analyses
    Paleontologické výzkumy ve Sloupských jeskyních (severní část Moravského krasu)
    Paleopathology on the bear bones (Ursus deningeri)
    Paleopatologie na kostech medvědů (Ursus deningeri) z jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Pliocene Carnivores (Carnivora, Mammalia) from Ivanovce and Hajnáčka (Slovakia)
    Pozdnepliocenovyje chiščnyje iz Včelare 2 (jugo-vostočnaja Slovakija)
    Prey deposits and den sites of the Upper Pleistocene hyena Crocuta crocuta spelaea (Goldfuss, 1823) in horizontal and vertical caves of the Bohemian Karst (Czech Republic)
    Remarks on Biharian bears (Ursidae: Ursus) from the territory of Slovakia
    Revize pozdně pliocenních a kvartérních nálezů zástupců čeledi Mustelidae (kunovité šelmy) z území Čech, Moravy a Slezska
    Sedimenty výplní krasových dutin v lomu Plešivec u Měňan - předběžná zpráva o výzkumu
    Štruktúra medvedej populácie z jaskyne "Za Hájovnou" (Morava, Česká republika) z hľadiska zastúpenia pohlaví a vekových štádií: predbežné výsledky
    Upper Pleistocene Panthera leo spelaea (Goldfuss, 1810) skeleton remains from Praha-Podbaba and other lion finds from loess and river terrace sites in Central Bohemia (Czech Republic)
    Vývojové trendy v chovu hospodářských zvířat v době bronzové na podkladě jejich osteologických pozůstatků