Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    Cu (měď - 29)
Článek
    Clay minerals - humic acid systems: Cu(II) sorption studied by means of modified electrodes
    Extraction of Cu(II) from bentonites by electro-ultafiltration method
    Kruťait - selenid mědi pojmenovaný na počest významného moravského mineraloga Dr. Tomáše Kruti, CSc.
    Mineralizace Cu-Ag-V-Hg v melafyru ze Studence u Jilemnice (Podkrkonoší)
    Příspěvek ke stanovení mědi, kadmia, zinku, olova a manganu v pitných vodách
    Speciation of copper, zinc, lead and cadmium in the fine-grained fraction of river bed sediments of the Labe River in central Bohemia
    Supergene processes on ore deposits - a source of heavy metals
    Tirolit z Doubravice, s. od Jičína
    Vésigniéit a volborthit ze Studence, jjv. od Jilemnice
    Zatížení sedimentů Labe a jeho přítoků toxickými prvky